Modlitby – nové informace

V proudění energií u modliteb Ježíše Krista „Otče náš“ a Marie Magdaleny „Světlo“ je velký rozdíl. Modlitba „Otče náš“ je vedena vzhledem ke stromu života Adama Kadmona a jeho sefirotám po Velké Oktávě směrem vzhůru a modlitba „Světlo“ směrem dolů.

Modlitba „Otče náš“ je směřována ze světa Asija skrze všechny světy vzhůru až do Koruny Keter v Acilutu, a až za ni k Otci na nebesích. Ne každá modlitba však dojde až do těchto míst, záleží na duchovní čistotě modlící se bytosti. 

Modlitba „Světlo“ je směrována shora dolů. Bytost, která se modlí upřímně, souzní s energií, prosbou a tím i modlitbou Dcery Boží. Modlící se bytost na jakékoliv úrovni může vnímat sestupující energii a lásku Dcery Boží.

V případě modlitby „Otče náš“ je to energie Otce a Syna Božího. V tomto případě je Syn Boží v Malchutu světa Asija a směřuje prosby vzhůru k Otci na nebesích. Dcera Boží je v Koruně Keter světa Acilut a směřuje prosby dolů k člověku v Malchutu Asije. Obě modlitby jsou proudící energie v podobě Mostu lásky.

 

Modlitba „Světlo“ vedená Dcerou Boží:

„Na počátku bylo Světlo…“ Dcera Boží (Stvořitel) stojí v Acilutu, je natočená tváří ke Světlu, které je nad ní za Korunou Keter Acilutu.

„…a to Světlo bylo u Boha…“ Dcera Boží definuje, kde je Světlo, je nad Acilutem, nad ní.

„…a to Světlo bylo Bůh…“ Otec je Vším a vše je Jedno. Teď sklonila obličej směrem dolů a vyslovila:

„…a to Světlo vstoupilo v příbytky lidí…“ Světlo prostoupilo Korunou Keter Acilutu a naplňuje svět Acilut a dále všechny světy pod ním. Proudí dolů po středovém pilíři až do Malchutu Asije. Příbytek, do kterého vstoupilo Světlo z Acilutu, je nitro člověka, nikoli hmotný dům.

„…a tma Ho nepohltila, neudusila, neuhasila.“

„Nepohltila“ – Dcera Boží stále v Acilutu prosí, aby tma nepohltila svět Berija. Někteří Archandělé odpadli a stali se z nich arcidémoni sloužící Jahwemu v Gehenně. 

„Neudusila“ – svět Jecira, kde slovo je vyslovená myšlenka. Dcera Boží prosí, aby pravda byla vyslovena, aby nebyla udušena a nevyslovena.

„Neuhasila“ – svět Asija. Dcera Boží prosí, aby nebyla uhašena Boží Jiskra v člověku a zároveň Boží Světlo, které sestupuje Velkou Oktávou z Keter Acilutu až do Malchutu Asije (pozn.: Světlo není totožné s Boží Jiskrou).

Modlitba Syna Božího vzhledem ke stromu života a jeho dynamice je Velkou Oktávou směřující vzhůru a modlitba Dcery Boží je Velkou Oktávou směřující dolů.

Světlo vyslané Dcerou Boží z Acilutu je Milost Boží pro bytosti na planetě. Modlitba je posiluje. „Do“ nahoře v Posvátné Oktávě je makrokosmos a „Do“ v Posvátné Oktávě dole je mikrokosmos, jsou Jedno.

Prvotně byla vyslovena modlitba Dcery Boží jako vklad Stvoření. Dcera Boží má a vždy měla na starosti Světlo.

Děkujeme Milosti Boží, že nám byl vysvětlen význam modliteb Dcery Boží a Syna Božího, Stvořitelů bydlících v jednom příbytku, příbytku lásky. Jejich láskyplná energie prostupuje a posiluje veškerý život na planetě.

S láskou David Kudělka

Datum 11. 9. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace