Astrální svět, antisvět a dutá planeta

    Od doby, kdy agresoři vstoupili na naši planetu jako mágové, ovládli i energetický obal těsně kolem naší planety. Mohli tak snáze ovládat myšlení a cítění všech bytostí na planetě. Sami tento prostor nazvali antisvětem. V tomto pásmu s pomocí magnetické sítě kolem planety „operoval Kryon“. Černí jezdci Apokalypsy v čele s Jahwem na základě jejich megalomanického myšlení všude prohlašovali, že planeta je dutá a bytosti jsou v ní vězněny. Mágové je měli jako vězně, protože s nimi mohli manipulovat a zneužívat je ke svým účelům.

    Pásmo temných myšlenek, manipulací a jedovaté energie mágů bránilo prostupu Světla od Otce na nebesích na povrch planety, kde je život, aby nikdo nevnímal Otce a Jeho lásku.

    Autorka knih „Poselství“ pro pochopení čtenářů znázornila na svislé stupnici stupně vývoje naší planety, od planety Gonga přes Zemi, Gaiu…a výše (1. díl, strana 147). Pod planetou Gongo označila antisvět.

    Kde končí naše aura, tam začíná astrální svět. Totéž platí i o auře planety. Astrální svět není antisvět. Ten se roztahuje nad astrálním světem. Astrální svět a antisvět vytvářejí dva široké pásy nad planetou.

    Mágové ovládali astrální svět, aby jim byli ku „pomoci“ pro útoky a k magickým alotriím i duchové, kteří neodešli k Otci nebo tam, kam měli, a zůstali v tomto astrálním světě, v jeho pásmu. Zde je všeho chuť – myšlenky dobré i zlé, proudy různorodých energií, larvy duchů po opuštění hmotných těl, magická tvorba, spirituální média, i nepoučitelní a zbloudilí duchové…

    Mágové vytvořili antisvět, ten byl a je pro mnohé mágy „domovem“. Zde jsou běsi a démoni, a antisvět je místem s nejtěžší špínou a černými energiemi, zárodečnou masou s duchovními parazity…

  Energie nápisu Ježíše Krista „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“ se rozprostírá nad oběma pásmy, to je nad astrálním světem a antisvětem. V současnosti je energie již tak silná, že prozáří, prostoupí a působí až do hmotného světa a života na planetě. A energie slov Ježíše Krista a jeho láska pomáhá a ukazuje Cestu, kterou lze projít s Ježíšovou pomocí a pomocí Otce na nebesích skrze tato dvě temná pásma, a dostat se do čistých energií blíže k Otci. A další zjevené energetické nápisy nad slovy Ježíše ještě umocňují sílu čisté duchovní energie. Bytosti snáze mohou projít dvěma temnými pásmy, když budou vzývat Otce na nebesích. Proto je tak důležité, aby každá bytost změnila své myšlení a cítění, pochopila vesmírné zákony ze Světla, a touto správnou změnou se snáze dostala skrze temné energie astrálního světa a antisvěta do Světla.

    Hutná, široká a nebezpečná jsou obě pásma, proto mnoho bytostí se skrze ně nedostalo, jen ty s nejčistší energií a láskou. Proto je stále tak velká pomoc od Otce včetně vývojového skoku planety, aby umožnila rychlejší postup bytostí v očistě.

    Po našich prosbách hustota obou pásem mírně zeslábla, pomoci mohou bytosti čistého vyzařování svojí láskou a dobrými skutky. Všem bude pomoženo, když samy udělají první krok k Otci na nebesích.

    Na základě rovnosti není nejblíže planetě antisvět místo astrálu, ale proto, že astrální svět je přirozené energetické pásmo kolem planety, a antisvět je vytvořený mágy magicky a uměle.

    Mezi antisvětem a nápisem Ježíše nám bylo ukázáno další ne moc široké pásmo vyplněné zelenými čtyřlístky. Je to lákání mágů na vidinu štěstí pro bytosti, aby měly touhu štěstí uchopit, když je pro ně nachystané. A aby se snažily vstoupit z planety či astrálního světa do tohoto pásma s čtyřlístky, symbolu štěstí, a tím by musely nejprve vstoupit do antisvěta, a tam je potřebují mágové dostat.

    Proběhla eliminace magických lákadel a nebezpečných myšlenek mágů okolo celého uměle vytvořeného pásma antisvěta. Pásmo se čtyřlístky vytvořeno nebylo, ale myšlenky o něm mágové podsouvali bytostem a lákali je na laciné štěstí: „Běžte si pro něho!“ A z antisvěta už by je nepustili.  Toto byla nebezpečná nástraha části Jahweho žijícího ve hmotě a černých jezdců Apokalypsy, též žijících ve hmotě.

    Když jsou duchové odváděni do míst, kam patří a náleží na základě svých energií, ne do Světla, zůstávají v pásmech astrálu, nebo i při velkých proviněních v antisvětě. I pásmo antisvěta má vrstvy. Astrální pásmo je skoro stejnorodé, jen u hranice s antisvětem je mírně tmavší a z pohledu tohoto pásma nejhustší.

    Nejhutnější energie antisvěta je na hranici s astrálem, čím blíže k nápisu Ježíše, tím je mírně, ale jen mírně řidší, ale stále hustší než v astrálu.

    Viděli jsme mnoho bytostí natěsnaných v horní vrstvě astrálu pod antisvětem.

    „Antisvět nikdy neskončí, bude se jen zvětšovat!“, měl jeden z černých jezdců Apokalypsy napsáno na listu papíru, na kterém měl otištěný svůj černý strom života.

    Když bytosti umírají, jejich duchové opouštějí hmotná těla. Oni musí projít skrze tato dvě pásma, astrálního světa a antisvěta, aby se dostali do Světla. To je to Světlo, které vidí při umírání na konci tunelu.  

    Světlo na konci tunelu je místo, kde již září nápisy od Otce a Ježíše: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život.“ Ježíš všem ukázal právě tuto Cestu skrze astrální svět a antisvět do Světla. V temném průchodu na umírajícího čeká mnoho nástrah a svádění. Nejen na planetě ve hmotném světě, ale i v těchto pásmech je mohou stáhnout temní duchové a mágové.

    Z neznalosti o dění pramení strach z umírání, když lidé nemají v sobě víru v pomoc Otce na nebesích a Ježíše, že je provedou všemi nástrahami a pokušením. (Viz Modlitba Ježíše Krista „Otče náš“.) Také si patrně vzpomínají na svá minulá umírání a odchody z hmotných těl, kdy selhali a nechali se zlákat našeptávači a pokušiteli.

    Z antisvěta musí provinilci zpátky na zem do hmotného světa v dalších inkarnacích napravit vše, co zapříčinili, když se dostali až do antisvěta. Náprava je na mnoho a mnoho životů, a pokud se jim to podaří, pak jako ostatní bytosti by měli možnost projít astrálem a antisvětem do Světla.

    Totéž platí pro bytosti v astrálním světě.

    Všechno je vedeno a řízeno ze Světla, jak dlouho mají bytosti pobývat v těchto temných pásmech, zda je vůbec jejich náprava jimi samotnými možná. Vše řídí Otec na nebesích, Pán karmy.

    Kolem planety bylo vše pročištěno Sluncem Spravedlnosti a prostoupeno energií a láskou Ježíše Krista až na planetu. Jeho láska prostoupila celou planetou.

    Viděli jsme otevřený vstup do Šambaly. Skrze Šambalu k nám sestoupila vzácná návštěva z 23. sféry.

    Okolo nás se scházely bytosti, které přihlížely dění a naslouchaly informacím.

    Pochopili jsme, že informace autorky „Poselství“ (opět stupnice vývoje planety v 1. díle, strana 147), že ve 23. sféře je prostup do antisvěta, je správná. A my ji chápeme tak, že v této úrovni a sféře není vstup do antisvěta, ale že světelné bytosti z 23. sféry a sfér pod nimi, 22., 21., … mají povolený prostup dolů skrze antisvět a astrální svět k naší planetě pro pomoc obyvatelům. Světelné bytosti mohou a s láskou sestupují z vyšších sfér nám pomáhat, aniž bychom věděli, ze které jsou sféry. Souhrnně a laicky je vnímáme jako anděly a bytosti ze Světla.

    Na důkaz, že jsme správně pochopili, se postavil po mé pravici Stvořitel  - vyslanec z Duchovního Slunce Nejvyššího principu lásky a Stvoření, ten, kterého jsem před mnoha lety poznala na Islandu, a on ví, že si ho pamatuji. Jeho vibrace jsou tak silné, že se nám mírně točila hlava, a já jsem vnímala chvění a viděla jsem zářivé jiskření. Bytosti z vyšších sfér jsou ohleduplné a uzpůsobují své vibrace tak, aby nám jejich silné energie neublížily. Když se mi před časem zjevil Archanděl, měl krytku na svém třetím oku a nedíval se přímo na mne. I tak jsem musela ulehnout, jak se mi točila hlava.

    Vysoká, vážená a ušlechtilá bytost, vyslanec, čekal, až pochopíme. Jeho energie prostoupila celou planetou, vnímají ji i bytosti ze všech vývojových řad a živlů, skoro ani nedýchají, jak je energie hladí a je i pro ně silná.

    Co vyslovuji, šíří se do Stvoření, děj se odehrává na planetě v místech, kde jsou přítomni všichni pastýři a zástupci planet a hvězd. Dovolila jsem se, a bytost jsem objala. Cítila jsem chvění v celém těle.

Naše planeta v 7. sféře se nazývá Taurus, planeta 2. stupně moudrosti a duchovních vůdců.

Naše planeta v 6. sféře se nazývá Centauri, planeta 1. stupně moudrosti.

Naše planeta v 5. sféře se nazývá Gaia, planeta šťastných lidí.

Naše planeta v 4. sféře se nazývá Země, planeta očisty, modrá planeta.

    Je třeba si uvědomit, že jsme za působení v „Misi Bílý Kužel“ a „Misi lásky“ prošli třemi duchovními vývojovými stupni naší planety - Zemí, Gaiou a Centauri. To je pro bytosti ve hmotných tělech velmi ojedinělé.

    S láskou Hana Dušková

    21.9.2018

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace