Mise Světla

Milí čtenáři,

dovolte nám, dříve než se rozhodnete číst knihy Poselství", abychom se vám představili, a tím představili skupinu láskyplných bytostí, které se svolením Božím snímaly vize a obrazy pro náplň těchto krásných a poučných knih tak, jak je nejdříve pro nás, a teď již také pro vás, sejmula a připravila autorka, léčitelka a naše duchovní učitelka Helenka Šeblová.

Název skupiny je podle planety Bílý Kužel ze 13. sféry tohoto vesmíru a my všichni z této planety nejvyšší lásky pocházíme. Naše věkové složení je od 13 let do 66 let, v poměrném zastoupení mužů i žen, vzdělání středoškolské i vysokoškolské, geografické zastoupení Česko a Slovensko .

Naše časové nasazení pro duchovní práci je ve hmotě několik hodin denně podle potřeby, v jiných dimenzích celodenní a celonoční, protože pracujeme se svolením Božím a pod Jeho ochranou v různých dimenzích, v různých sférách, v živlových říších a v říších nerostných, rostlinných, zvířecích a lidských i na jiných planetách a hvězdách, ve světech projevených i neprojevených. Protože jsme bytosti vícedimenzní, pracujeme dle potřeby všude ve vesmíru a Stvoření, kde plníme úkoly pro Světlo pod ochranou Boží a láskyplných bytostí ze Světla, které jsou našimi učiteli, ochránci, lékaři i pomocníky.

Deset dílů Učení pravdy a lásky" je učení platné od prvopočátku lidské existence na planetě Zemi (Gaii), pro všechny bytosti z různých dimenzí a světů, protože jsme si všichni rovni, a zákony této planety se vztahují na všechny stejně bez výjimky. Všichni jsme stvořeni Otcem na nebesích, všichni jsme Jeho dětmi.

Představujeme se vám proto, že jsme připraveni vám pomoci objasnit a vysvětlit ty pasáže, výrazy, pojmy či děje, které vám nebudou zcela jasné při studiu Učení lásky", a jsme připraveni vám poskytnout upřesňující vysvětlení a pomoc, jak nejlépe budeme moci, a jak k tomu budeme vedeni ze Světla, abyste pochopili podstatu tohoto Učení, porozuměli mu a dle své svobodné vůle podle něho žili.

Přejeme vám, aby vás knihy zaujaly a nepromarnili jste šanci, která vám je nabídnuta ze Světla studiem Poznání", studiem o vyšších světech, o životě v jiných dimenzích, protože je to poznání o nás samých.

Kdo se narodil na planetu Zemi (Gaiu), podléhá jejím duchovním zákonům, a tím i zákonům celého vesmíru a Stvoření, ať o tom ví či neví. Tyto duchovní zákony platí pro každého stejně. Je lépe o nich vědět a zařídit se podle nich, než „strčit hlavu do písku" se slovy: „Mne se to netýká", protože až nastane čas, a ten nastane jednou pro každou bytost, je lépe být připraven než překvapen.

Přejeme vám, aby i pro vás byly tyto učebnice přínosem, jako byly a jsou pro nás. Provedou vás očistou od magických praktik až k osvícení. Přistupujte k nim s láskou a otevřeným srdcem i myslí.

Současně s učebnicemi lásky jsou vám k dispozici léčebné obrázky jako doplněk ke studiu, sjednocené v "Knize léčebných obrazů" s předmluvou autorky a s návodem k jejich použití tak, aby skrze jejich léčebnou energii jste se mohli dle potřeby léčit a posilovat vaše těla duchovní, energetická i hmotná.

Tyto léčebné, posilující i očistné obrázky pocházejí z planety léčitelů a byly autorkou sejmuty a ve hmotě ztvárněny jako průřez jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Láskyplné energetické vyzařování těchto obrázků v duchovních světech je duhové.

Léčení skrze ně je jedna z Milostí Božích pro vás.

Knihy vyšly i v knižní podobě a jsou k nahlédnutí či vypůjčení ve všech státních knihovnách v naší vlasti a ke stažení na těchto webových stránkách poselstvilasky.cz.

Ke studiu vám žehnáme ve věcech dobrých, a prosíme Otce na nebesích, aby vám pomohl pochopit a osvobodit se.

S láskou Hana Dušková

 

Uplynulo už mnoho let, kdy byly napsány výše uvedené informace o členech skupiny Bílý Kužel. Jak plynul čas, odešla do Světla vedoucí skupiny Bílý Kužel a vedením skupiny pověřila svůj inkarnovaný ženský princip.

Skupina Bílý Kužel splnila svůj úkol a členové pokračující dále v očistě planety a své se stali členy Mise lásky. Někteří v průběhu času odešli žít své životy obohaceni o poznání práce ze skupiny a Mise lásky. Některým bylo doporučeno pracovat samostatně v ústraní. A jiní členové zase přišli v touze o získání duchovního poznání. I tato Mise splnila svůj úkol, byť byla složena z bytostí očištěných více či méně. A také se stalo, že členové ze Slovenska se osamostatnili a šli svoji vlastní duchovní cestou. Členům, kteří se soustředili ve skupině kolem stávající vedoucí, a těm, kteří rozšířili její počet, těm byl ze Světla propůjčen název Mise Světla, protože čistota těchto bytostí je na vysoké duchovní úrovni a také v těchto vyšších duchovních úrovních pracují. A Mise Světla pracuje stále a přináší nové a nové poznání ze Světla, viz stať Články.

S láskou Hana Dušková

16. 5. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace