Láska léčí

    Při novoročním požehnání celé naší planetě, všem jejím obyvatelům a veškerému životu, byl celý prostor naplněn malými bílými kvítky. Jsou to Milosti Boží, které se snášejí na planetu.

    Snímali jsme slova Otce na nebesích: „Až bude lékem láska, nebudou nemoci.“

   „Láska léčí“ – nový duhový energetický nápis je již umístěn nad planetou nad nápisem „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“. Síla energie těchto dvou slov se jako oblouk duhy klene přes celou planetu, a je mnohokrát větší, než všechny energetické nápisy.

     My, členové skupiny Bílý Kužel, máme všechny energetické nápisy ve svých nitrech, v našich srdcích včetně nápisu „Láska léčí“. Jsme Cestou, pravdou, životem i láskou, a v naší přítomnosti mohou být léčeny bytosti, pokud Boží Milost přijmou, i bez vyslovené prosby. Kamkoliv se člen skupiny vydá, pohybuje se po duhovém nápisu „Láska léčí“.

    Děkujeme za Milosti Boží.

    Datum 1. 1. 2018

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace