Poslední trumf černého jezdce Apokalypsy – jeho duše

   Viděla jsem černou knihu a na ní uprostřed malý rudý perforovaný míček. Černá kniha obsahuje překroucené a zneužité učení čínského filozofa Konfucia, a rudý míček je symbol vzteku černého jezdce Apokalypsy jako varování, aby nikdo nepřišel na jeho podvod. Kniha je jeho dílo. Rudý vztek je v jeho černé sefiře Daat na prostředním ocelovém sloupu jeho magického stromu života. On všem předkládá, že sám vytvořil toto učení, má v sobě opojnou myšlenku, že je to jeho dílo.

   V černé Daat, sefiře naplněné magickým poznáním, vytvořil tři listiny, které pak vsunul do svých tří vrcholových černých sefirot Bina, Koruna Keter a Chochma na utvrzení, že on je tím mudrcem, který přináší důležité učení. Kdo by zpochybnil pravost jeho tvorby, se zlou by se potázal, protože jeho vztek by ho zničil.

   Příklady překrouceného učení Konfucia, informace z Wikipedie: „Konfucius snad nejvíce zdůrazňoval oddanost syna vůči otci, která zakládá oddanost poddaného vůči panovníkovi. Konfucius rovněž výslovně uvedl, že se žena má podřídit svému muži.“

   Viděla jsem černou obdélníkovou destičku s bílými malými tečkami. Destička je tvrdá jako z černé žuly, je to matrice s negativními programy. Bílé tečky jsou podvod, kamufláž čistoty. Matrice překrývá jako magická ochrana černou Daat, aby nebyla vidět černá kniha a listiny. Všechny lži, které vydává černý jezdec Apokalypsy jako pravdu, a své „učení“ má ukryty v této sefiře na středovém sloupu svého ocelového stromu života.

  Do černé sefiry Daat si černý jezdec Apokalypsy uschoval díla velkých učenců ze Světla. Tvorbu pak zneužil a přepsal k obrazu svému, aby s ní mohl bytosti na planetě oslňovat a ovlivňovat. Veškerá jeho magická tvorba byla stažena i s ním, s jeho černou Daat (peklem) a eliminována.

   Dcera Boží eliminovala Plamenem Ducha Svatého černého jezdce Apokalypsy v každé sefiře, ve všech jeho podobách i s černými magickými stromy a sefirotami včetně magického poznání v Daat.

   Konfucius zastával rovnost mužského a ženského principu. Lži, které byly vydávány za Konfuciovo učení, že žena je podřízena muži, byly vyškrtnuty z knih ákášických záznamů a eliminovány Plamenem Ducha Svatého.

  Viděli jsme 32 černých karet. Jsou symbolem 22 černých cest mezi sefirotami na magickém stromě života a 10 černých sefirot. Karty s magickými znaky používal černý jezdec ke kombinaci své magické tvorby. Jsou to ďáblovy obrázky, jejichž pomocí vykládal osudy lidí.

   Černého jezdce Apokalypsy vidíme jako hráče, ze svého pohledu je výš než bytosti ze Světla. Hráč hraje o všechno, je to „buď a nebo“. V ruce drží silný trumf. Na trumfové kartě vidíme znak připomínající černou kouli s bodci. Koule je magická ochrana jeho duše. Hraje o svou duši. K černému jezdci se přibližují dvě zářící bytosti, blíží se k němu Světlo, jsou to Dcera Boží a Syn Boží. Světlo vyzařující z těchto dvou bytostí je mu dobře známo, jsou to dvě bytosti ze Světla, proti kterým vždy útočil, a on je v tomto Světle vidí. Vidí všechny podoby a inkarnace Syna Božího a Dcery Boží včetně jelena a laně, které mnohokráte skolil.

   Černý jezdec váhá, jestli má vyložit na stůl svůj poslední trumf – svou duši. Má zachovanou svobodnou vůli. S trumfem se cítí silný a neporazitelný.

   V tuto chvíli je jeho duch mimo hmotné tělo, proto vidíme tento obraz, je to obraz v čase před hmotnou smrtí. Duch černého jezdce je spojen tenkou šňůrkou s jeho hmotným tělem. Vidíme další vazby. Ty vedou k jeho démonům na dně čtvrté sféry, kteří začínají být aktivní a útočí do kořenů stromu života Adama Kadmona a Matky planety.

   V dalším obraze vidíme, že černý jezdec dal všanc sám sebe, vyložil svůj nejvyšší trumf (svou duši) na stůl a vzdal se tak života, který dostal od Otce na nebesích, a propadl zlu. Ve stejnou chvíli praskla jeho černá Daat a stala se z ní „měchuřina“.

   Černé nitro i s černou duší bylo zajištěno, aby nikoho obsah nepoškodil. Černý jezdec i s černou Daat, se svým posledním trumfem i s démony, byl zajištěn, vyškrtnut z ákášických záznamů planety a Dcera Boží jej i s démony a s černotou eliminovala Plamenem Ducha Svatého ve všech sférách, světech a všude, kde to bylo potřeba.

   Vidíme nafukovací balonek, to je jeho představa o jeho čisté duši. Balonek je nafouknut jeho dechem smrti.

   Viděli jsme velký zvon bez srdce, který si nechal černý jezdec vykout v pekle. Zvon byl eliminován Plamenem Ducha Svatého.

  Vidíme kostlivce stát na Golgotě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Kostlivec má v ruce kosu a zvoní na umíráček. Kostlivec sám sobě zvoní hranu. Černý jezdec Apokalypsy jako kostlivec i jeho smrtka byli vyškrtnuti z ákášických záznamů celé planety i s Golgotou, která jako Lebka symbolizuje jeho nafouknuté ego a nadřazenost. Dcera Boží ho jako arcidémona zrození a smrti, i jako smrt a smrtku, eliminovala Plamenem Ducha Svatého.

   Akt vyhození trumfu na stůl byl projev jeho poslední svobodné vůle. Kdy bude hmotnému tělu přerušena niť života, o tom rozhodne vůle Boží.

   Pro černého jezdce Apokalypsy to byla v tuto chvíli Milost Boží a vhled od Otce na nebesích, kdy viděl zářivé Světlo, ve kterém viděl inkarnace Syna Božího i Dcery Boží.

   Vidíme, že se vědomě přikoval řetězy ke skále, aby nikdy ke Světlu nešel. Skála za ním je vrcholem jeho cesty zmaru a on je na vrcholu magie. Toto je jeho Golgota, místo pro jeho povýšené ego. Z jeho pohledu je on výš než Světlo Dcery Boží a Syna Božího.

   Černá vysoká skála, kterou vytvořilo černé ego černého jezdce Apokalypsy, byla s řetězy, piedestalem, s ním i s jeho povýšeným pohledem eliminována Sluncem Spravedlnosti a Bleskem Božím. Eliminován byl také jeho pohled, kdy se dívá na Syna Božího a Dceru Boží spatra. Černý jezdec tak dal jasně najevo, že Světlem pohrdá. Vidíme tři Světla, je to Trojjedinost Boží, i tou on pohrdá. Dcera Boží slyšela, že tím je jeho osud zpečetěn, a co bylo dovoleno, eliminovala Plamenem Ducha Svatého. Děj se vůle Boží!

   Děkujeme za toto poznání, že každá bytost má do poslední chvíle možnost se rozhodnout, jestli se obrátí ke Světlu, nebo bude pokračovat po cestě zmaru až do svého úplného konce.

   Když bytosti odcházejí z hmotných těl, vidí Světlo Otce na nebesích. Černému jezdci se jako Světlo zjevili Syn Boží a Dcera Boží, protože se s ním jako pomoc jemu inkarnovali v mnoha životech. Jako vždy, i v tomto životě dal černý jezdec Apokalypsy přednost zlu a Světlo odmítnul, a tak to dělal v každém svém životě. Nikdy po své hmotné smrti nevstoupil do Světla Otce na nebesích, aby mu odolal, připoutal se řetězi k černé skále.

    Viděli jsme černého červa, červa pochybnosti. Magický červ pochybnosti se měl zavrtat do stromů bytostí, aby pochybovaly o pravdě ze Světla, aby uvěřily jemu, černému jezdci, aby je mohl svést na svou cestu magie. Prvotní červ pochybnosti s magickým stromem byl vyškrtnut z příslušných ákášických záznamů planety, vyoperován a vyjmut ze všech bytostí, za které jsme směli vést prosby, a s negativními programy byl eliminován Svatým Ohněm lásky. Místa po červech byla pročištěna, bytostem bylo pročištěno myšlení a cítění a byly naplněny Světlem a láskou. Prosíme za všechny i za sebe, pokud jsme někdy v minulosti pochybovali. Prosba k Otci o očištění od všech pochybností nám vnucených.

   S láskou Hana Dušková

   Datum 31. 5. 2022

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace