Poznání ze současného života

     Potvrdila se nám odvěká pravda, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Záleží na čistotě energií, či zde naopak špinavosti energií bytostí, o kterých se nám zjevila pravda.

     Dvě ženy, které o sobě prohlašují, že jsou „léčitelkami“, nemají svolení Boží k této činnosti. Jejich magické praktiky a stavění se do role „léčitelek“ nám ukázaly, kam až můžou dojít, a to porušováním vesmírných zákonů a předkládáním pacientům jimi pošpiněného Učení pravdy a lásky ze Světla.

     Jedna z „léčitelek“ má na rtech výraznou rudou rtěnku a kolem úst vrstvu medu. „Maže svým pacientům med kolem úst.“

     Obě sice používají při vedení proseb s pacienty slova a slovní obraty z knih léčitelky ze Světla, autorky knih „Poselství“, a z toho, co se před mnoha lety u autorky naučily, ale přímo však neuvádějí zdroj informací, ze kterého čerpají, a které šíří. Jestli používají k „léčení“ i duchovní a léčebné obrazy od Heleny Šeblové, pošpinily je svými nečistými energiemi.

     Bytosti se k nim přitahují buď karmicky, a u nich se budou karmy vybíjet podle vesmírných zákonů ze Světla, nebo je některé bytosti vyhledávají ze zvědavosti spolu s těmi, kteří hledají pomoc se svými problémy. Tito budou chráněni Otcem na nebesích.

     Slova, která „léčitelky“ používají, byť jsou převzata od léčitelky ze Světla, jsou však planá, bez léčivé energie a energie Světla.

     Jedna z žen drží pod paží svou knihu a křičí: „Tu knihu nedám, to jsou informace od Heleny!“ Autorka knih „Poselství“ odpovídá z duchovních světů: „Tak to ne, ….!“

     Obraz nám ukázal oplocený prodejní stánek s jejich knihami. Za plotem je jedna žena, před plotem druhá, a ta osloví každého, kdo jde kolem stánku a nabízí knihy. Když knihy dojdou, přijíždí manžel jedné z žen a přiváží další. Knihy jsou na pultě naskládané do tvaru magické pyramidy.

     Knihu, kterou vydaly, nám podstrkují, abychom věděli, že také něco dělají. Nepřijímáme ji. Viděli jsme jednotlivé listy knihy, které se rozlétly do všech stran. Je v nich chaos. I když slova a návody k vedení proseb a k „léčení“ jsou skoro shodné se slovy z knih „Poselství“, jejich energie není ze Světla, jsou to jen prázdná slova vyslovená a sepsána mágy. Desky knihy jsou spojené zámečkem, mají oklamat pacienty, že jsou to „vzácné“ tajné knihy.

     Byla nám ukázána část společné cesty „léčitelek“ s cestou autorky „Poselství“. Po chvíli je vidět odklon obou žen doprava s pokračujícím sklonem směrem dolů, až na okraj propasti.

     Ani jedna z žen nemá svolení Boží k léčení. Ověřeno v současnosti. Při vedení proseb s pacienty jim odebírají energii, a někdy se snaží na ně přehodit své karmy. Kdo jim uvěří, je ve velkém nebezpečí, protože pacienti nemají kontrolu a nedovedou rozpoznat Světlo od tmy a pravdu od lži.

     Obě „léčitelky“ vyzařují kalnou marťanskou energii. Na stole před nimi jsou položené velké černé staré nůžky. Je to na zastrašení pacientů, že jim za jejich neposlušnost mohou přestřihnout nitě života, jak to dělaly za éry, když byly sudičkami. Používají sítě, do kterých lapají své oběti k léčení.

     Mezi oběma „léčitelkami“ je blok v podobě bílé matrice, kterou si zakrývají svůj páteřní kanálek, ve kterém proudí černá hadí síla. Vždy „léčí“ spolu. Vedle nich se pohybuje muž s temným vyzařováním. I on odebírá pacientům energii, se kterou se pak dělí s oběma „léčitelkami“.

     Na hrudi mají všichni znak pavouka, znak magie.

     Jedna žena stojí na okraji propasti, až tam došla na své cestě mága. Dál může už jen do propasti spadnout. Druhá žena stojí kousek od ní, stejná cesta. Později jsme viděli pád jedné, která druhou strhla sebou, to je do propasti.

     V současnosti je mnoho mágů předváděno před Boží soud.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 3. 3. 2020

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace