Pandemie covidu, očkování

   Mise Světla, vedená Otcem na nebesích, již více než rok pracuje společně se specialisty ze Světla na eliminaci magicky vytvořeného viru covid-19. Pravda ze Světla je jen jedna a zjevuje se nám ve Světle Božího Duálu, ve Světle Syna Božího a Dcery Boží.

   Jahwe, odpadlý Syn Boží, v dávné minulosti vystřelil šíp zla do stromu života naší planety, přímo do jejího srdce. K jeho magické tvorbě se přidali mágové, kteří s ním v minulosti magicky spolupracovali na jiných planetách jako agresoři, a postavili se společně proti Světlu, proti Synu Božímu a proti Dceři Boží. Na Dceru Boží (na celý ženský princip) byly jejich útoky zaměřeny nejvíce. Chtěli oslabit Boží Duál a narušit tím rovnováhu v celém vesmíru.

   Viděli jsme, že na všechny planety, do jejichž stromů života Jahwe vystřelil svůj otrávený šíp zla a násilí, a které byly postupně zničeny pro přebujelé ego agresorů a jimi vyprodukovaného zla, že na nich vymřel veškerý život, se pro pomoc obyvatelům vždy inkarnovala Trojjedinost Boží, Otec na nebesích, Syn Boží a Dcera Boží, aby ukázali ostatním bytostem Cestu pravdy a lásky vedoucí k Otci na nebesích, Cestu do Království nebeského. Jahwe, odpadlý Syn Boží, chtěl dokázat svému Otci, že je v celém Stvoření více než On, a neustále tyto inkarnované bytosti ze Světla pronásledoval a zabíjel. Na okupovaných planetách po sobě zanechával jen spoušť a zánik života. A na šesti planetách stále opakoval stejný vzorec násilí a zla.

   Magické zkušenosti, které mágové získali, opět uplatňují na naší planetě. Jejich cílem je zotročit si obyvatele naší planety a planetu vydrancovat. Naše planeta byla poslední Milost Boží pro Jahweho, aby se vzpamatoval a nastoupil Cestu pravdy a lásky. Protože tak neučinil, byl v roce 2015 Jahwe, odpadlý Syn Boží, stažen do jádra planety. Ze stromu života planety byly staženy jeho okruhy magického vlivu, síly a moci, které mu pomáhali zesilovat a šířit čtyři černí jezdci Apokalypsy, demiurg se svými archonty a jemu oddaní mágové, mafiáni a klerici. Postupně byly zrušeny a eliminovány všechny Jahwem vytvořené negativní programy na ovládání bytostí, jejich myšlení a cítění.

   Magicky vytvořený vir, který dnes jako pandemie sužuje obyvatele planety, je jedním z negativních programů, který měl být aktivován v případě, že by se mágům nepodařilo planetu zcela ovládnout. Negativními programy jsou zasaženy i vakcíny, celá pandemie je velmi nebezpečná.

   Bytostem je vnucována lež o nutnosti očkování. Z jedovatého stromu lži, který mágové vytvořili neustálým překrucováním pravdy, šířenými nepravdami a lží, vypadávala jedovatá semena se zárodky strachu, zloby, nenávisti a násilí, která mágové zasévali do myšlení a cítění bytostí.

   Na naší planetě si postupně vytvořili mágové tři magické pilíře, na kterých byly postaveny základy magie, pirátství (dnešní mafie) a církve. Tyto tři magické principy s magickými stromy včetně všech magických archetypů a artefaktů společně s negativními programy byly eliminovány.

   Bylo eliminováno církevní zastrašování peklem společně s magickým stromem pekla a s kletbou tvořenou chaosem pekla, magickou strukturou Satany a magickou dynamikou ďábla.

   Mnoho mágů bylo již zajištěno a odvedeno před Boží soud. A mnoho jich je předvedeno a musí čekat před Božím soudem, až budou povoláni k zodpovědnosti.

   Na planetě je mnoho bytostí, které vnímají pravdu od Otce na nebesích, ale také mnoho těch, které pravdu slyšet nechtějí.

   Všechny bytosti mají svobodnou vůli rozhodování, zda se nechají naočkovat či ne. Bytost, která pracuje na své každodenní duchovní i hmotné očistě, má dostatečně silný imunitní systém k tomu, aby si s virem covidu poradil tak, jako s jakýmkoliv jiným virem. Zastrašování je jen magická manipulace. Ku pomoci nám jsou také léčebné a duchovní obrazy zveřejněné v Knize léčebných obrazů a v Knize duchovních obrazů.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 11. 4. 2021

 

 

Obraz na léčení virových onemocnění a chřipky

 

 

Milénium lásky

   Dne 21. 1. 2021 skončilo na planetě období Sofillia. Ve světě Acilut, ve kterém sídlí Božství Nejvyššího principu lásky a Stvoření, Otec a Matka vyslovili, že Marie Magdalena, Sofie, splnila svůj úkol, kterým byla pověřena na naší planetě.

   Téhož dne, 21. 1. 2021, započalo nové období „Milénium lásky“. Je to období před dosažením „Zlatého věku“ lidstva. Tímto obdobím nás budou a již provádějí Syn Boží a Dcera Boží jako čistý Duál láskyplných bytostí ze Světla.

   Ježíš Kristus je představitelem mužského principu a období Christellia a Marie Magdalena je představitelkou ženského principu a období Sofillia. Čistá energie a duchovní vyzařování Duálu má jemně fialkové zbarvení, které již prostoupilo celou planetou.

   Ve Světle Božího Duálu bude všude a o všech zjevena pravda.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 7. 2. 2021

 

 

Hvězda Bohemia

     V noci během zimního slunovratu 21. prosince 2020 nastala konjunkce planet Jupiteru a Saturnu v naší Sluneční soustavě.

     Na nebi zazářila výjimečná vesmírná konstelace, která byla pravděpodobně astronomickým „průvodcem“ Ježíšova narození. Saturn a Jupiter se k sobě z pohledu pozorovatele přiblížily tak těsně, jako tomu bylo naposledy v roce 1623.

     Konjunkce nastává podle tiskového tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavla Suchana zhruba jednou za 20 let, obvykle jsou však obě planety od sebe na nebi mnohem dál. Letos se ale v maximu přiblížily na pouhých šest úhlových minut.

     Podle astronomů se jedná o úkaz staletí, naposledy bylo něco takového možné pozorovat v roce 1623. Tedy 14 let poté, co se na nebe začal dalekohledem dívat Galileo Galilei.

     „Podobná konjunkce je rovněž astronomy považována za nejpravděpodobnější původ betlémské hvězdy v roce sedm před naším letopočtem,“ uvedl k úkazu astronom a fotograf Petr Horálek.

     „Saturn je považován za ‚hvězdu Židů‘, Jupiter za tu královskou, obě planety se tehdy nacházely blízko sebe v židovském souhvězdí Ryb a nabídly hned tři konjunkce za sebou.“

     „Astronomové se tak domnívají, že právě symbolika a také jasnost obou planet by mohly být tím astronomickým ‚průvodcem‘ Ježíšova narození. Podobně těsná konjunkce znovu nastane až 15. března 2080.“

     Je třeba zapsat do historie, že „hvězda“ (konjukce planet Saturnu a Jupitera pohledově v jedné ‚hvězdě‘) vyšla v roce 2020 a to je v roce narození Gabriela, bytosti z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.  V současnosti to není Betlémská hvězda, je to Hvězda Bohemia.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 24. 12. 2020

 

 

Poznání ze současného života

     Potvrdila se nám odvěká pravda, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Záleží na čistotě energií, či zde naopak špinavosti energií bytostí, o kterých se nám zjevila pravda.

     Dvě ženy, které o sobě prohlašují, že jsou „léčitelkami“, nemají svolení Boží k této činnosti. Jejich magické praktiky a stavění se do role „léčitelek“ nám ukázaly, kam až můžou dojít, a to porušováním vesmírných zákonů a předkládáním pacientům jimi pošpiněného Učení pravdy a lásky ze Světla.

     Jedna z „léčitelek“ má na rtech výraznou rudou rtěnku a kolem úst vrstvu medu. „Maže svým pacientům med kolem úst.“

     Obě sice používají při vedení proseb s pacienty slova a slovní obraty z knih léčitelky ze Světla, autorky knih „Poselství“, a z toho, co se před mnoha lety u autorky naučily, ale přímo však neuvádějí zdroj informací, ze kterého čerpají, a které šíří. Jestli používají k „léčení“ i duchovní a léčebné obrazy od Heleny Šeblové, pošpinily je svými nečistými energiemi.

     Bytosti se k nim přitahují buď karmicky, a u nich se budou karmy vybíjet podle vesmírných zákonů ze Světla, nebo je některé bytosti vyhledávají ze zvědavosti spolu s těmi, kteří hledají pomoc se svými problémy. Tito budou chráněni Otcem na nebesích.

     Slova, která „léčitelky“ používají, byť jsou převzata od léčitelky ze Světla, jsou však planá, bez léčivé energie a energie Světla.

     Jedna z žen drží pod paží svou knihu a křičí: „Tu knihu nedám, to jsou informace od Heleny!“ Autorka knih „Poselství“ odpovídá z duchovních světů: „Tak to ne, ….!“

     Obraz nám ukázal oplocený prodejní stánek s jejich knihami. Za plotem je jedna žena, před plotem druhá, a ta osloví každého, kdo jde kolem stánku a nabízí knihy. Když knihy dojdou, přijíždí manžel jedné z žen a přiváží další. Knihy jsou na pultě naskládané do tvaru magické pyramidy.

     Knihu, kterou vydaly, nám podstrkují, abychom věděli, že také něco dělají. Nepřijímáme ji. Viděli jsme jednotlivé listy knihy, které se rozlétly do všech stran. Je v nich chaos. I když slova a návody k vedení proseb a k „léčení“ jsou skoro shodné se slovy z knih „Poselství“, jejich energie není ze Světla, jsou to jen prázdná slova vyslovená a sepsána mágy. Desky knihy jsou spojené zámečkem, mají oklamat pacienty, že jsou to „vzácné“ tajné knihy.

     Byla nám ukázána část společné cesty „léčitelek“ s cestou autorky „Poselství“. Po chvíli je vidět odklon obou žen doprava s pokračujícím sklonem směrem dolů, až na okraj propasti.

     Ani jedna z žen nemá svolení Boží k léčení. Ověřeno v současnosti. Při vedení proseb s pacienty jim odebírají energii, a někdy se snaží na ně přehodit své karmy. Kdo jim uvěří, je ve velkém nebezpečí, protože pacienti nemají kontrolu a nedovedou rozpoznat Světlo od tmy a pravdu od lži.

     Obě „léčitelky“ vyzařují kalnou marťanskou energii. Na stole před nimi jsou položené velké černé staré nůžky. Je to na zastrašení pacientů, že jim za jejich neposlušnost mohou přestřihnout nitě života, jak to dělaly za éry, když byly sudičkami. Používají sítě, do kterých lapají své oběti k léčení.

     Mezi oběma „léčitelkami“ je blok v podobě bílé matrice, kterou si zakrývají svůj páteřní kanálek, ve kterém proudí černá hadí síla. Vždy „léčí“ spolu. Vedle nich se pohybuje muž s temným vyzařováním. I on odebírá pacientům energii, se kterou se pak dělí s oběma „léčitelkami“.

     Na hrudi mají všichni znak pavouka, znak magie.

     Jedna žena stojí na okraji propasti, až tam došla na své cestě mága. Dál může už jen do propasti spadnout. Druhá žena stojí kousek od ní, stejná cesta. Později jsme viděli pád jedné, která druhou strhla sebou, to je do propasti.

     V současnosti je mnoho mágů předváděno před Boží soud.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 3. 3. 2020

 

 

Chrám lásky

    Pařížská katedrála Notre-Dame se v pondělí 15. 4. 2019 v 18:50 hodin ocitla v plamenech. Dřevěná střecha a věž 850 let staré katedrály se v pondělí zřítila. Hlavní část katedrály se hasičům podařilo v noci zachránit.

    Vedli jsme okamžitě prosby k Otci na nebesích, aby byl oheň uhašen Ohněm života a Živou vodou, aby živly byly pročištěny a prozářeny Milostí Boží a láskou, a viník požáru, aby byl veden k odpovědnosti.

    V duchovních světech víme, že katedrála Notre-Dame v Paříži je jedním z Chrámů lásky na naší planetě. To, co se děje v našem hmotném světě, má své prvotní příčiny v duchovních světech.

    Ve skupině dne 25. 4. 2019 jsme viděli ohnivého jezdce na ohnivém oři, což je jedna z podob Jahweho, odpadlého Syna Božího. V rukou držel ohnivý luk a ohnivý šíp, který vystřelil a zapálil dřevěnou část Chrámu lásky. Byl nachystaný koňskými kopyty svého ohnivého oře rozdupat Chrám lásky. Oř měl dokončit jím započaté dílo zkázy.

    Notre-Dame je základní prvotní Chrám lásky, proti kterému Jahwe už v minulosti, od třetí sféry vývojového stupně naší planety, útočil. Pokaždé v této podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři s ohnivým lukem a šípy, a Chrámy lásky vypaloval.

    Jahwe v minulosti naprogramoval smrtelné útoky na zkázu Chrámů lásky, především na tento základní. A zničující negativní program by způsobil likvidaci i nově opraveného Chrámu lásky. Působnost a účinnost negativního programu byla naprogramována stále do budoucnosti - „Na věky věků“.

    V minulosti ve 3. sféře byl celý Chrám lásky rozdupán a zadupán do planety i s bytostmi, které ho bránily svými těly a při požáru hořely jako živé pochodně. Chrám byl srovnán se zemí. Totéž se dělo i s Chrámy lásky v následujících vývojových etapách planety.

    Magický negativní program Jahweho byl eliminován v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Nenávistné myšlenky útočníka i s magickými stromy života byly staženy a eliminovány. Útočník ve všech svých podobách, i v podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři, s lukem a šípy, byl vyškrtnut z ákášických záznamů celé planety, stažen a eliminován Bleskem Božím.

    Bytosti ze všech sfér a dimenzí, které v průběhu věků zahynuly při požárech Chrámů lásky po celé naší planetě a pod kopyty ohnivého oře, byly osvobozeny, osvíceny, pozdviženy ke Světlu a předány Otci na nebesích. A ony po prosbách, jako čistá světýlka, vytvořily seskupení v podobě hroznu vína, symbolu plodnosti Ježíše Krista.

    Děkujeme bytostem, které se účastnily hašení požáru v katedrále Notre-Dame. Ve hmotném světě to byli hasiči, v duchovních světech to byly bytosti, které se po celé planetě modlily za uhašení požáru. S nasazením vlastního života pomáhala také dívenka s bílým šátkem na hlavě, byla to Esmeralda z románu Victora Huga „Chrám Matky Boží v Paříži“.

    V Chrámu lásky Notre-Dame v Paříži, na místě prvotního Chrámu lásky, se konala první mystická svatba Ježíše Krista a Marie Magdaleny na naší planetě. Spojením mužského a ženského principu ze Světla přicházely na svět děti Světla jako pokračovatelé a šiřitelé Světla, pravdy a lásky.

    Květ lásky na duchovním obrazu Chrámu lásky se rozevírá a zvětšuje každým novým poznáním, které pochopíme, a kterému porozumíme.

    Děkujeme.

    Datum 27. 5. 2019

 

Chrám lásky

 

 

 

Dotaz čtenáře - plazmové generátory

    „Prosím o vysvětlení. Z knih „Poselství“ Heleny Šeblové a Hany Duškové je patrné, že karmická zatížení si každý člověk zapříčinil sám, a měl by je pochopit a sám napravit.

    V jiných webových stránkách (zavádějící stránky zde neuvádíme) jsem se dočetl, že je možné s pomocí bio rezonance přístrojem F–SCAN - Zapper změnit karmu a zbavit lidi těžkých nemocí jako je rakovina, roztroušená skleróza…  Údajně léčení probíhá na dálku podle léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ14.

    Žádám vás o vysvětlení a váš názor.“

    Metody léčení, na které upozorňujete, jsou velmi nebezpečné pro bytosti, které se nechají nalákat na rychlé zbavení se svých karmických prohřešků a tím i zátěží v důsledku porušování duchovních zákonů v minulosti i v současnosti, kdy náročné nemoci jsou již závažným upozorněním právě na porušování těchto zákonů. Používané metody léčení jsou nebezpečné především pro ty „léčitele“, kteří nemají k léčení svolení Boží, a právě podle duchovních zákonů ze Světla se jim vše, čím vědomě narušili tyto zákony, navrátí v tomto životě, případně v životech příštích. Jakýkoliv magický způsob léčení na naší planetě je nepřípustný.

    Paměť magických kódů „xx“ používaných „léčitelem“ k magickému léčení byla uložena v antisvětě. Mág svou magickou tvorbou a svými znaky „xx“ narušuje chromozómy v DNA bytostí. Podle něho u všech léčených bytostí dochází k velké změně energetické rovnováhy v těle. Jsou to velké manipulace a zasahování do duchovního vývoje bytostí. Když bytosti nepochopí příčinu svých nemocí, nemohou být nikým „vyléčeny“, protože když bytost něco sama pokazila, sama musí pochopit a napravit. Mág narušil energetickou rovnováhu nejen u svých „pacientů“, ale i celé planety včetně živlů, a zasahuje do karmických záznamů planety. Jde o závažné porušení vůle Boží, neboť provádět záznamy smí jen Pán karmy, a to je Otec na nebesích.

    Podle tvrzení „léčitele“ je univerzální kalibrační mřížka totožná s kvantovou energií a kosmická mřížka je vědomí boha a láska.

    Toto je snad největší nehoráznost namířená proti Světlu, proti Bohu, když jsou nejvyšší cit a nejčistší energie lásky a Otce na nebesích, Stvořitele všeho živého, označeny jako „mřížka“. Mřížky, se kterými pracuje „léčitel“, jsou mříže černého grálu, nejvyšší magické tvorby, kterou na planetu zavlekl odpadlý Syn Boží Jahwe. V současnosti antisvět vytvořený mágy je eliminován dle Božího rozhodnutí, a s ním všichni, kteří v něm měli „domovy“.

    Albert Einstein, zakladatel kvantové fyziky a inkarnace autorky Heleny Šeblové, nám svou rovnicí relativity vysvětlil duchovní zákony. Mágové chtěli ovlivnit kvantovou energii a přetvořit ji k obrazu svému a k manipulacím.

    Autor magického způsobu léčení zmanipuloval myšlenky ze Světla, aby se projevilo jeho ego a jeho důležitost, že pochází ze stejné planety jako Ježíš Kristus, Syn Boží, Jahve. Název planety Empharis Elohima přinesla autorka knih „Poselství“ a je uveden v prvním dílu.

    V kapitole „Kdo jsou Elohimové?“ autorka popisuje příchod Spasitele: „Nyní opět nastal čas, kdy je Ježíš mezi námi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně. Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena, a bude poznán teprve až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je podle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšších sfér. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.“

    V době Ježíše Krista neměly ženy rovnoprávné postavení. Žena by apoštoly nebyla přizvána, proto se Marie Magdalena po určitou dobu vydávala za apoštola Jana, takto to bylo s Ježíšem Kristem domluveno. Po určitou dobu tedy byla mužem a ji líbal Ježíš Kristus na ústa.  

    Spasitel Jan, který přišel šířit lásku na naši planetu a jehož totožnost měla být do poslední chvíle utajena, je Marie Magdalena. Její totožnost byla odhalena i při Večeři páně, jak ve svém obraze znázornil Leonardo da Vinci. 

    „Léčitel“ a autor zavádějících stránek zneužil informace z prvního dílu „Poselství“ a postavil se do role Spasitele Jana.

    Vyslovili jsme prosby k Otci na nebesích, ke Strážci vesmíru a k Velkému léčiteli, aby bylo napraveno vše, co tento mág způsobil, a všude aby platily a naplnily se Boží zákony ze Světla. S manipulátory nechť je naloženo dle vůle Boží. Prosby byly vedeny za všechny planety, kde agresoři působili a kde přinášeli jen zmar, utrpení a bolest. Kdo od „léčitele“ přijal dobrovolně magické programy, byly mu pro poučení ponechány. Každá bytost má svobodnou vůli a volbu. Kdo byl „léčen“ a na koho bylo namířeno záření z magických přístrojů bez svolení a na dálku, byl očištěn, magická tvorba byla Milostí Boží zrušena, a proběhlo léčení Světlem z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

    Tolik naše vysvětlení, které můžeme poskytnout.

    Datum 20.10.2018

    

 

Astrální svět, antisvět a dutá planeta

    Od doby, kdy agresoři vstoupili na naši planetu jako mágové, ovládli i energetický obal těsně kolem naší planety. Mohli tak snáze ovládat myšlení a cítění všech bytostí na planetě. Sami tento prostor nazvali antisvětem. V tomto pásmu s pomocí magnetické sítě kolem planety „operoval Kryon“. Černí jezdci Apokalypsy v čele s Jahwem na základě jejich megalomanického myšlení všude prohlašovali, že planeta je dutá a bytosti jsou v ní vězněny. Mágové je měli jako vězně, protože s nimi mohli manipulovat a zneužívat je ke svým účelům.

    Pásmo temných myšlenek, manipulací a jedovaté energie mágů bránilo prostupu Světla od Otce na nebesích na povrch planety, kde je život, aby nikdo nevnímal Otce a Jeho lásku.

    Autorka knih „Poselství“ pro pochopení čtenářů znázornila na svislé stupnici stupně vývoje naší planety, od planety Gonga přes Zemi, Gaiu…a výše (1. díl, strana 147). Pod planetou Gongo označila antisvět.

    Kde končí naše aura, tam začíná astrální svět. Totéž platí i o auře planety. Astrální svět není antisvět. Ten se roztahuje nad astrálním světem. Astrální svět a antisvět vytvářejí dva široké pásy nad planetou.

    Mágové ovládali astrální svět, aby jim byli ku „pomoci“ pro útoky a k magickým alotriím i duchové, kteří neodešli k Otci nebo tam, kam měli, a zůstali v tomto astrálním světě, v jeho pásmu. Zde je všeho chuť – myšlenky dobré i zlé, proudy různorodých energií, larvy duchů po opuštění hmotných těl, magická tvorba, spirituální média, i nepoučitelní a zbloudilí duchové…

    Mágové vytvořili antisvět, ten byl a je pro mnohé mágy „domovem“. Zde jsou běsi a démoni, a antisvět je místem s nejtěžší špínou a černými energiemi, zárodečnou masou s duchovními parazity…

Číst dál...

Příchod Buddhy

    Ze Světla nám byla zpřístupněna informace, že se do hmotného světa inkarnoval Buddha. Jeho posláním v tomto životě je sjednotit východní a západní náboženství do jednoho náboženství, a to je do „Náboženství lásky“.

    S láskou Hana Dušková

    Datum 26. 8. 2018

 

Buddha

 

 

Modlitby a jejich energie

    Modlitby jednotlivých sfér naší planety, ve kterých je aktivní život hmotných bytostí:

Modlitba Ježíše Krista „Otče náš“ náleží planetě Zemi ve 4. sféře.

Modlitba Marie Magdaleny „Světlo“ náleží planetě Gaii v 5. sféře.

Modlitba Matky planety náleží planetě Centauri v 6. sféře.

Posvátná mantra „Óhm“ všechny modlitby propojuje a harmonizuje včetně naší planety v těchto třech vývojových stupních.

 

     

  Modlitba Ježíše Krista „Otče náš“ 

 

Modlitba Marie Magdaleny „Světlo“ 

 

 

  Modlitba Matky planety 

 

Ámen

 

   Posvátná mantra „Óhm“ 

 

Jednotlivé modlitby jsou uvedeny v kategorii „O nás“ v článku „Modlitby“.

    S láskou Hana Dušková

    Datum 11.8.2018

 

 

Úspěšné skončení „Mise Bílý Kužel“ a počátek „Mise lásky“.

    Na červencovém setkání roku 2018 nám byly ukázány dvě zářivé listiny, jedna rozevřená a jedna srolovaná do svitku.

    Rozevřená listina je popsaná na jedné straně zářivým písmem. A tato listina se pomalu začala stáčet do svitku. Byla to historická dlouhým časem mírně zašlá „Pamětní listina“ skupiny Bílý Kužel. Pochopili jsme, že úkoly „Mise Bílý Kužel“ jsou naplněny a splněny.

    Děkujeme Ježíši Kristu ve všech jeho inkarnacích, kdy byl vždy vedoucím „Mise Bílý Kužel“, byl, je a vždy bude Nejvyšším ochráncem naší planety a Pastýřem pastýřů planet i hvězd. Pod jeho vedením při náročných pracích na očistě planety byla Mise zdárně ukončena.  

    Děkujeme všem členům, kteří během dlouhého času působení této Mise ze Světla pomáhali očišťovat planetu a život na ní v různých etapách jejího historického vývoje, všem, kteří byť i jen malou troškou lásky a pomoci přispěli k očistě planety a k tomuto okamžiku naplnění a splnění úkolu Mise. Všem žehnáme ve věcech dobrých a děkujeme.

    Zářivý svitek se začal pomalu rozvíjet, až před námi ležela čistá nepopsaná zářivá listina. Pochopili jsme, že začíná další nová etapa práce nás, kteří jsme se dostali svými čistými energiemi do 6. sféry na planetu Centauri. Na této duchovní úrovni už není třeba žádného vedoucího skupiny, zde budeme pracovat spolu s Ježíšem Kristem a Marií Magdalenou v lásce a v rovnosti.

    Naše nová Mise se nazývá „Mise lásky“. Do této „Mise lásky“ náleží i všechny části pravých duchů a duší Ježíše Krista a Marie Magdaleny, které jsou již inkarnované na naší planetě, i ty části, které jsou k inkarnaci nachystány a zůstanou věrny Světlu. A je jich opravdu mnoho.

    Celé „Misi lásky“ přejeme, aby i ona splnila úkoly se ctí, a naplnila očekávání a důvěru Otce na nebesích v úspěšnost této Mise.

    Žehnáme všem ve věcech dobrých, přejeme každé bytosti, aby byla šťastná, aby se dostala svým dobrým životem v souladu se zákony lásky skrze 5. sféru mezi nás do 6. sféry na planetu Centauri, na planetu šťastných lidí.

    Zářivou „Pamětní listinu“ stočenou do svitku a zářivou listinu rozevřenou k zapisování naší nové práce jsme odevzdali Otci na nebesích. Oba dokumenty jsou uloženy ve Světle.

    Mír a láska se všemi!

    

 

 

Pomoc Jitřního Anděla

    Naše velké poděkování náleží Jitřnímu Andělovi, Synu Božímu, za ochranu před nenávistí, zlobou a násilím mágů a agresorů. Láska Jitřního Anděla a vážnost jeho duchovního postu, je Pánem a dohlížitelem nad temnotami, nás chránila ve všech sférách a dimenzích, kde na nás byly neustále vyvíjeny silné nátlaky negativity, útoky mágů a agresorů, kteří si nepřáli, aby o nich, o jejich magické tvorbě a produkovaném zlu, byla zjevena pravda.

    Vnímali jsme a pociťovali jen tolik negativity, abychom útoky mágů zvládli, abychom nic nepřehlédli a správně pochopili, že mágové a agresoři jsou schopni všeho, abychom útočníky rozpoznali, a jejich útoky a zbraně dokázali eliminovat. Převážnou část negativity a projevy agrese útočníků eliminoval Jitřní Anděl sám a jeho pomocníci ze Světla.

    Post Jitřního Anděla také zaručoval a ručí, že se každému útočníkovi navrátilo a navrátí to, čím ubližoval ostatním a čím porušoval vesmírné zákony ze Světla, co sám sobě připravil, protože Otec na nebesích nikoho netrestá, a na základě rovnosti energií a vesmírných zákonů se každému navrátí to, co vyšle. A víme, že se zlo zničí samo.

    Obyvatelé naší planety i našemu Setkání přítomná Vesmírná konfederace planet a hvězd přihlíželi eliminaci centrálního koncentrovaného zdroje zla ve vesmíru – „Kryona“ a všeho s ním souvisejícího, a také návrat zla těm, kteří ho vytvořili a jím ničili planetu, její obyvatele a život na planetě.

    Pomoc Jitřního Anděla byla a je tak velká, že bez ní bychom nemohli pracovat a plnit důležité úkoly, které jsou nám předkládány ze Světla Otcem, Radou Nejvyšších, Strážcem vesmíru a dalšími kompetentními bytostmi Světla.

    S láskou v pokoře a úctě děkujeme.

 

Jitřní Anděl

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace