Pandemie covidu, očkování

   Mise Světla, vedená Otcem na nebesích, již více než rok pracuje společně se specialisty ze Světla na eliminaci magicky vytvořeného viru covid-19. Pravda ze Světla je jen jedna a zjevuje se nám ve Světle Božího Duálu, ve Světle Syna Božího a Dcery Boží.

   Jahwe, odpadlý Syn Boží, v dávné minulosti vystřelil šíp zla do stromu života naší planety, přímo do jejího srdce. K jeho magické tvorbě se přidali mágové, kteří s ním v minulosti magicky spolupracovali na jiných planetách jako agresoři, a postavili se společně proti Světlu, proti Synu Božímu a proti Dceři Boží. Na Dceru Boží (na celý ženský princip) byly jejich útoky zaměřeny nejvíce. Chtěli oslabit Boží Duál a narušit tím rovnováhu v celém vesmíru.

   Viděli jsme, že na všechny planety, do jejichž stromů života Jahwe vystřelil svůj otrávený šíp zla a násilí, a které byly postupně zničeny pro přebujelé ego agresorů a jimi vyprodukovaného zla, že na nich vymřel veškerý život, se pro pomoc obyvatelům vždy inkarnovala Trojjedinost Boží, Otec na nebesích, Syn Boží a Dcera Boží, aby ukázali ostatním bytostem Cestu pravdy a lásky vedoucí k Otci na nebesích, Cestu do Království nebeského. Jahwe, odpadlý Syn Boží, chtěl dokázat svému Otci, že je v celém Stvoření více než On, a neustále tyto inkarnované bytosti ze Světla pronásledoval a zabíjel. Na okupovaných planetách po sobě zanechával jen spoušť a zánik života. A na šesti planetách stále opakoval stejný vzorec násilí a zla.

   Magické zkušenosti, které mágové získali, opět uplatňují na naší planetě. Jejich cílem je zotročit si obyvatele naší planety a planetu vydrancovat. Naše planeta byla poslední Milost Boží pro Jahweho, aby se vzpamatoval a nastoupil Cestu pravdy a lásky. Protože tak neučinil, byl v roce 2015 Jahwe, odpadlý Syn Boží, stažen do jádra planety. Ze stromu života planety byly staženy jeho okruhy magického vlivu, síly a moci, které mu pomáhali zesilovat a šířit čtyři černí jezdci Apokalypsy, demiurg se svými archonty a jemu oddaní mágové, mafiáni a klerici. Postupně byly zrušeny a eliminovány všechny Jahwem vytvořené negativní programy na ovládání bytostí, jejich myšlení a cítění.

   Magicky vytvořený vir, který dnes jako pandemie sužuje obyvatele planety, je jedním z negativních programů, který měl být aktivován v případě, že by se mágům nepodařilo planetu zcela ovládnout. Negativními programy jsou zasaženy i vakcíny, celá pandemie je velmi nebezpečná.

   Bytostem je vnucována lež o nutnosti očkování. Z jedovatého stromu lži, který mágové vytvořili neustálým překrucováním pravdy, šířenými nepravdami a lží, vypadávala jedovatá semena se zárodky strachu, zloby, nenávisti a násilí, která mágové zasévali do myšlení a cítění bytostí.

   Na naší planetě si postupně vytvořili mágové tři magické sloupy, na kterých byly postaveny základy magie, pirátství (dnešní mafie) a církve. Tyto tři magické principy s magickými stromy včetně všech magických archetypů a artefaktů společně s negativními programy byly eliminovány.

   Bylo eliminováno církevní zastrašování peklem společně s magickým stromem pekla a s kletbou tvořenou chaosem pekla, magickou strukturou Satany a magickou dynamikou ďábla.

   Mnoho mágů bylo již zajištěno a odvedeno před Boží soud. A mnoho jich je předvedeno a musí čekat před Božím soudem, až budou povoláni k zodpovědnosti.

   Na planetě je mnoho bytostí, které vnímají pravdu od Otce na nebesích, ale také mnoho těch, které pravdu slyšet nechtějí.

   Všechny bytosti mají svobodnou vůli rozhodování, zda se nechají naočkovat či ne. Bytost, která pracuje na své každodenní duchovní i hmotné očistě, má dostatečně silný imunitní systém k tomu, aby si s virem covidu poradil tak, jako s jakýmkoliv jiným virem. Zastrašování je jen magická manipulace. Ku pomoci nám jsou také léčebné a duchovní obrazy zveřejněné v Knize léčebných obrazů a v Knize duchovních obrazů.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 11. 4. 2021

 

 

Obraz na léčení virových onemocnění a chřipky

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace