Vánoční memento Marie Magdaleny

    Středa 21.12.2016 - Dnes po velké očistě planety promluvila Marie Magdalena do celého Stvoření jasným a zvučným hlasem. Nikdo nemá právo ohrožovat bytosti a bránit jim vstoupit na Cestu pravdy a lásky a do Chrámu lásky. Každý, kdo tak činí a porušuje vesmírné zákony lásky, byl předán Otci na nebesích a Radě Nejvyšších. Tři nadpisy nad planetou jsou Poselství Boží pro celou planetu. Modlitby a posvátná mantra „ÓHM“ zněly tak zvučně a jasně, že v té chvíli se žádný klerik nezmohl ani vydechnout.

Vidím nad planetou se vznášet větu:

Proč se klerici a mágové tak bojí Marie Magdaleny?“.

 

S láskou Hana Dušková

 

 

 

„Olověné desky“ – pravda o Ježíši Kristu

 

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši jsou pravé a vrhají tak nové světlo na křesťanství.

Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí.

Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku. Jejich objedvení bylo oficiálně oznámeno až v roce 2011.

Hřbet knihy

Hřbet knihy

 

Olovo, z nějž jsou desky vyrobeny, bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou prohlašují, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom. 

Desky lze označit za kodexy, tedy typ vázaných rukopisů, které se odlišují od svitků. Je mezi nimi i portrét samotného Ježíše. Kroužková vazba

Kroužková vazba

 

Hlavní myšlenkou nalezených kodexů je, že Kristus prosazoval, aby se bohoslužby konaly v  Šalamounově chrámu, kde měla být spatřena tvář samotného Boha. A z toho poté také vzešel příběh o lichvářích, popisovaný v Bibli. Jedna z knih připomíná Zjevení Janovo, protože obsahuje sedm pečetí.

Místo nálezu na severu Jordánska.

Místo nálezu na severu Jordánska.

 

Artefakty byly nalezeny v odlehlé části Jordánska, o které je známo, že byla místem exodu křesťanských uprchlíků po pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l. 

Nyní byly pod vedením profesorů Rogera Webba a Chrise Jeynesema na Univerzitě v Surrey provedeny testy, které prokazují, že desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma. Testována byla řada faktorů, jako radioaktivita, koroze a oxidace. Experti tvrdí, že tyto testy poskytují velmi silný důkaz, že desky jsou opravdu staré až 1800 až 2000 let. Text je napsán v paleohebrejštině.

Text je napsán v paleohebrejštině.

 

Ačkoli na Krista odkazují i jiné texty mimo evangelia, například od římského spisovatele Tacita, tyto desky podle všeho jsou nejstarším a jediným existujícím hebrejsko-křesťanským dokumentem.

Textová analýza kodexů provedená učenci potvrdila, že jsou napsány paleo-hebrejským jazykem. Kodexy jsou pokryty osmicípými hvězdami, které symbolizují příchod mesiáše a zmiňují jméno Ježíš. Obsahují ale také jména apoštolů Jakuba, Petra a Jana. Desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma.

Desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma.

 

Podle Davida a a Jennifer Elkingtonových, kteří za uznání pravosti desek bojují od roku 2009, lze z textů vyčíst, že Ježíš byl členem hebrejské sekty, jejíž původ sahal až k biblickému králi Davidovi. Chtěl obnovit původní jeruzalémský chrám zbudovaný králem Šalamounem. “Vrátit zpátky to, co bylo ztraceno předchozími reformami,” řekl pro deník The Daily Mail David Elkington. Součástí této starší tradice bylo uctívání božského ženství. Už z Bible vyplývá, že měl Ježíš pozitivní vztah k ženám. Vedle matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, matka Jakuba a Jana Salomé a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muži.

 Kniha obsahuje nejstarší vyobrazení Ježíše Krista.

Kniha obsahuje nejstarší vyobrazení Ježíše Krista.

 

“Z evangelií se dovídáme, že na vrcholu svého působení Ježíš napadl lichváře v chrámě. Zdá se, že kodexy odhalují, co následovalo – chybějící kapitolu v evangeliích,” tvrdí Elkington a dodává: “Křesťanství tak vycházelo z toho, co Ježíš dělal v chrámě – místě, o kterém mnoho židů věřilo, že v něm skutečně přebýval Bůh. Ježíš přišel do chrámu obnovit smlouvu s Bohem.”

Tyto závěry tak vrhají nové světlo nejen na Kristův život, ale i na základy jeho učení, které hlásal.

Text převzatý z webových stránek www.extrastory.cz

 

 

 

 

„Kamenné desky“ - lži o Marii Magdaleně

 „To, co nám bylo ze Světla zjeveno, nám bralo dech.

    Š. (inkarnace matky Ježíše před dvěma tisíci lety) je v předvánočním čase nějak v klidu, protože ví, že církev nezahálí a dělá vše pro udržení a posílení jejího kultu matky. Klerici ve svých představách uvažují o vypuštění a zrušení svého učení o Ježíši, stažení všeho, co se týká jeho působení před dvěma tisíci lety. Chtějí vyzdvihnout ještě více kult matky s malým batolátkem v náručí, s malým neškodným Ježíškem. Je to vize tajemníka Vatikánu (inkarnačně apoštol Petr).

    Útoky jsou vedeny na Marii Magdalenu, na naše paralelní bytosti a další církvi a mágům nepohodlné bytosti.

    Slyšeli jsme příkaz: „Padněte na kolena!“ Příkaz pro ty bytosti, které nepřijaly kleriky a lži církve, které jdou Cestou pravdy Ježíše Krista a Marie Magdaleny. Pro vzpupné bytosti. Jedovatý hlas, rozkazy i ozvěny byly eliminovány.

    Uvědomila jsem si, že jako byl Jidáš nařčen a historicky se nařčení a lež, že byl zrádce, stále opakuje, to samé je o Marii Magdaleně, že byla prostitutka. Vnímala jsem, že někde jsou tyto lži vyryty na věky věků.

    Viděli jsme v archívu církve velké kamenné desky, do kterých byly hluboko vyryty nepravdy o Marii Magdaleně. Desky jsou uschovány v sejfu vatikánského archívu. Tyto lži a nepravdy jsou vyryty i do kamenného obelisku, do „morového sloupu“, který stojí na vatikánském náměstí. On tam nestojí, trčí tam jako vrchol kamenného sloupu, který má čtvercovou základnu v podsvětí a prochází všemi dimenzemi až do dimenze čtvrté. Do všech čtyř stěn jsou vyryty tyto lži, aby byly vidět ze čtyř světových stran. Sloup jako jedno chapadlo církve vyplňuje jednu třetinu každé dimenze.

     U jména Marie Magdaleny jsou slova jako „není hodna…, nežádoucí, kacířka…, ze Slovenska vykřikují „k….“. Bylo nám ukázáno, že hanlivá slova o Marii Magdaleně jsou vypálena až do jádra naší planety.

    Sloup byl i s nápisy eliminován Bleskem Božím přes všechny dimenze, prázdný prostor byl vyčištěn a naplněn Světlem, ve Vatikánu klerikům puká zem pod nohama.

     Byly eliminovány insignie moci církevní i magické, útočné a mučicí zbraně, kříže, monstrance…

     Kamenné desky ve Vatikánu pukly a padaly na zem jako kamenná suť. Kamenný obelisk i desky měly kamenné stromy. Semena lží byla všude vyoperována, místa byla naplněna Světlem.

    O Vánocích bude všem zjevena Marie Magdalena spolu s Ježíšem Kristem obyvatelům celé planety. Slavnostní okamžik bude na 1. svátek Vánoční – Hod Boží. Bude probíhat ve všech Chrámech lásky na planetě.

    Vyprosili jsme očistu přístupových cest, ochranu Chrámů, osvícení bytostí, aby tu nádheru uviděly duchovním zrakem a pocítily lásku Ježíše Krista a Marie Magdaleny a jejich Světlo ve svých srdcích.

    Z ákášických záznamů byla vyškrtnuta funkce papežů, protože žádné funkce, papežské stolce a církev tu nemají co pohledávat. „Tak jest!“, slyšeli jsme ze Světla.

     I lež, že Jidáš je zrádce, církev neustále podporovala, aby ublížila Ježíši, protože on ho měl rád, byl to jeho bratr. Klerici stále touto lží „krmí“ své ovečky, a dobře vědí, že to není pravda.

   Čtyři nohy církevního stolce se pod papežem rozjely na všechny strany, papež se otřásl, ztratil stabilitu, ale stále se ještě na stolci udržel. Kdo vědomě hlásá lži, byl předán Otci a Radě Nejvyšších. A klerici pravdu znají.

   Viděla jsem černý obal na CD nebo DVD. Klerici chtějí pošpinit magickým vlivem nahrávky z našeho setkání.

     I oni mají své CD, ale se lží, kterou rozšiřují.

    Tajemník láká věřící, že jim zjeví pravdu, vzbuzuje zájem, každý čeká, co se dozví. Veřejně jsou předány jen neškodné informace, ale podprahově informace o likvidaci Učení Ježíše a všech informací o Ježíši a jeho zásluhách, a vyzdvižení kultu matky s malým neškodným Ježíškem. A CD budou rozdávat jako vánoční dárek na nádvoří Vatikánu nebo prodávat za symbolickou cenu.

    Na okamžik jsem viděla před sebou černý válec přesně opracovaný o velikosti průměru prodávaných CD. Pak byl obraz překrytý matricí. Byl to dlouhý válec jako polotovar, ze kterého se vyrábí disky CD, a do kterých se pak ze základní matrice vytlačí zvuková stopa.

    Š. se narovnala a vyprsila ve své důležitosti, protože očekává, že její doba v církvi teprve nastane.

   Když jsme děkovali Helence, která byla s námi, a prosili o ochranu ze Světla, protože po tak náročných eliminacích vždy jsou velké útoky, přicházelo k Helence jako k Ježíši mnoho bytostí ze všech stran. Byly oděny v šedý režný šat, přicházely v pokoře a lásce, modlily se s námi. Stále jich přibývalo, a stále přicházejí z celé planety. Jsou to bytosti, které se církev snažila srazit na kolena. Poděkovali jsme jim za čistotu jejich duší, za jejich příkladné životy, ve kterých ukazovaly a ukazují druhým Cestu ke Světlu. Vyprosili jsme pro ně požehnání od Otce a odevzdali jsme je do Jeho ochrany. Přijaly naši lásku. Jsou to silní duchové, vyzrálí. Jdou za tím správným a pravým Pastýřem. Půjdou do Chrámu lásky.“

S láskou Hana Dušková

20.12.2016

Království nebeské

 Ježíš Kristus před více jak dvěma tisíci lety přišel ze Světla ukázat světu Království nebeské a Cestu, jak do něho vstoupit. V té době mu nikdo neporozuměl kromě Marie Magdaleny, která z Království nebeského přišla s ním.
  V současné době, jako již mnohokráte, inkarnovaný Ježíš a inkarnovaná Marie Magdalena opět přišli ukázat a ukázali lidstvu Cestu „Učení pravdy a lásky“, Cestu do Království nebeského. Po této Cestě šli s nimi nejdříve Avataři a světelní Fénixové, členové Mise Bílý Kužel, kteří přinesli informace o životě i v jiných dimenzích. Na planetě již mnoho bytostí pochopilo vesmírné zákony lásky, a svým příkladným životem a s láskou v srdci vstoupily do Království nebeského zároveň s nimi i za svého života ve hmotě. Svým příkladem jsou důkazem pro další bytosti, které ještě stojí před branami Království nebeského a vzhlížejí ke Světlu, které z Království nebeského proudí do celého Stvoření. Čekají na svolení vstoupit. K pochopení jim ještě něco málo schází.
   Přeji každé bytosti, aby spočinula v náruči Boží. Studium celého díla „Poselství“ jim náruč Boží přiblíží.
  Přijetím Trojjedinosti Božích Moudrostí se může zachránit každá bytost. Jsou to Osvícení, Poznání a Moudrost, a s nimi ruku v ruce jsou Cit lásky, Krása lásky a Píseň lásky.
    Přeji každé bytosti, aby byla šťastná.
   Jako neoddělitelné části jsou kolem celé planety rozprostřena motta z duhové energie:
„Proste, a bude vám dáno!“
„Děj se vůle Boží!“
„Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu.“
 
Ámen
 
 

10. díl Poselství - "Hvězda Míru"

Milí čtenáři!
 
  Setkáváte se s dílem, které odbourává zkostnatělé myšlenky a vžité tradice, které ne vždy pocházejí ze Světla.
 Svoboda a volnost pravého ducha pochází na počátku jeho životních poutí v hmotných tělech vždy ze Světla. Prozřetelnost a Nejvyšší inteligence dává každé bytosti možnost volby mezi dobrem a zlem v každé vteřině jejího života. A je na ní, jakou cestu zvolí, zda ke Světlu nebo cestu zmaru, odkud pro mnohé bytosti již není návratu zpět ke Světlu pro jejich příliš přebujelé ego a násilí, které se stalo podstatou jejich života místo toho, aby se naplnily Světlem Boží lásky a vstoupily očištěny a plny lásky k Otci na nebesích do Království nebeského.
   Jak náročná je očista od magických záležitostí, které prostoupily a doposud prostupují každodenní život bytostí, a kromě zasvěcenců je skoro nikdo za špatné nepovažuje, ukazují všechny díly „Poselství“.
   Ze strany těch bytostí, které pracují pod ochranou Boží na očistě planety, neuvidíte žádné násilí, jen stálou touhu pomoci láskou tuto planetu očistit, eliminovat láskou zlo a přát každé bytosti, aby byla šťastná.
  Je však mnoho neočištěných bytostí, které touží po moci, a kterým vyhovuje, že mnohé bytosti na planetě neznají zákony lásky, a se kterými pod záštitou „dobra“ manipulují a ovládají jejich myšlení a cítění, a vnucují jim své „cesty“ různě přikrášlené a nebezpečné, které nevedou ke Světlu. Na těchto falešných cestách není zodpovědnost každé bytosti sama za sebe. Na Cestě pravdy a lásky tato zodpovědnost vůči sobě je prioritní.
   Každá bytost v pozemském životě volí směr svého vzdělání. Pro každou bytost by však mělo být základním a přirozeným vzděláním vzdělání duchovní. A všechny doposud zjevené knihy „Poselství“ jsou právě učebnicemi duchovního vzdělání platné pro každou bytost bez rozdílu pohlaví, společenského postavení, barvy pleti či náboženského vyznání. I pro ateisty.
Každé bytosti, do které Otec vdechl svoji Boží Jiskru, dal možnost se duchovně vzdělávat přijetím „Učení pravdy a lásky“, aby se každá bytost mohla po své očistě navrátit zpět do Jeho náruče. To, co prožíváme v jednotlivých životech, jsou jednak zkoušky ze Světla, a jednak nátlaky, léčky a poučení i útoky od těch neočištěných bytostí, které nám brání se k Otci navrátit, osvobodit se od jejich magické nadvlády, a brání nám se osvobodit i od karmických prohřešků.
    Přeji každé bytosti, aby dokázala rozpoznat Světlo od tmy, pravdu od lži, dobro od zla a pravou lásku od připoutanosti, a byla šťastná. Které bytosti se podaří dojít na své cestě očisty a poznání až do 10. dílu, té je otevřeno Království nebeské, a záleží na každé bytosti, zda do něho vstoupí na základě rovnosti energií a vibrací lásky.
 
S láskou
Hana Dušková
 
10. díl Poselství - "Hvězda Míru" je k dispozici ke stažení zde:
 
12.10.2016
 
 

Léčení bytosti

    Aby došlo k léčení bytosti na všech duchovních úrovních, je třeba léčit všechny části bytosti, to jest duchovní, energetickou i hmotnou.

    - Duchovní léčba je soukromou záležitostí nemocné a každé bytosti, je to její víra v Nejvyšší princip lásky a Stvoření, víra ve Světlo, v Nejvyšší inteligenci, víra v Boha Otce.

    - Energetická léčba spočívá v každodenní energetické očistě a léčení skrze léčebné obrázky. „Kniha léčebných obrazů" je k dispozici ke stažení zde: http://www.poselstvilasky.cz/cz/kniha-lecebnych-obrazu/ke-stazeniJe v ní uveden postup pro léčení a léčebné obrázky pro léčení asi 70 diagnóz. Kniha je přeložena do několika světových jazyků. Knihy „Poselství"1. až 7. díl do jazyka anglického. Knihy jsou šířeny do celého světa, 8., 9. a 10.díl jsou zatím jen v jazyce českém.

    - Léčba ve hmotě u bytostí nemocných rakovinou pomocí „Ovosanu". Těžké případy operací, ozařováním, Ovosanemvždy. U karmických nemocí užívání „Ovosanuzpomalí postup nemoci, ale patrně bytosti zcela nevyléčí. Bytost má prožití nemoci v karmickém scénáři, a ani její vlastní duch nejde proti získání potřebných zkušeností skrze nemoc. Ovosan posiluje imunitní systém každé bytosti, a léčení ve hmotě každé závažné nemoci má být v souladu s doporučením léčby lékaře - odborníka. Mnozí z nich pochází ze Světla a pomáhají ve hmotě. Hovoříme zde o „Ovosanu" proto, že tento lék pochází ze Světla.

    S láskou

    Hana Dušková

    4.10.2016

 

9. díl Poselství - "Sofillium"

Vážení čtenáři, bratři a sestry,

k dispozici je ke stažení 9.díl "Sofillium".

http://www.poselstvilasky.cz/cz/knihy-poselstvi-lasky/ke-stazeni/file/30-sofilium-9dil?start=6

 

Vatikánský chlebiček štěstí

Po naší vlasti se opět aktivně rozšiřuje kvásek, ze kterého lze upéci pokrm. Základní těsto pochází z Vatikánu a jednotlivé části kvásku jsou šířeny do mnoha zemí přes církevní diecéze mezi věřící a zájemce o získání něčeho mimořádného. Akce je  šířena pod názvem „Vatikánský chlebíček štěstí“. Jde však o intriky církve. Kvásek i základní těsto jsou infikovány duchovními parazity. Kódy pravdy ze Světla je možné si tuto informaci ověřit ve Světle.

S láskou

Hana Dušková

Děti Marie Magdaleny a Ježíše Krista

„Doporučuji přečíst si knihu „Poselství Da Vinciho kódu“, autor René Chandelle.  Hlavni premisa: „Marie Magdalena byla manželkou Ježíše. Když byl Ježíš ukřižován, těhotná Magdalena utekla do Francie, aby unikla pronásledování. V zemi, která jí poskytla útočiště, porodila dceru Sáru. Tato rodová linie zrodila merovejskou dynastii. Vatikán udělal všechno pro to, aby tuto pravdu utajil, ale Kristovi potomci měli a mají své spojence v templářích a Převorství sionském.“

My víme, že Marie Magdalena měla s Ježíšem tři děti, a s těmi jsem přišla do Galie provázena Ježíšovým bratrem Jakubem.

Číst dál...

Svatý Mikuláš

Stať o svatém Mikuláši je z 10. dílu „Poselství“ – „Hvězda Míru“.

„ Každoročně dne 6. 12. má svátek Mikuláš. Současný den byl letos, v roce 2013, ve znamení čertů. Všude se vyráběli, všude se „vystrkovali“ více jak Mikuláš nebo anděl. Viděla jsem v televizi, jak vyráběli maskéři podobu čerta, byl to doslova ďábel. Hrozné.

Myšlenka o Mikuláši je dobrá, byl to biskup, který rozdával radost, andělé také, ale čert tam nemá být. V současnosti si čerty žádaly hlavně bytosti ze 4. dimenze.

Číst dál...

Symbol vánoc - vánoční stromek

Jmelí je považováno za symbol vánoc. Je to však parazitující rostlina na listnatých stromech. Tudíž parazité jsou symbolem vánoc. Důvodem bylo znehodnocení času Ježíšova narození. Trsy jmelí se kupují a donášejí do domácností přirozené a pozlacené i s jedovatými bílými bobulemi. Co bylo dovoleno jsme s parazity a jedovatou myšlenou o jmelí a vánocích eliminovali. Zárodky parazitujících rostlin byly staženy a eliminovány, rány na poškozených stromech byly čištěny a léčeny Světlem.

Symbolem vánoc by měla být láska, klid, mír a harmonie!

Jehličnaté stromky, které se řežou a prodávají jako vánoční stromky, s tím souhlasí. Jde o dovolený a potřebný průřez v lesních porostech, aby ostatní okolní stromy měly prostor pro správný růst. Přinesení vánočního stromku do domovů je dar od Otce na nebesích. Bytost stromu je přítomna v té části stromu, která je odřezána a přinesena domů. Posiluje obyvatele domácnosti svojí láskou. Oni se u ní a u vánočního stromku scházejí, zpívají koledy, dělají si radost dárky, je vánoční atmosféra … Tak přispívají bytosti z říše rostlin k láskyplné atmosféře mezi členy rodiny a na náměstích i pracovištích mezi spoluobčany.

Lidé se snaží být v těchto vánočních chvílích láskyplní tak, jako v celém čase Adventu. Poděkovali jsme všem těmto bytostem stromů s poděkováním Otci a prosbou, až nastane čas konce vánoc a ve hmotě budou stromky likvidovány, aby bytosti stromů byly odvedeny do těch dimenzí, kam patří. I toto je dar od Otce, jedna z Jeho Milostí. Jsme vděčni, že nám byl význam vánočních stromků objasněn.

Prosili jsme do celého Stvoření, aby nejen o vánocích a Adventu byli lidé k sobě láskyplní, aby byli láskyplní neustále, protože láska by měla být přirozeností každé bytosti tak, jako souznění a harmonie. Až to bude, tak zde bude planeta šťastných lidí.

S láskou

Hana Dušková

9.12.2013

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace