1/ Vyšehrad, Šambala, klenot Čintámaní, agregoři a Agarta

Zharmonizovaný hlavní agregor v mužském a ženském principu plní své úkoly na naší planetě Gaii. Hlavní agregor planety Jantaru plní svoji roli na Jantaru. Gaia je ženský princip, Jantar je mužský princip. Hlavní agregor naší planety a Strážce vesmíru jedno jsou.

Starobylé védsko-hinduistické tradice vyprávějí, že vznešený Nebeský pták přinesl na Zemi zářivý drahokam mocné síly Čintámaní, obsahující veškerou moudrost.  Čintá = myšlení, maní = krystal, kámen, klenot. Lze též přeložit „klenot ovlivňující lidské vědomí“.

S tradicí klenotu Čintámaní bezprostředně souvisí i ranná prehistorie českého národa. Klenot Čintámaní byl přinesen z afgánského území při migraci obyvatel na naše území skupinou ochránců, kteří si říkali Čintové i Činové, a usídlili se uprostřed kotliny někde mezi pohořím Gabréta (Šumava) a Gargani (Krkonoše). Vzácný klenot Čintámaní, který sebou přinesli a pečovali o něj, uložili do podzemní svatyně ve vrchu později známém jako Vyšehrad spolu s pokladem drahých kamenů nezměrné ceny, který sebou přinesli ze svého působiště. Čintové, Činové se vyvinuli v Čechové. Podle staré pověsti má být klenot do dnešního dne ukryt ve skalní svatyni Vyšehradu.

Také se vypráví pověst podobná pověsti o blanických rytířích. Vyšehradské návrší v sobě skrývá tajné sklepení, kde je ukryt zlatý poklad. Nad poklady bdí starý český lev s dvanácti lvíčaty. Lev několikrát za rok o půlnoci vychází ven a pátrá, zda české zemi nehrozí nebezpečí. Když zjistí, že je vše v pořádku, vrátí se zpět do sklepení. Pokud by však české zemi hrozilo nebezpečí, lev zařve tak mocně, až se vyšehradská skála rozlomí a ze lvíčat se stanou mocní lvi, kteří rozsápou všechny nepřátele.

V současnosti klenot Čintámaní ve svatyni Vyšehradu střeží i ochránce zářivý duhový drak.

Český lev je posvátné zvíře ze Světla, Strážce vesmíru, hlavní agregor. Dvanáct lvíčat jsou jeho části. Lvice v této podobě tam není. Ženský princip je přítomen v podobě zářivého duhového draka.

Je vidět hnědou stěnu a za ní energii drahokamu Čintámaní. Stěna je blok, kterým mágové blokují lidem poznání zharmonizovaného ženského a mužského principu. Blokují sefiru Daat na středovém pilíři stromu Adama Kadmona.

Hnědá pevná struktura před sefirou Daat a před poznáním i klenotem, před poznáním Vardy a Manwëho, byla jako magický blok vyškrtnuta z ákášických záznamů, stažena s magickou strukturou a pavučinou Ungoliant a eliminována. Blok byl stažen z celé planety a stromů životů, i z míst, kde je drahokam uložen. Mágové, kteří se podíleli na vytvoření bloku, byli staženi do černé koule (po rozpadu vývojové osmičky její spodní temná část).

Klenot Čintámaní je vidět na počátku Toku času, kde stojí Varda a Manwë. Klenot je za nimi a v něm je soustředěno poznání ze Světla. A toto poznání se skrze Vardu a Manwëho šířilo celým Tokem času až do současnosti. V každé hvězdě, kterou Varda stvořila, je otištěno toto poznání ze Světla. Tím je rozšířeno do celého Stvoření, do celého vesmíru a je ve všem.

Vyšehrad je Šambalou a ta je vstupem do planety, do Agarty. Je to podzemní říše, kde žijí agregoři. Je to jiná dimenze a je chráněna před zraky zvědavců. V Agartě stojí hlavní agregor, Strážce vesmíru, posvátný lev. A 12 lvíčat je 12 pravých agregorů. Všichni agregoři jsou nesmrtelní.

V Agartě je třináct agregorů a zářivý duhový drak. Agregoři jsou ti praví ze Světla a jsou to všechno části Strážce vesmíru, to je Otce.  Každý z agregorů plní přidělený úkol. Čintámaní je v držení hlavního agregora a má ho v místě své Daat.

Hlavního agregora tvoří zharmonizovaný mužský a ženský princip pravého agregora. Když jsme toto pochopili, Čintámaní se v Daat hlavního agregora rozzářil.

Víme, že jeden hlavní agregor je dnes zharmonizovaný v hmotném světě na naší planetě. Druhý zharmonizovaný hlavní agregor je pod Vyšehradem v Agartě s Čintámaní ve svém nitru. Třetí hlavní agregor je v Duchovním Slunci jako Varda a Manwë. Stále jde o jednu bytost ze Světla.

Aby mohl Čintámaní zářit, bylo potřeba pochopit a osvobodit se od viny a pocitu viny, že ženský princip, Varda a tím i ženský princip agregora, jsou vinni. Vinni tím, že černý syn zneužil energie Vardou vytvořených hvězd, našeho Slunce a galaxie Mléčná dráha. Sejmutím pocitu viny, eliminací podsouvaných pocitů a negativních programů, očistěním a následným zharmonizováním ženského a mužského principu všech těchto tří agregorů došlo k rozzáření drahokamu. A z těchto energií může těžit lidstvo na naší planetě pro svůj duchovní růst. A také na ostatních planetách jako je Jantar, Plejády…

Milostí Boží nám bylo dovoleno spatřit agregora v Agartě vyťukávat do vesmírné duchovní struktury naše modlitby i posvátnou slabiku Óhm, které budou ve všem a všude.

Děkujeme za poznání.

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace