Autorka knih

 

 

 

 

 

Paní Helena Šeblová se narodila v roce 1932 v Uherském Hradišti. Pocházela z rodiny sklenáře a švadleny. Měla starší sestru a bratra. Rodina se často stěhovala podle toho, kde otec získal zaměstnání. Nejdříve žili v Kyjově, v roce 1935 se přestěhovali do Prahy.

Paní Helena Šeblová původně studovala herectví na AMU v Praze. Vztahy mezi studenty a profesory, které tehdy na fakultě panovaly, se jí nelíbily a těžko je snášela, proto studium přerušila a přešla na pedagogické gymnázium do Teplic. Po jeho dokončení pracovala jako učitelka. O něco později vystudovala psychopedii a somatopedii. Poté působila jako ředitelka školy při nemocnici. Zde pracovala až do svého odchodu do důchodu. I v důchodu však nějakou dobu pracovala jako učitelka. Byla vdaná, měla dvě dcery.

Vždy milovala divadlo, tanec, literaturu, hudbu i výtvarné umění a věnovala se těmto zálibám i aktivně.

 

Autorkou 1. až 8. dílu Poselství je Helena Šeblová

Autorkou 8. až 10. dílu Poselství je Hana Dušková

 

Pravda o Ježíší Kristu a Marii Magdaleně

    Ježíš Kristus a Marie Magdalena jsou synem a dcerou Otce na nebesích. Ježíš Kristus přinesl lidstvu "Učení pravdy a lásky", Marie Magdalena ho šíří.
    Na počátku našeho letopočtu byli Ježíš Kristus a Marie Magdalena manželé. Měli spolu tři děti, dva chlapce a dceru. Po ukřižování Ježíše Krista při pronásledování křesťanů musela Marie Magdalena uprchnout z Judeje i se svými dětmi. Přes Egypt se dostala po Středozemním moři do Marseille, kde šířila učení Pravdy a Lásky.
Církvi se tato pravda nehodila, a tak z Marie Magdaleny udělali prostitutku a z Ježíšovy matky modlu. Zaměnili Marii za Marii.
    Toto poznání je důležité pro každou bytost proto, aby si uvědomila nezastupitelnost vyrovnaného mužského a ženského principu ve vztahu muže a ženy, a že jakýkoliv boj mezi těmito principy vás vzdaluje od Otce a Nejvyššího principu lásky a Stvoření.
Marie Magdalena a Ježíš Kristus vytvářejí čistý duál nejčistší Lásky. Jsou vzorem pro celé lidstvo.

S láskou

Hana Dušková

 

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace