Úvod

     Milí přátelé,

  dostává se vám do rukou velmi cenné dílo „Kniha duchovních obrazů“ od paní Heleny Šeblové, která je autorkou dalších duchovních a vzdělávacích knih „Poselství“.

 Jde o soubor duchovních energetických obrazů snímaných z Duchovního Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření, z Nejvyššího Zdroje lásky. V obrazech jsou zachyceny čisté energie nejvyšších duchovních bytostí, které vedou, chrání a produchovňují naši planetu a život na ní od prvopočátku v minulosti, teď v současnosti a vždy budou i v budoucnosti, včetně bytosti nejvyšší a nejčistší Otce Stvořitele.

   S Jeho svolením jsou bytostem na planetě zpřístupněny léčivé energie dalších vzácných duchovních zdrojů včetně stromů života nejčistších duchovních atributů – Života, Poznání a Moudrosti, a léčebné obrazy. Je vám zpřístupněno jedno z největších duchovních bohatství jako Milost Boží od Otce na nebesích pro naši planetu a její obyvatele.

    S láskou Hana Dušková  

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace