Vývojová osmička III. Požehnání Dcery Boží vyššímu duchovnímu vývoji

Čistý Duál se chystá promluvit. V bodu, kde se stýkají dvě koule nové vývojové osmičky, stojí čistý Duál. Stojí v Koruně Keter stromu života a živly, nerosty, rostliny, zvířata i lidé jsou v Malchutu asijatického světa. Všichni svůj pohled upírají vzhůru k Duálu v Keter. Duál bude promlouvat směrem ke všem najednou do celé spodní koule nové vývojové osmičky.

Dcera Boží za čistý Duál promlouvá k bytostem, které se svou duchovní prací a vírou v Otce dostaly do spodní koule nové vývojové osmičky, aby dál žily v lásce a pochopení. Je předpoklad, že tyto bytosti znají duchovní zákony ze Světla.

Dcera Boží sestupuje až do spodní části koule tam, kde působí živly, a z tohoto místa vysílá lásku a děkuje všem živlům, bytostem nerostné, rostlinné, zvířecí říše a lidem, že přispívají svými životy k vývoji na vyšší duchovní úrovni. Všichni jsme si rovni a ona je všechny vítá v této nové situaci. Všichni jsou překvapeni, že se i oni budou podílet na vyšším vývoji v nové vývojové osmičce.

Vše souvisí se vším, jeden bez druhého nemůže být. Všichni si spolu rozumíme, chápeme se. Vše je potřeba, život i smrt. Budeme zde žít pohromadě v Božím řádu a Boží Milosti. Láska hovořící Dcery Boží vyplnila každou skulinku ve spodní kouli nové vývojové osmičky.

Dcera Boží požehnala veškerému životu a promluvila ke všem bytostem, abychom si všichni vážili života, abychom měli na paměti život v lásce, v harmonii mužského a ženského principu, v jejich rovnosti. I bytosti nerostů, rostlin a zvířat se mohou dostat o řád výše, vývoj je podle Božího plánu, jak bylo v Božím záměru již na počátku Stvoření. Děj se vůle Tvá, Otče na nebesích!

Až budou všichni dodržovat Boží řád a Boží zákony, může nastat symbolicky ráj na planetě. Také tady v těchto místech nové vývojové osmičky budou působit ochránci živlů a planety, Děti Světla, pastýři, Géniové Loci… Kolem Božího Duálu se to hemží životem. Bytostí živlů i vývojových řad je mnoho.

Dcera Boží všem požehnala s přáním, aby ctili život, Adama Kadmona, Matku planety, Otce i Matku na nebesích, a odevzdala celou novou vývojovou osmičku Milosti Boží pod ochranu. Prosila, aby bylo požehnáno všem bytostem, vývojové osmičce i vyššímu duchovnímu vývoji, aby byla vývojová osmička prozářena láskou Otce a bytostmi ze Světla. Odevzdáváme se pod ochranu Boží.

Nová vývojová osmička byla zanesena do ákášických záznamů.

Děkujeme Božímu Duálu, že vyplnil budoucností horní kouli nové vývojové osmičky. Záleží na každé bytosti ve spodní kouli, jakou si pro sebe vytvoří buducnost. Boží Duál ví, jaká má být budoucnost.

Při požehnání Dcera Boží vyslovila: „Víra v duchovně čistou budoucnost v souladu s Boží vůlí je předpokladem pro Cestu bytosti k Otci a Nejvyššímu principu lásky a Stvoření.“

Otec nám všem požehnal na naší Cestě k Nejvyššímu principu lásky a Stvoření, na Cestě do Jeho náruče Boží. Až nastane pro nás čas, očekává nás jako své děti.

Ve spodní části nové vývojové osmičky dostávají správný význam slova Dcery Boží: „A Světlo je vším.“

S láskou Hana Dušková

Datum 23. 5. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace