5/ Zničená planeta Faethón

Jde o dávný svár, který způsobil zkázu Faethónu, později Marsu a naše planeta zkáze unikla jen o vlásek. Kořeny sváru jsou někde i u nepravých agregorů, ti se pak inkarnovali do nižších dimenzí, protože se pošpinili zradou, když napadli v duchovních světech Strážce vesmíru. Protože měli stále velkou magickou sílu, napadli i obyvatele Faethónu a velkou měrou přispěli ke zkáze celé planety.

Úlomky z roztrhané planety bloudí vesmírem, nejvíce jich zůstalo na oběžné dráze původní planety v pásmu mezi Marsem a Jupiterem. Jeden úlomek větší než naše planeta je velmi nebezpečný a ten se přibližuje k naší planetě jednou za několik tisíc let a působí velké katastrofy. Čím je vyzařování lidí temnější, působí velké škody, čím je jemnější, je více vzdálen od planety a škody jsou menší, i když vždy katastrofické. Předpokládaný přílet Nimiru do blízkosti naší planety by měl být v roce 2666.

Na Faethónu stály na magickém stromu života proti sobě dva principy jednoho černého duálu – magického mužského (Jahwe) a magického ženského (Ungoliant) principu. Mezi nimi vznikalo velké napětí. Oba principy stoupaly po temném žebříku nepravých hodnot, které vyvěraly z temnot. A k tomu magická energie nepravých agregorů i dalších mágů a planeta vlivem nahromaděné černé energie byla roztržena.

Planeta Faethón byla obydlena bílou rasou, kde vývoj a rozum spěl mílovými kroky vpřed, ale láska a cit zaostávaly. Těsně před smrtelným kolapsem byly zbytky jejího lidu rozvezeny a zachráněny bytostmi ze Světla na jiné planety, i na planetu Zemi. Velitelem záchranných prací byl pravý Hospodin, Jahve.

Naše planeta byla vybrána po katastrofě Faethónu jako sídlo pro novou rasu, protože je opravdu nádherná. Původní černí obyvatelé nebyli tak vyspělí, proto zde byla vysazena bílá rasa, aby pokračovala ve svém vývoji.

Lidstvo Faethónu se inkarnovalo i na Mars i na naši planetu. Mnoho agregorů pochopilo své chyby, stali se na určitou dobu pomocníky bytostem ze Světla, především Strážci vesmíru. Přesto v nich čistá láska nezakořenila, protože na naší planetě došlo k Druhé vzpouře agregorů (viz výše).

Jedna velká část z vybuchlé kamenné planety byla vymrštěna na oběžnou dráhu kolem Slunce na okraj Sluneční soustavy. Její orbita není v rovině s ostatními planetami Sluneční soustavy, je k rovině v úhlu asi 40 stupňů. Orbita, oběžná dráha, je velká elipsa, kde Slunce není v jejím středu, je blíže k levé straně, proto když je úlomek planety na horizontu orbity, trvá to několik tisíc let (asi 6 tisíc let pohyb po celé oběžné dráze), než se vrátí do místa orbity nejblíže ke Slunci. Tento úlomek, tato část planety, je vlastně Nimiru. Vědci již z pozorování vědí, že se něco děje v pásu ledu na konci Sluneční soustavy, tuší, že je někde velká planeta, kterou zatím neobjevili, ale pozorování jejich projevů jim dává tušení, že existuje. Nazývají ji 10. planetou Sluneční soustavy (4 kamenné, 1 roztržená, 4 plynné planety a Nimiru). Když bylo poslední přiblížení Nimiru k naší planetě asi v roce 3449 před naším letopočtem, neprovádělo se žádné měření, aby mohla být planeta a její pohyb zdokumentovaný. I když se pohybuje v oblasti ledu na okraji Sluneční soustavy, mezi kusy ledu a kometami z ledu, je to stále kamenný kus planety Faethónu. Síla v ní je magická síla Jahweho Maxin a Ungoliant Navaz. A tyto magické síly ničí jednou za 6 tisíc let povrch naší planety a život na ní. Vymírají civilizace, hýbou se kontinenty, vrásní se pohoří, vznikají v zemské kůře trhliny, dochází k záplavám obřích rozměrů, výbuchy jednotlivých sopek trvají mnoho let…

Katastrofické působení na naši planetu je v době, kdy ostatní planety nejsou v zákrytu (v jedné řadě) a naše planeta je „osamocena“ a k ní se po své oběžné dráze přibližuje Nimiru. Jinak by byly zasaženy jejím působením i ostatní planety jako je Mars a Venuše. Zde je vymření života na nich předmětem zkoumání.

Při každém katastrofickém působení Nimiru na naši planetu byl poškozen strom života planety, živlů i Adama Kadmona.

Měli jsme pocit, že máme všechny části a úlomky planety včetně Nimiru očistit od magické energie Jahweho a Ungoliant.

Vedli jsme prosby k Otci a Strážci vesmíru, aby destrukční energie Maxin a Navaz byly staženy ze všech úlomků Faethónu včetně z Nimiru do nulového bodu vzniku a Otcem eliminovány i v Toku času. Zneužití energií bylo vyškrtnuto z ákášických záznamů Faethónu, Marsu i naší planety. Také zneužití energií Slunce a Galaxie bylo vyškrtnuto a energie byly navráceny tam, kam patří, nebo dle Božího uvážení.

Viděli jsme Otce v duchovních světech, jak mezi jeho rozevřenými pažemi a mezi dlaněmi proudí úlomky roztrhané planety Faethón. A ve chvíli našeho pochopení pravou rukou „sáhnul“ na okraj Sluneční soustavy, zachytil Nimiru a tuto část planety vrátil do proudu kamenů a úlomků Faethónu. Toto se stalo v duchovních světech.

Co se týká hmotného úlomku planety je situace otevřená. Je vidět, že každý úlomek Faethónu, který proudí mezi rukama Otce, je obalen zářivou energií. Není to energie od Otce, jsou to ukradené energie ze Slunce a Galaxie, které se teď očistěné a osvobozené navrátily a projevily kolem každého úlomku včetně Nimiru.

Vyslovili jsme prosbu, aby celá událost v minulosti s naprogramovaným útokem na Faethón byla vyškrtnuta z historie Stvoření a Faethónu. Útok vedl černý syn pod magickou vůlí a taktovkou Jahweho. Útok byl vyškrtnutý z ákášických záznamů a opakovaně eliminován s černým synem a s magickou vůlí Jahweho, jeho energiemi i energiemi Ungoliant a magickými vklady, které dali svému černému synovi. Varda vše magické za mužský a ženský princip eliminovala Plamenem Ducha Svatého.

Nahoře v duchovních světech došlo k pochopení celé události a dole ve hmotném světě došlo také k pochopení celé události. Energie úlomků Faethónu se propojily a Otec opět o to více k sobě přiblížil dlaně s úlomky planety. Očištěná a navrácená energie zůstane na svém místě kolem úlomků.

V obrazu členové Mise Světla vidí, že se z úlomků vytvořilo nové slunce. Vysvětluji, že je to nová zářící duchovní planeta Faethón. Je to obraz budoucnosti.

S láskou Hana Dušková

Datum 7. 5. 2024

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace