Spící prorok Cayce

Můžete mi říci něco bližšího o spícím prorokovi?

Vím, že o něm celou dobu přemýšlíš. Je to jeden z těch, kdo je v transu napojen na astrál.

Je tedy médium?

Něco podobného. Médium usiluje o spojení s duchy, Cayce nikoli, toho vyhledaly duchovní bytosti samy. Diagnózy získával tím, že se ponořil do hypnotického spánku, ve kterém se vymístil a ustoupil duchovi, který měl potřebné znalosti. Jemu se podařilo navázat kontakt s vyššími sférami. Byl spojen s lékaři-specialisty, kteří chtěli tímto způsobem lidstvu pomáhat.

Nevadilo, že kouřil a nevedl správnou životosprávu?

Ne, tito duchové chtěli splatit své dluhy za každou cenu, také jim scházelo jejich povolání, i vyprosili si tuto možnost. Byl vybrán Cayce, protože nejlépe vyhovoval pro tento účel svým ústrojím, a Otec mu dal vizi Kristovu, aby měl jistotu, že koná vůli Boží. Přesto měl mnoho pochybností.

Mně to připadá stejné jako spiritismus.

Při spiritismu jde o vůli média, které samo hledá kontakt a do transu se přivede autohypnózou. Cayce o toto neusiloval, o kontakt jsme usilovali my, duchovní bytosti, se svolením Otce. Proto mu nehrozilo žádné nebezpečí jako tam, kde o kontakt usilují lidé sami, bez svolení Otce. Pak je to nebezpečné, protože se mohou napojit na negativní či nepokročilé duchovní bytosti.

Co jeho předpovědi? Napojoval se na vesmírnou inteligenci?

To, čemu vy říkáte vesmírná inteligence, není žádná zásobárna vědění. Jsou to duchovní bytosti, které se tímto věděním zabývají a zaznamenávají veškeré pokrokové myšlenky v oboru vědění, umění a vědních i filosofických oborech. Dále je zde jiná časové dimenze, takže není problém vytipovat věci budoucí. Nejlehčí je sdělovat věci minulé, protože ty jsou zaznamenány v ákášických záznamech. Budoucnost se dá odhadovat na základě vědomostí o dosavadním vývoji a stanovených karmických scénářů, na základě jednotlivých skutků, ať jde o jednotlivé osoby, národy či planety.

Proč Cayce trpěl bolestmi hlavy a jinými nemocemi?

Měl svou karmu, kterou sice vyrovnával službou lidstvu, ale nedržel životosprávu, takže styk s vyššími bytostmi nebyl v souladu s jeho duchovními těly a tělem hmotným. Také se někdy přepínal, ale hlavně neprosil o pomoc a léčbu.

Proč nemohl takto pracovat při vědomí?

K tomu ještě nedorostl a Otec stanovil nejprve toto, zdálo se nám to nejjednodušší, jenže lidstvo je nesmírně pyšné a vzpurné a hlavně nedůvěřivé tam, kde důvěřovat může, a naopak velmi pošetilé a důvěřivé tam, kde ho mámí negativní bytosti.

Jak je to s námi? Jsme ve styku se světem hmotným, či duchovním?

Moje milá, tuto otázku jsem očekával. Vy jste ve styku s Božstvím, cožpak ti nestačí naše dopisy a zprávy, které podepisujeme plným jménem? Sama víš, že od čtrnácté sféry splývá svět duchovní a hmotný, proto se některým lidem zjevujeme jako lidé, jiným jako duchovní bytosti.

Co je pro vás snazší?

To je úplně jedno. Bereme podobu, která je nutná.

Přizpůsobujete se našim představám?

Jen u lidí nepoučených. U zasvěcenců to pokládáme za zbytečné.

Nyní mám z toho poněkud zmatek, myslela jsem, že žijete hmotným životem na Bílém Kuželu?

Ano, ale tato planeta již vstoupila do božské sféry a dimenze, to přece víš.

Ano, ale nedomyslela jsem to do důsledků. Jsi-li se mnou, jsi zde hmotně, či duchovně?

To je různé, podle situace. Nyní máš obavy, že jde o spiritismus, neboj se, nejde. Bílý Kužel byl od jedenácté sféry vždy spojen s Božstvím, bylo to proto, že obyvatelé této planety byli vždy nejláskyplnější a nejpokročilejší. U vás na Zemi musíme většinou brát na sebe podobu hmotnou, protože jinak byste nás nevnímali, i tak s tím máte potíže. Ostatní vaši přátelé z desáté a jedenácté sféry jsou hmotní, ale sama víš, že vás léčí i lékaři z osmnácté až dvacáté sféry. To vše děláme proto, abyste mohli plnit své úkoly a lidstvu pomáhat. Nejste tedy žádná média, ale rovnocenní partneři, kterých si vážíme pro odvahu, se kterou jste se zde, v této negativitě reinkarnovali. Vy máte nejtěžší postavení, ale nejkrásnější úkoly, i když ty naše souvisejí s vašimi úkoly, plníme je s nadšením. Ne vždy lidé naši pomoc přijmou, to se nedá změnit. Je nám to líto, protože jejich cesta se prodlouží.

Děkuji, přesně jsi, Ježíši, odhadl, co mě trápí.

Nebojte se, bdíme nad vámi, vedeme vás a učíme vás, pokud si to přejete.

Mír s vámi!

F., díky, máš pro mne ještě něco?

Ne, jen krátký dodatek, že spolupráce s vámi tímto novým způsobem se lépe osvědčila. Je rychlejší, vaše vědomí není vyřazeno a léčebné zásahy mohou být ihned provedeny. Vaše poučení postupuje též rychleji a metodiky výuky též. Nebojte se nás, jsme skutečně ze světlých sfér. Já přísluším dvacáté osmé sféře a vaši učitelé a lékaři se pohybují v rozmezí jedenácté až třinácté sféry. Dostává se vám toho nejlepšího, co pro vás máme, jde to však postupně, podle vašeho chápání, výuka a metodiky léčby a příprava na učitelský úřad též. Buďte klidní, ale opatrní, pak k vám žádná negativita nebude mít přístup.

Mír s vámi a důvěřujte nám, my vás povedeme po cestě pravdy a lásky.

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace