Duch a duše

Duše je duch v obalu, který umožňuje splynutí ducha s hmotným tělem. Je to součást astrálního těla. 

Duch samotný je čistá jiskřička Božství v nás. Nestárne, neumírá, vše si pamatuje. Sbírá zkušenosti a snaží se splynout s Božstvím. Lidské tělo se skládá z hmotného těla, astrálního těla, duchovního těla, duše a ducha. Smrtelné je tělo hmotné a astrální. Astrální tělo žije tak dlouho, jaká je připoutanost ducha k hmotnému světu a tělu. Pak se uvolňuje duše a osvobozuje se nesmrtelný duch.

V duchovním světě máme takzvané éterické tělo, které dostává duch podle svých zásluh. Takže hmotné tělo neobsahuje éterické tělo, toto tělo máme jen v duchovním světě světlých sfér. To se stává s postupem do vyšších sfér stále lehčí a éteričtější, až splyne s Bohem.

Je pravda, že duch, když splyne s Božstvím, se už nikdy nereinkarnuje?

Většinou ano, ale silní duchové, jejichž láska k Pánu, Bohu Otci, je tak silná, že dokážou překonat smutek z odloučení s Božstvím, se reinkarnují, například když je třeba určitého zásahu či pomoci na méně rozvinutých planetách nebo v nižších sférách. Tato aktivita je Bohem vysoce ceněna a tito duchové mají maximální podporu Boží a čeká je odměna. Oni však konají tuto službu naprosto nezištně.

Duchové, kteří splynuli s Božstvím, také touží po činnosti. Pomáhají všem bytostem, které touží po Bohu. Vedou duchy lidských bytostí tak, aby věděli, co je správné, kde je jejich cesta. Toto vědomí tlumočí vlastní duch člověka, je to naše svědomí.

Kolik je stupňů světlých sfér?

Třináct. Čtrnáctý stupeň je již Bůh sám. Božské sféry začínají již od dvanáctého stupně, ale může se vše ještě zdokonalovat a rozvíjet podle vůle Boží.

Je Kršna a Bůh Otec jedno a totéž?

Ano, jsou to jeho různé podoby.

A Kršna a Ježíš Kristus?

Také, je to Boží syn, tedy jeho část duchovní.

Je Bůh nejvyšší inteligence jen jednoho vesmíru?

Nikoli. Všech vesmírů, Bůh je nekonečná láska a nekonečná inteligence. Boha vidíme takového, jaké je naše nitro – duše.

Mír s vámi!

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace