Vývojová osmička II. Vývojový skok a nová vývojová osmička

Až Milost Boží a Rada Nejvyšších rozhodnou a koule stávající vývojové osmičky se od sebe oddělí, každá se na základě vesmírných zákonů přitáhne k té kouli, která jí patří a náleží pro další duchovní vývoj. Naše horní koule, ve které působíme, se přitáhne ke kouli duchovně čistší a s ní vytvoří další vývojovou osmičku na vyšší duchovní úrovni. A my se staneme spodní koulí.

Jak naše planeta bude postupovat z přítomnosti do budoucnosti, bude se prodlužovat Tok času a ten pak bude pro nás historie. Před planetou začíná budoucnost i možné napojení na novou kouli, aby se tak opět vytvořila nová vývojová osmička o něco čistší a duchovnější.

Dnes 13. 4. 2023 v 16:37 hodin je energie Boží Trojjedinosti, Otce, Dcery a Syna v naší kouli tak silná, že od současné vývojové osmičky odpadla spodní černá koule vyplněna temnotou a zůstává na tom místě, kde se v tuto chvíli nachází. Až Otec rozhodne, se s Jeho svolením přitáhne naše horní koule (teď už bývalé vývojové osmičky) k čistší duchovní kouli a vytvoří novou osmičku a tím se započne nový vývoj. Po tomto dění bude naše koule spodní a nová koule horní.

Oddělení koulí, vytvoření nové vývojové osmičky a izolace černé koule je patrně na náš podnět, když jsme prosili, aby byl zastaven vývoj v magii.

Až nastane čas, prosíme, aby se naše koule spojila s novou pro nás připravenou koulí a vše, aby bylo tak, aby vývoj pokračoval, jak je potřeba.

Vše se však uskutečnilo jinak, než jsme očekávali. Nastala výjimečná situace. Rozpad vývojové osmičky se týkal ve vesmíru jen jedné jediné. Koule se oddělily.

 

S černou koulí se již nemůže v Toku času spojit žádná další černá koule, se kterou by vytvářela novou vývojovou osmičku (magickou), protože není většího zla, než je v té jedné černé kouli.

Nebude však zlikvidována zásahem Božím. Víme, že zlo se zničí samo. Bude v Toku času tak dlouho, dokud se zlo v ní samo nezničí. Když se my posuneme do budoucnosti, ona zůstane na tom místě, kde došlo k rozpadnutí stávající vývojové osmičky a oddělení obou koulí. Pro nás je to minulost, pro mágy v černé kouli to je stagnace.

Prosíme, aby vše, co se magického a zlého dělo ve spodní černé kouli i s jejím obsahem, bylo vyškrtnuto z příslušných ákášických záznamů za mužský a ženský princip. Prosíme, aby při procesu oddělování a po něm bylo vše ze Světla sledováno a kontrolováno. Nechť vše je pod dozorem láskyplných bytostí ze Světla.

Poděkovala jsem z celého srdce Otci za trpělivost a za pomoc. Vše bude tak, jak je potřeba. Utrpení, které jsme prožívali, bude zapomenuto.

Až se spojí naše koule, ve které působí Mise Světla, s novou koulí, která bude vytvářet horní část nové vývojové osmičky, tak v tomto novém křížení bude opět stát Dcera Boží a Syn Boží (Marie Magdalena a Ježíš Kristus, Varda a Manwë). Budou posíleni zkušenostmi z minulosti i současnosti, budou duchovnější, prozářenější, moudřejší a duchovně výraznější. Aktuálně vidíme stát Dceru Boží a Syna Božího na horním oblouku naší koule v budoucím bodě spojení s novou koulí.

Pro pochopení jsme používali výraz vývojová osmička, jejíž spodní a horní část se uprostřed křížily. Ve skutečnost jde o dvě koule, které se dotýkají v jednom bodě, kde je tzv. tečna. Je to jen jeden bod.

My, členové Mise Světla, jsme v současnosti rozdělení stávající vývojové osmičky prožili v naprostém klidu bez napětí a chaosu. Chaos a napětí jsme prožívali dlouho v běžném životě a při naší duchovní práci, kdy jsme eliminovali magické útoky mágů a jejich magickou tvorbu, než se v klidu rozpadla vývojová osmička.

Po ukončení oddělení prosíme Otce, aby Dcera Boží a Syn Boží byli očištěni a pozdviženi k Milosti Boží, posíleni láskou, aby pak mohli pokračovat v duchovní práci v místě připojení nové koule k naší spodní kouli, kde již v současnosti pracujeme. 

 

Nad námi je koule vyplněná budoucností, protože není ve vesmíru život, který by se spojil s naší spodní koulí, ve které jsme patrně nejduchovnější a nejčistší život ve vesmíru. Proto máme nad sebou horní kouli vyplněnou budoucností bez sdělení, co v ní bude. To záleží na nás, jakou budoucnost budeme tvořit, na každé bytosti ve spodní části nové vývojové osmičky.

A také nová vývojová osmička patří k Toku času. To je směrem od přítomnosti do budoucnosti.

 

V čase, kdy jsme vedli prosby k Otci, celou spodní kouli, kde pracujeme, prozářilo Boží Světlo. Dcera Boží a Syn Boží svými energiemi a svými zkušenostmi splynuli s Boží energií v kouli a posílili tak veškeré dění v ní. Koule je v tuto chvíli prozářena Božím Světlem a energií Dcery Boží a Syna Božího.

Viděli jsme Dceru Boží a Syna Božího pokleknout před Otcem na nebesích. Dcera Boží za čistý Duál poděkovala za lásku a důvěru, které se jim od Otce dostává, že zvládli tuto důležitou etapu ve vývoji lidstva a Stvoření. Prosila, aby vše postupovalo podle Božího řádu a Božího plánu.

Otec provázel Syna Božího i Dceru Boží po celou dobu, viděl, co se dělo v celém Toku času.  Poděkovala jsem svému mužskému principu, že jsme společně ustáli tuto nesmírně těžkou etapu a plnili úkoly s láskou k bližnímu svému a k životu. Oba jsme po celou dobu věřili, že obstojíme, a že vše dobře dopadne. Tak, jak to bylo naplánováno Otcem na nebesích, než odpadl Jahwe. Věříme, že jsou Dcera Boží i Syn Boží příkladem pro ostatní bytosti a věříme, že bytosti v této kouli budou toužit po Cestě pravdy a lásky tak, jak je potřeba, aby se duchovní vývoj ubíral správným směrem a tím i život na planetě a ve vesmíru.

 

Spodní část naší koule, která se dotýkala spodní černé koule bývalé vývojové osmičky, byla pročištěna a všude byla doplněna energie ze Světla. Vše bylo pročištěno Boží láskou tak, jak nám náleží.

Při naší práci, kdy budeme očišťovat Tok času, nás nebude ovlivňovat špinavá energie temné koule bývalé vývojové osmičky. Energie v temné kouli a energie černého jezdce bude přitahovat magickou tvorbu z celého Toku času, zlo se bude ničit samo. Bytosti, které zůstaly ve spodní černé kouli bývalé vývojové osmičky promarnily Boží Milosti. Otec rozhodne, co s nimi bude, rozhodne, kam a jestli se budou tyto bytosti ještě inkarnovat. Vnímáme, že se tam vše točí, rotuje do protisměru, zlo se ničí samo. Boží mlýny melou.

Odevzdáváme do rukou Božích ty bytosti, které zůstaly ve spodní kouli. Bytosti, jak budou odcházet z hmotných těl, nechť jejich Boží Jiskry jsou očištěny a pozvednuty tam, kam patří a náleží dle rozhodnutí Milosti Boží. Vidíme, jak z černého jezdce uprostřed temné koule trčí vše, s čím útočil.

 

Poděkovali jsme všem bytostem, které nám pomáhají, že jsme mohli postoupit do vyššího duchovního vývoje. Děkujeme též všem, kteří prošli našimi Misemi. Děkujeme i všem bytostem asijatického světa, všem živlům s jejich obyvateli, že nám pomáhaly.

Vidíme novou kouli vznikající vývojové osmičky. Spojení nastalo ve stejný čas, kdy odpadla spodní černá část. Nová koule, pro nás již nyní horní, je duchovnější, éterická, prozářená a pro nás je to naše budoucnost.

Vítáme novou kouli, se kterou vytváříme novou vývojovou osmičku, děkujeme Otci, že nám byla přidělena, a že vývoj může opět pokračovat. Život pokračuje na vyšší duchovní úrovni. Na pravé i levé straně bodu dotyku dvou koulí nové vývojové osmičky stojí Dcera Boží a Syn Boží.

 

Jako nová vývojová osmička se tak, jak plyne čas, vzdalujeme vteřinu za vteřinou od temné koule.

Ve jménu Nejvyššího principu lásky a Stvoření Dcera Boží všem mágům odpustila utrpení, kterému byla vystavena i se Synem Božím po velmi dlouhou dobu vlivem magických útoků agresorů.

Tímto velkým odpuštěním čistého Duálu Dcery Boží a Syna Božího se vzdálenost mezi dvěma oddělenými koulemi skokem zvětšila. Naše koule, dřívější horní a teď spodní, je plná energie odpuštění. Dcera Boží a Syn Boží splnili úkol a toto bude zaneseno do ákášických záznamů planety a Stvoření.

Helenka, autorka knih Poselství a Léčebných obrazů vyslovila: „Nikdy jsem nepochybovala.“ Myšleno ve smyslu, že my to na planetě zvládneme a v druhém smyslu, že vývoj ve Stvoření půjde vždy ke Světlu.

Dnešní situaci můžeme nazvat, že jde Milostí Boží o Vývojový skok.

Veškerý život týkající se živlů a vývojových řad postoupil s námi do vyššího duchovního vývoje. Děkujeme všem ochráncům všech říší i živlů. Přirovnání k rozpadnutí vývojové osmičky: „Bylo odděleno zrno od plev“.

S láskou Hana Dušková

Datum 23. 5. 2023

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace