2/ Druhá vzpoura agregorů

Podvečer dne 19. 4. 2024 jsem cítila silné bušení srdce, předzvěst velkých věcí. Vnímala jsem velkou černou negativitu, výhrůžky mágů a jejich útoky. Útočili převážně na můj levý pilíř stromu života, na Váhy Spravedlnosti, sefiru Gevuru – soud a na klíční kosti jako spojnici mezi sefirotami Gevura – Chesed, Soud – Milost.

Černý syn k útokům využil část energií svých magických rodičů Jahweho a jeho ženského principu Ungoliant, ukradenou energii ze Slunce i z naší galaxie, které smíchal dohromady.

Praví agregoři ze Světla by nikdy nenapadli Strážce vesmíru. Ani v minulosti, ani v současnosti. To provedli ti mágové, kteří se tlačili na tyto posty, a kterým to Otec dovolil, aby se projevili a ukázali, zda to se svou nápravou myslí vážně. A když byli odvoláni, zaútočili. Několik jich v minulosti pracovalo ve skupině Bílý Kužel i v Misi lásky, všichni však odpadli od Světla a vrátili se ke svým starým magickým praktikám.

Nepraví agregoři, mágové ze skupiny, byli z počátku na straně zla. Otec a tím i Strážce vesmíru jim dali příležitost a možnost, hlavně Milost Boží, aby napravili své chyby a odčinili útoky na Strážce vesmíru. V lásce, kterou jim vysílal Strážce vesmíru, tito nepraví agregoři v určité době správně pracovali pro Světlo. Tím byly jejich karmy vyřešeny, tedy ty, které se týkaly provinění vůči Strážci vesmíru. Kdyby nedošlo k vyřešení karem a vyslovení proseb za odpuštění vůči Strážci vesmíru a jeho odpuštění provinilcům, bylo nebezpečí, že by došlo ke zničení vesmíru. Čtyři nepraví agregoři plnili v určitou dobu také roli strážců živlů na planetě Zemi, a někteří i roli sudiček.

Po obdržení svolení od Otce i od Strážce vesmíru jsem vyslovila prosbu, aby byli nepraví agregoři vyškrtnuti z ákášických záznamů celého Stvoření, planet a Toku času, a odvolaní z těchto postů. Bylo tak učiněno.

V podsunuté podobě agregora se snahou dostat se do Šambaly na černém kole byl eliminován černý syn jako podvodník.

Strážce vesmíru dlouhou dobu pracoval s nepravými agregory i ve svém současném hmotném životě. A teď nastoupil ženský princip hlavního agregora, který měl za úkol se zharmonizovat se svým mužský principem hlavního agregora, a to se dnes ve hmotném světě stalo.

Útočilo na mne sedm velkých rudých koulí. Měly vyplnit a naplnit sedm sefirot pravého a levého pilíře a Korunu Keter stromu Adama Kadmona.

Za dob Strážce vesmíru, když pracoval s nepravými agregory, jich bylo jen sedm, sedm rudých koulí. Na levém sloupu magického stromu života jsou tři ženy, na pravém sloupu jsou tři muži. Rudé koule mají stejný obsah a mohou si pozice na sloupech měnit. A černý syn je vždy nad nimi ve vrcholové pozici.

Na vysoké tyči jsem viděla měděnou ceduli s reliéfy či magickými znaky. Jako by ji někdo nesl v čele průvodu temných bytostí, které mne pak také napadly. Po obvodu měděné cedule jsou vystouplé zvlněné paprsky směřující do středu cedule, kde byla černá plošná spirála v podobě bludiště s černým středem. Jde o magické vyzařování zářiče a klerik agresor ho nese před sebou jako negativní zdroj. Nese ho jako „Hospodin“.

Byly ukázány hnědé svislé obdélníky se zaoblenými hranami podobné egyptským kartuším. Tyto kartuše, cedulky, byly měděné a do nich bylo vyryto pověření k vykonávání postů agregorů. A pověření nepravým agregorům vystavil „Hospodin“, černý syn, ne Strážce vesmíru ani pravý Hospodin. Falešný Hospodin a falešný pán karmy jedno jsou – mág, agresor. Každý nepravý agregor měl tuto cedulku připevněnou na svém stromu života lícovou stranou ven, aby si text pověření mohl každý přečíst.

Cílem mágů bylo zlikvidovat hlavního agregora planety. Ungoliant si nachystala pavučinu, do které by agregora chytla a obmotala ho pak svými vlákny.

Od roku 2009, kdy inkarnace mužského principu hlavního agregora odešla ze hmoty, odpadli všichni mágové ze skupiny, ať se jednalo o Bílý Kužel či Misi lásky.

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace