Léčení bytosti

    Aby došlo k léčení bytosti na všech duchovních úrovních, je třeba léčit všechny části bytosti, to jest duchovní, energetickou i hmotnou.

    - Duchovní léčba je soukromou záležitostí nemocné a každé bytosti, je to její víra v Nejvyšší princip lásky a Stvoření, víra ve Světlo, v Nejvyšší inteligenci, víra v Boha Otce.

    - Energetická léčba spočívá v každodenní energetické očistě a léčení skrze léčebné obrázky. „Kniha léčebných obrazů" je k dispozici ke stažení zde: http://www.poselstvilasky.cz/cz/kniha-lecebnych-obrazu/ke-stazeniJe v ní uveden postup pro léčení a léčebné obrázky pro léčení asi 70 diagnóz. Kniha je přeložena do několika světových jazyků. Knihy „Poselství"1. až 7. díl do jazyka anglického. Knihy jsou šířeny do celého světa, 8., 9. a 10.díl jsou zatím jen v jazyce českém.

    - Léčba ve hmotě u bytostí nemocných rakovinou pomocí „Ovosanu". Těžké případy operací, ozařováním, Ovosanemvždy. U karmických nemocí užívání „Ovosanuzpomalí postup nemoci, ale patrně bytosti zcela nevyléčí. Bytost má prožití nemoci v karmickém scénáři, a ani její vlastní duch nejde proti získání potřebných zkušeností skrze nemoc. Ovosan posiluje imunitní systém každé bytosti, a léčení ve hmotě každé závažné nemoci má být v souladu s doporučením léčby lékaře - odborníka. Mnozí z nich pochází ze Světla a pomáhají ve hmotě. Hovoříme zde o „Ovosanu" proto, že tento lék pochází ze Světla.

    S láskou

    Hana Dušková

    4.10.2016

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace