Království nebeské

   Ježíš Kristus před více jak dvěma tisíci lety přišel ze Světla ukázat světu Království nebeské a Cestu, jak do něho vstoupit. V té době mu nikdo neporozuměl kromě Marie Magdaleny, která z Království nebeského přišla s ním.
  V současné době, jako již mnohokráte, inkarnovaný Ježíš a inkarnovaná Marie Magdalena opět přišli ukázat a ukázali lidstvu Cestu „Učení pravdy a lásky“, Cestu do Království nebeského. Po této Cestě šli s nimi nejdříve Avataři a světelní Fénixové, členové Mise Bílý Kužel, kteří přinesli informace o životě i v jiných dimenzích. Na planetě již mnoho bytostí pochopilo vesmírné zákony lásky, a svým příkladným životem a s láskou v srdci vstoupily do Království nebeského zároveň s nimi i za svého života ve hmotě. Svým příkladem jsou důkazem pro další bytosti, které ještě stojí před branami Království nebeského a vzhlížejí ke Světlu, které z Království nebeského proudí do celého Stvoření. Čekají na svolení vstoupit. K pochopení jim ještě něco málo schází.
   Přeji každé bytosti, aby spočinula v náruči Boží. Studium celého díla „Poselství“ jim náruč Boží přiblíží.
  Přijetím Trojjedinosti Božích Moudrostí se může zachránit každá bytost. Jsou to Osvícení, Poznání a Moudrost, a s nimi ruku v ruce jsou Cit lásky, Krása lásky a Píseň lásky.
    Přeji každé bytosti, aby byla šťastná.
   Jako neoddělitelné části jsou kolem celé planety rozprostřena motta z duhové energie:
„Proste, a bude vám dáno!“
„Děj se vůle Boží!“
„Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu.“
 
Ámen
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace