Chrám lásky

    Pařížská katedrála Notre-Dame se v pondělí 15. 4. 2019 v 18:50 hodin ocitla v plamenech. Dřevěná střecha a věž 850 let staré katedrály se v pondělí zřítila. Hlavní část katedrály se hasičům podařilo v noci zachránit.

    Vedli jsme okamžitě prosby k Otci na nebesích, aby byl oheň uhašen Ohněm života a Živou vodou, aby živly byly pročištěny a prozářeny Milostí Boží a láskou, a viník požáru, aby byl veden k odpovědnosti.

    V duchovních světech víme, že katedrála Notre-Dame v Paříži je jedním z Chrámů lásky na naší planetě. To, co se děje v našem hmotném světě, má své prvotní příčiny v duchovních světech.

    Ve skupině dne 25. 4. 2019 jsme viděli ohnivého jezdce na ohnivém oři, což je jedna z podob Jahweho, odpadlého Syna Božího. V rukou držel ohnivý luk a ohnivý šíp, který vystřelil a zapálil dřevěnou část Chrámu lásky. Byl nachystaný koňskými kopyty svého ohnivého oře rozdupat Chrám lásky. Oř měl dokončit jím započaté dílo zkázy.

    Notre-Dame je základní prvotní Chrám lásky, proti kterému Jahwe už v minulosti, od třetí sféry vývojového stupně naší planety, útočil. Pokaždé v této podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři s ohnivým lukem a šípy, a Chrámy lásky vypaloval.

    Jahwe v minulosti naprogramoval smrtelné útoky na zkázu Chrámů lásky, především na tento základní. A zničující negativní program by způsobil likvidaci i nově opraveného Chrámu lásky. Působnost a účinnost negativního programu byla naprogramována stále do budoucnosti - „Na věky věků“.

    V minulosti ve 3. sféře byl celý Chrám lásky rozdupán a zadupán do planety i s bytostmi, které ho bránily svými těly a při požáru hořely jako živé pochodně. Chrám byl srovnán se zemí. Totéž se dělo i s Chrámy lásky v následujících vývojových etapách planety.

    Magický negativní program Jahweho byl eliminován v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Nenávistné myšlenky útočníka i s magickými stromy života byly staženy a eliminovány. Útočník ve všech svých podobách, i v podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři, s lukem a šípy, byl vyškrtnut z ákášických záznamů celé planety, stažen a eliminován Bleskem Božím.

    Bytosti ze všech sfér a dimenzí, které v průběhu věků zahynuly při požárech Chrámů lásky po celé naší planetě a pod kopyty ohnivého oře, byly osvobozeny, osvíceny, pozdviženy ke Světlu a předány Otci na nebesích. A ony po prosbách, jako čistá světýlka, vytvořily seskupení v podobě hroznu vína, symbolu plodnosti Ježíše Krista.

    Děkujeme bytostem, které se účastnily hašení požáru v katedrále Notre-Dame. Ve hmotném světě to byli hasiči, v duchovních světech to byly bytosti, které se po celé planetě modlily za uhašení požáru. S nasazením vlastního života pomáhala také dívenka s bílým šátkem na hlavě, byla to Esmeralda z románu Victora Huga „Chrám Matky Boží v Paříži“.

    V Chrámu lásky Notre-Dame v Paříži, na místě prvotního Chrámu lásky, se konala první mystická svatba Ježíše Krista a Marie Magdaleny na naší planetě. Spojením mužského a ženského principu ze Světla přicházely na svět děti Světla jako pokračovatelé a šiřitelé Světla, pravdy a lásky.

    Květ lásky na duchovním obrazu Chrámu lásky se rozevírá a zvětšuje každým novým poznáním, které pochopíme, a kterému porozumíme.

    Děkujeme.

    Datum 27. 5. 2019

 

Chrám lásky

 

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace