Ukončení a uzavření éry Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut

   Bytostmi ze Světla nám bylo sděleno, že Železný věk má být ukončen i ve hmotném světě Asija (podle Kabaly a sefirotického stromu Adama Kadmona svět činění). Ve světě Berija (svět stvoření) byla éra ukončena na pokyn Otce na nebesích ze světa Acilutu (svět emanace). Vedoucí skupiny Bílý Kužel Helena Šeblová (Syn Boží) vše snímala ve světě Jecira (svět utváření) a za jejího působení ve skupině byla ukončena éra Železného věku v tomto světě dne 21. 3. 2000 v 9.55 hodin. A úkolem naší Mise Světla v současnosti je ukončit éru Železného věku ve světě hmotném, ve světě Asija v sefiře Malchut.

   Dne 13. 1. 2022 v 16:48 hodin, byla ukončena a uzavřena éra Železného věku ve hmotném světě Asija v sefiře Malchut.

   Tuto událost vyslovila Dcera Boží do celého Stvoření. Děkujeme za Milost Boží.

   Karmické vybití z dob Železného věku a ukončení Železného věku ve hmotném Malchutu v Asiji uspíšila pandemie coronaviru po celém světě. I když jsme pandemii zpočátku brali jako velké zlo, Otec na nebesích použil tuto situaci vytvořenou mágy k tomu, aby se karmické vybití a ukončení éry Železného věku uskutečnilo v tak velkém rozsahu po celé planetě najednou.

   Na základě svobodné vůle se každý v období pandemie projevil, ať mág, nebo bytost, která přijala vakcíny. I u postižených bytostí onemocněním covidem, očkovaných i neočkovaných, se vybíjely a vybíjejí karmy.

   Děkujeme Otci na nebesích, Archandělovi Gabrielovi a Gabrieli Synu Božímu, našemu duchovnímu ochránci a učiteli za pomoc, že jsme pochopili a správně vyprosili a eliminovali zjevené a na nás namířené útoky. K pochopení přispěl zachycený obraz muže s ocelovou palicí. Oba symboly jsou symboly Železného věku. Železná palice je černého syna, „nejsilnějšího“, který touto palicí (symbol útoků, tvrdosti a násilí) útočil vždy a všude, chtěl zlikvidovat Pravdu a lásku na planetě, Dceru Boží i Syna Božího, kteří vždy Pravdu ze Světla přinášeli a šířili. Účinnost Božích mlýnů je aktivována v souladu s duchovními zákony ze Světla.

   Železný věk byl vyškrtnut z ákášických záznamů planety i s jejich představiteli (Jahwem – odpadlým Synem Božím, vládkyní planety Černý Kužel a jejich černým synem), se vším, co magického vytvořili a s nimi souvisí, s černými jezdci Apokalypsy, jejich paralelními bytostmi, mágy, černými duchy i dušemi, s jejich vyprodukovaným zlem a magickou tvorbou. Eliminováno bylo vše Sluncem Spravedlnosti za mužský a ženský princip. Dcera Boží vše i s ideou Železného věku a magickým stromem eliminovala Plamenem Ducha Svatého za pomoci Jitřního Anděla a Strážce vesmíru.

   Symbol tvrdosti železná palice (pažní kost Černého Krista) a černý syn byli vyškrtnuti z ákášických záznamů planety v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Dcera Boží je opakovaně eliminovala Plamenem Ducha Svatého s vyvráceným magickým stromem černého syna. Chaos na planetě v poslední době byl proto, aby nebyla vidět pravda. Chaos byl zrušen, stažen z planety i bytostí, a rovněž eliminován Plamenem Ducha Svatého. Prosili jsme za planetu i bytosti, aby byly pročištěny Milosti Boží a láskou, osvíceny Duchem Svatým, zharmonizovány v mužském a ženském principu, aby na planetě zavládla harmonie a Boží řád. Děkujeme Otci za důležité informace a pomoc ze Světla na ukončení éry Železného věku v celém rozsahu.

   V hmotném světě Asija byl zasažen násilím veškerý život. Co bylo dovoleno, bylo staženo a eliminováno. Celá planeta byla pročištěna, prozářena a vyplněna Světlem Boží lásky i naší. Zároveň byly pročištěny a zharmonizovány živly a vývojové řady.

    Prosili jsme, aby očištěný Nový věk ve světě Asija a ve světě Jecira pomohl bytostem v jejich duchovní obrodě.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 18. 1. 2022

 

    

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace