Homosexualita

Jak je to s homosexuály? Je to nemoc karmicky zvolená. Trpí jí lidé, kteří jsou zaměřeni na hmotu a své smysly. Jako homosexuál se reinkarnuje duch, který v minulém životě myslel jen na svou rozkoš a těkal od jednoho partnera k druhému, bezohledně je opouštěl a navazoval nové a nové známosti. Sledoval jen svou rozkoš a byl neukojitelný. Takový duch se rodí jako homosexuál, aby pocítil na vlastní kůži veškerá příkoří, která dříve způsobil, a aby měl těžké problémy s navázáním kontaktů. V dalším životě je postižen tím, že nemůže sehnat partnera. Pokud to pokorně snesl, je karma vyrovnána a v dalším životě je již normální. Ale jakmile zůstal lačný a z nedostatku příležitostí začal svádět nezletilé nebo děti, pak má jako pojistku tento karmický stav nejméně na tři životy. Je to trest za to, že neznal míru v sexuální rozkoši.

Karmu vyrovná tak rychle, jak rychle pochopí, že toto přehánění je nepřípustné. Tento zvrácený pud je mu dán, aby trpěl, protože lidé s přirozeným instinktem je nechápou a oškliví si je. Trpí proto, že svou náruživostí zavinili mnoho křivd a bolesti. Začnou-li žít asketickým životem a ovládají své vášně, sice trpí, ale vyrovnávají svou karmu. To je poslední fáze. Pak už takového ducha čeká jen jeden život, kdy bude homosexuálem zneužit.

Nepropadne-li tomu znovu, obstál ve zkoušce a karma je vyrovnána. Pak již bude normální. Výjimečně může být duch homosexuálem jen na jeden život. To se stává tomu, kdo tyto nešťastníky nepřiměřeně pronásledoval.

Musí to zažít na vlastní kůži, aby jejich problém pochopil. Na to stačí obyčejně jeden život. Takže nejde o vzpurníky z vyšších sfér, ani o jedince, kterých se chce příroda zbavit?

Ne, k tomu má příroda lepší prostředky. Ve vyšších sférách nejsou vzpurníci, tam jsou lidé vedeni láskou a plní ochotně přírodní a morální zákony. Mají také problémy, ale ty jsou úplně jiného rázu než vaše problémy.

Mír s vámi!

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace