Modlitba Ježíše Krista

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé,

přijď království Tvé,

buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme viníkům našim

a proveď nás pokušením a zbav nás od zlého,

neboť Tvé jest království nebeské,

moc i sláva, od počátku, nyní, až po věky věků.

 

Modlitba Ježíše Krista Otče náš"

 

 

Modlitba Marie Magdaleny

 

Na počátku bylo Světlo

a to Světlo bylo u Boha

a to Světlo bylo Bůh

a to Světlo vstoupilo v příbytky lidí

a tma Ho nepohltila, neudusila, neuhasila.

 

Modlitba Marie Magdaleny Světlo"

 

 

Modlitba Matky planety

 

Na počátku bylo Světlo

a to Světlo bylo u Boha

a to Světlo je vším.

 

Modlitba Matky planety

 

 

Ámen

 

Ámen

 

 

Posvátná mantra „Óhm“

 

Posvátná mantra „Óhm“

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace