O šesté sféře

V šesté sféře žijí bytosti pokročilejší než ve sféře páté. I jejich svět je méně hmotný, lehčí, jak byste to vyjádřili vy. Zde neexistuje bída a nemoc, tedy ani peníze. Každý je sledován podle svých schopností a zálib a podle toho je mu nabídnuto zaměstnání. Práce je zde zálibou a potěšením. Počet hodin strávených v zaměstnání je stanoven smlouvou, jak je tomu u vás. Neexistují limity přidělení potřeb jako v páté sféře, ale každý dostane tolik, kolik si přeje. To vše je plánováno podle údajů obyvatel a počítá se s určitou nadvýrobou, aby bylo zboží dostatek, kdyby někdo změnil svůj plán potřeb. Výroba v této sféře a její ekonomika nedevastují přírodu ani životní prostředí, protože bytosti šesté sféry mají k dispozici nevyčerpatelný zdroj energie, jejíž výroba nikomu neškodí.

Lidé mají dostatek času na práci, vzdělání, kulturu i rodinný život. V této dimenzi ještě rodiče vychovávají své děti samostatně, ve smyslu božského principu lásky. Výchova je nenásilná a taktní. Rodina zaručuje bezpečné citové zázemí.

V této sféře již člověk zná sílu myšlenky a užívá ji k tvorbě nových hodnot. Otvírá se tak cesta do sedmé až osmé dimenze, pro zasvěcence až do deváté dimenze. Jsou to většinou umělci, filosofové a lékaři. Ti zde jsou také, protože možnost úrazu ještě existuje a regeneraci ovládají jen zasvěcenci. Běžné choroby jsou zvládnuty meditacemi, proto zde nemoci prakticky neexistují. Někteří lékaři zde pronikají až do deváté dimenze. Ti mohou konat zázračné operace. Resuscitace se používá jen výjimečně při úrazech, protože lidé jsou již dostatečně poučeni o duchovním životě a reinkarnaci, nepociťují tedy odchod milovaných bytostí bolestně, protože vědí, že jde o duchovní postup. V případě, že došlo k neštěstí, lépe řečeno k úrazu předčasně, například člověk nemá splněný úkol, důležité závazky, které jsou důležité v zájmu veřejného blaha, smí se použít resuscitace a transplantace jednotlivých orgánů, podle toho, co si situace vyžaduje. Je to skutečně výjimečné, protože každý je ukázněný a není příliš karmicky vázán. Karma zde sice existuje, protože nároky na tyto vyspělé bytosti jsou již větší, ale vždy přiměřené. Jsou pokročilejší, tedy i uvědomělejší, ale ještě vše nezvládají, mají též své problémy.

Zasvěcenec, který pronikl až do deváté dimenze, je jasnovidný, dokáže se telepaticky domluvit i s bytostmi z nižších sfér, ovládá levitaci a vyzáření i vymístění, hmotu i antihmotu. Z vašeho hlediska koná zázraky, protože vládne myšlenkám (svým) a dokáže se dokonale koncentrovat. Pracuje láskyplně pro veřejné blaho všech bytostí ve vesmíru. Myslím, že tímto popisem zasvěcenců jste získali určitou představu o vyšších sférách a dimenzích, proto již nebudeme popisovat vyšší sféry a dimenze, protože ve vašich podmínkách a s vašimi možnostmi myšlení byste jevy ve vyšších sférách a dimenzích nepochopili.

Mír a láska s vámi!

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace