Vývojová osmička I. Rozpad vývojové osmičky

Poselství 1. díl, volně zapsáno, rok 1994:

„Bez protikladu by nebylo pohybu vpřed a výš. V té době bylo pozitivum a negativita v rovnováze, pak mírně dobro nabývalo převahu. Oba vývojové trendy se pohybují ve spirále, která vyplňuje vývojovou osmičku. Jakmile tento trend vyvrcholí, nahromadí se kvantita spirál v osmičce v jiné kvalitě a dimenzi – z našeho světa do antisvěta, z temných sfér do světlých sfér… Toto kolotání probíhá nekonečně dlouho, obě části osmičky mají svůj rytmus. Vdech a výdech, vdech má čtyři fáze, výdech též. Všude musí být zachovaný řád, podle Herma Trismegista „Co je nahoře, je i dole“. Každým dechem při propojení vesmírů stoupá napětí a energie mezi vesmíry Světla a temnot. Když dosáhne napětí určité intenzity, dochází k velikému třesku a osmička se rozpadá. Na určitou dobu zavládne chaos, ale na základě rovnosti se začnou stmelovat částice, které se přitahují a odpuzují se ty částice, které k sobě nenáležejí. To trvá tak dlouho, dokud se nevytvoří dvě koule či bubliny s rozdílným nábojem, které se přitahují, až splynou v osmičku a vývoj začíná znovu, dýchání vesmíru pokračuje. Život je neustálý zrod a zánik, pulzace a neustálá změna. Život je dech Boží.“

Zákonitosti jsou stále stejné a platné, jen jsme si jich nevšimli a nedali je do souvislosti s událostmi nám zjevenými a námi prožívanými. Jakou situaci můžeme nazvat Velkým třeskem? Týká se rozpad „jen naší“ vývojové osmičky, nebo všech ve vesmíru, o kterých nic nevíme?

A co Velký třesk? Kde ten máme hledat, kde a kdy jsme ho prožili, aniž bychom věděli, že je to předzvěsti oddělení koulí při rozpadu vývojové osmičky?

Rozpad vývojové osmičky popsaný autorkou Poselství může vysvětlovat zánik vesmíru, který měl přijít, kdybychom duchovně nepracovali. Prožitky, kterými procházíme, se mohou lišit od všeobecných teorií, které duchovní bytosti dříve sepsaly ve hmotném světě. Kdo z těchto bytostí to opravdu zažil? Současná situace je nová, tak nikdo.

Vnímáme Otce, Radu Nejvyšších a Vesmírnou konfederaci, vnímáme velké zasedání bytostí ze Světla v Acilutu, kde se bude rozhodovat o tom, kdy nastane čas rozdělení stávající vývojové osmičky.

Je to historicky velmi významná událost. Prosíme, aby nastala Boží vůle v ten čas, kdy Otec rozhodne. Prosíme, až tento čas nastane, nechť je spodní koule zajištěná, a tak izolována, aby nezasahovala magickým vyzařováním do horní koule vývojové osmičky. Nechť se děje vůle Boží.

Ve spodní černé kouli se sdružují bytosti ze dna čtvrté sféry. Uprostřed spodní koule se pohybuje se svou magickou tvorbou černý jezdec Apokalypsy, (černý syn, Sauron) a kolem něj jsou sdruženi ti nejtvrdší mágové. Ve spodní části je místo, kde se rozkládá černá bažina. Bytosti, které neobstály před Božím soudem, ti nejtvrdší mágové, jsou mezi bažinou a středem, kde je černý jezdec.

V horní části spodní koule vidíme jen pasivní bytosti bez zájmu o svůj duchovní vývoj. Nezajímá je, co bude po ukončení jejich hmotného života. Ani ony neobstály u Božího soudu. Vnímáme tři možnosti. Buďto se černá koule oddělí a připojí se k ještě temnější kouli, nebo zůstane osamocena v minulosti v Toku času, anebo bude zlikvidována.

S láskou Hana Dušková

Datum 23. 5. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace