Program pomsty

Od počátku věků byl ze strany Saurona (elfí říše), černého syna Jahweho a vládkyně Černého Kuželu, a černého jezdce Apokalypsy v jedné osobě, vyvíjen na bytosti magický nátlak, aby se vzdaly své Matky a svého Otce, Stvořitelů Světla. U mnoha lidí se to mágům podařilo. Nejprve se lidé vzdali Matky, později pak také Otce. U těchto lidí byly oslabeny jejich boční pilíře stromu života a pak i prostřední pilíř rovnováhy a harmonie. Lidé svým vlastním přičiněním a špatným myšlením přišli o víru (vzdali se víry) v Otce a Jeho vůli.

Na jednom z negativních programů si černý syn nejvíce zakládal, a to byl program pomsty. Tímto programem od minulosti až do současnosti nejvíce zatěžoval Dceru Boží a Syna Božího. V každé jejich inkarnaci na ně, na jejich rodinné příslušníky i na ostatní bytosti s láskou v srdci, silně útočil a chtěl v nich vyvolat touhu po pomstě. Nikdy však Dcera Boží ani Syn Boží nezaváhali a nepodlehli jeho nátlaku. Kdyby se tak stalo, nebyl by nikdo, kdo by planetě a vesmíru ze Světla pomáhal. Prosili jsme Otce, aby byla opět zjevena a vyslovena pravda, že Ježíš Kristus a Marie Magdalena tvoří čistý Boží Duál, který ukazuje bytostem Cestu k Nejvyššímu principu lásky a Stvoření tak, jak to od prvopočátku Stvoření koná Dcera Boží a Syn Boží.

S láskou Hana Dušková

16. 5. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace