Úvod

Milí čtenáři,

toto dílo, které je Vám nabídnuto z vyšších sfér, je ojedinělé. Všichni máme ve svém nitru uloženy údaje a informace o sobě, včetně pravého Učení lásky, které je známo od „nepaměti”, a je „staré" jako lidstvo samo. Jen naše ego vyplnilo někdy naše srdce tak, že láska nemůže k nám. Totéž je i s učením lásky. Všichni ho známe, jen jsme ho pošpinili a mnohdy překroutili k obrazu svému a svým potřebám. Všichni známe vesmírné zákony, které jsou zde od počátku Stvoření, ale jaksi z pohodlnosti či lenosti, pýchy a strachu se mnohdy o ně nezajímáme. Domníváme se mylně, že jejich naplnění platí pro všechny jiné, jen ne pro nás. Ale u každé bytosti jednou přijde čas, kdy pozná, jak velmi se mýlila, a kolik promarnila času ne–li životů ke svému zdokonalení a duchovnímu postupu.

Tyto knihy vám přiblíží a otevřou duchovní světy a pravé poznání o nich. Ukážou vám Cestu k pravdě a lásce. Záleží jen na vás, zda se na tuto Cestu postavíte. Půjdete po ní s pomocí vašich duchovních vůdců ze Světla tak dlouho, dokud nenastane čas, abyste spočinuli v náruči Boží. Jiné cesty není. Pravda je prostá a jasná, láska též.

Obsahem všech deseti dílů knih Poselství” je Učení pravdy a lásky, sejmuté od nejvyšších duchovních bytostí, učitelů a léčitelů ze Světlých sfér. Knihy „Poselství jsou prostoupeny a prozářeny láskou.

V knihách „Poselství, které představují Učení pravdy a lásky, se dovíme, že základním principem celého Stvoření je Nejvyšší princip lásky a Stvoření, co jsou božské sféry, co je Božství, Boží Jiskra, jaké jsou vesmírné zákony, o svobodné vůli, o působení negativity na člověka, o tom, jak se duchovně očišťovat. Sdělují poznatky o mužském a ženském principu, o stromu života, o lásce a smrti, o souboji dobra se zlem, o andělech strážných a ochráncích, o andělech ze světlých a temných sfér, o vzniku a vývoji člověka, o tom, že všichni pocházíme z Jednoho, že lidé jsou součástí celého Stvoření, a že nejsou nadřazeni ostatnímu Stvoření – zvířatům, rostlinám, nerostům, že vše se neustále vyvíjí, vše spěje k uvědomělé dokonalosti, a vše je řízeno vesmírnými zákony.

Knihy „Poselství představují Učení pravdy a lásky v jeho přesné podobě. V těchto knihách se také dovíme o duchovních světech, božských bytostech, o životě po smrti. Vysvětlují pojmy astrál, nebe, peklo, vesmírné zákony, karmu a její působení, karmické scénáře, co je reinkarnace, rozdíl mezi duchem a duší, co jsou světlé a temné sféry, co je antisvět, duchovní svět a hmotný svět, o životě ve vyšších sférách, o budoucnosti planety Země (Gaii), o podmínkách pro záchranu lidstva a planety Země (Gaii), o Zlatém věku lidstva, o léčitelích, druzích léčitelů, stupních léčitelství, o umírání, o mimozemšťanech, o Atlantidě. Obsahují mnoho dalších informací, které hledají lidé, kteří tuší nebo už ví, že naší smrtí nic nekončí, a že jsme bytosti především duchovní a vícedimenzní.

 

Hana Dušková

 

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace