Poznání ze současného života

     Potvrdila se nám odvěká pravda, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Záleží na čistotě energií, či zde naopak špinavosti energií bytostí, o kterých se nám zjevila pravda.

     Dvě ženy, které o sobě prohlašují, že jsou „léčitelkami“, nemají svolení Boží k této činnosti. Jejich magické praktiky a stavění se do role „léčitelek“ nám ukázaly, kam až můžou dojít, a to porušováním vesmírných zákonů a předkládáním pacientům jimi pošpiněného Učení pravdy a lásky ze Světla.

     Jedna z „léčitelek“ má na rtech výraznou rudou rtěnku a kolem úst vrstvu medu. „Maže svým pacientům med kolem úst.“

     Obě sice používají při vedení proseb s pacienty slova a slovní obraty z knih léčitelky ze Světla, autorky knih „Poselství“, a z toho, co se před mnoha lety u autorky naučily, ale přímo však neuvádějí zdroj informací, ze kterého čerpají, a které šíří. Jestli používají k „léčení“ i duchovní a léčebné obrazy od Heleny Šeblové, pošpinily je svými nečistými energiemi.

     Bytosti se k nim přitahují buď karmicky, a u nich se budou karmy vybíjet podle vesmírných zákonů ze Světla, nebo je některé bytosti vyhledávají ze zvědavosti spolu s těmi, kteří hledají pomoc se svými problémy. Tito budou chráněni Otcem na nebesích.

     Slova, která „léčitelky“ používají, byť jsou převzata od léčitelky ze Světla, jsou však planá, bez léčivé energie a energie Světla.

     Jedna z žen drží pod paží svou knihu a křičí: „Tu knihu nedám, to jsou informace od Heleny!“ Autorka knih „Poselství“ odpovídá z duchovních světů: „Tak to ne, ….!“

     Obraz nám ukázal oplocený prodejní stánek s jejich knihami. Za plotem je jedna žena, před plotem druhá, a ta osloví každého, kdo jde kolem stánku a nabízí knihy. Když knihy dojdou, přijíždí manžel jedné z žen a přiváží další. Knihy jsou na pultě naskládané do tvaru magické pyramidy.

     Knihu, kterou vydaly, nám podstrkují, abychom věděli, že také něco dělají. Nepřijímáme ji. Viděli jsme jednotlivé listy knihy, které se rozlétly do všech stran. Je v nich chaos. I když slova a návody k vedení proseb a k „léčení“ jsou skoro shodné se slovy z knih „Poselství“, jejich energie není ze Světla, jsou to jen prázdná slova vyslovená a sepsána mágy. Desky knihy jsou spojené zámečkem, mají oklamat pacienty, že jsou to „vzácné“ tajné knihy.

     Byla nám ukázána část společné cesty „léčitelek“ s cestou autorky „Poselství“. Po chvíli je vidět odklon obou žen doprava s pokračujícím sklonem směrem dolů, až na okraj propasti.

     Ani jedna z žen nemá svolení Boží k léčení. Ověřeno v současnosti. Při vedení proseb s pacienty jim odebírají energii, a někdy se snaží na ně přehodit své karmy. Kdo jim uvěří, je ve velkém nebezpečí, protože pacienti nemají kontrolu a nedovedou rozpoznat Světlo od tmy a pravdu od lži.

     Obě „léčitelky“ vyzařují kalnou marťanskou energii. Na stole před nimi jsou položené velké černé staré nůžky. Je to na zastrašení pacientů, že jim za jejich neposlušnost mohou přestřihnout nitě života, jak to dělaly za éry, když byly sudičkami. Používají sítě, do kterých lapají své oběti k léčení.

     Mezi oběma „léčitelkami“ je blok v podobě bílé matrice, kterou si zakrývají svůj páteřní kanálek, ve kterém proudí černá hadí síla. Vždy „léčí“ spolu. Vedle nich se pohybuje muž s temným vyzařováním. I on odebírá pacientům energii, se kterou se pak dělí s oběma „léčitelkami“.

     Na hrudi mají všichni znak pavouka, znak magie.

     Jedna žena stojí na okraji propasti, až tam došla na své cestě mága. Dál může už jen do propasti spadnout. Druhá žena stojí kousek od ní, stejná cesta. Později jsme viděli pád jedné, která druhou strhla sebou, to je do propasti.

     V současnosti je mnoho mágů předváděno před Boží soud.

     S láskou Hana Dušková

     Datum 3. 3. 2020

 

 

Chrám lásky

    Pařížská katedrála Notre-Dame se v pondělí 15. 4. 2019 v 18:50 hodin ocitla v plamenech. Dřevěná střecha a věž 850 let staré katedrály se v pondělí zřítila. Hlavní část katedrály se hasičům podařilo v noci zachránit.

    Vedli jsme okamžitě prosby k Otci na nebesích, aby byl oheň uhašen Ohněm života a Živou vodou, aby živly byly pročištěny a prozářeny Milostí Boží a láskou, a viník požáru, aby byl veden k odpovědnosti.

    V duchovních světech víme, že katedrála Notre-Dame v Paříži je jedním z Chrámů lásky na naší planetě. To, co se děje v našem hmotném světě, má své prvotní příčiny v duchovních světech.

    Ve skupině dne 25. 4. 2019 jsme viděli ohnivého jezdce na ohnivém oři, což je jedna z podob Jahweho, odpadlého Syna Božího. V rukou držel ohnivý luk a ohnivý šíp, který vystřelil a zapálil dřevěnou část Chrámu lásky. Byl nachystaný koňskými kopyty svého ohnivého oře rozdupat Chrám lásky. Oř měl dokončit jím započaté dílo zkázy.

    Notre-Dame je základní prvotní Chrám lásky, proti kterému Jahwe už v minulosti, od třetí sféry vývojového stupně naší planety, útočil. Pokaždé v této podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři s ohnivým lukem a šípy, a Chrámy lásky vypaloval.

    Jahwe v minulosti naprogramoval smrtelné útoky na zkázu Chrámů lásky, především na tento základní. A zničující negativní program by způsobil likvidaci i nově opraveného Chrámu lásky. Působnost a účinnost negativního programu byla naprogramována stále do budoucnosti - „Na věky věků“.

    V minulosti ve 3. sféře byl celý Chrám lásky rozdupán a zadupán do planety i s bytostmi, které ho bránily svými těly a při požáru hořely jako živé pochodně. Chrám byl srovnán se zemí. Totéž se dělo i s Chrámy lásky v následujících vývojových etapách planety.

    Magický negativní program Jahweho byl eliminován v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Nenávistné myšlenky útočníka i s magickými stromy života byly staženy a eliminovány. Útočník ve všech svých podobách, i v podobě ohnivého jezdce na ohnivém oři, s lukem a šípy, byl vyškrtnut z ákášických záznamů celé planety, stažen a eliminován Bleskem Božím.

    Bytosti ze všech sfér a dimenzí, které v průběhu věků zahynuly při požárech Chrámů lásky po celé naší planetě a pod kopyty ohnivého oře, byly osvobozeny, osvíceny, pozdviženy ke Světlu a předány Otci na nebesích. A ony po prosbách, jako čistá světýlka, vytvořily seskupení v podobě hroznu vína, symbolu plodnosti Ježíše Krista.

    Děkujeme bytostem, které se účastnily hašení požáru v katedrále Notre-Dame. Ve hmotném světě to byli hasiči, v duchovních světech to byly bytosti, které se po celé planetě modlily za uhašení požáru. S nasazením vlastního života pomáhala také dívenka s bílým šátkem na hlavě, byla to Esmeralda z románu Victora Huga „Chrám Matky Boží v Paříži“.

    V Chrámu lásky Notre-Dame v Paříži, na místě prvotního Chrámu lásky, se konala první mystická svatba Ježíše Krista a Marie Magdaleny na naší planetě. Spojením mužského a ženského principu ze Světla přicházely na svět děti Světla jako pokračovatelé a šiřitelé Světla, pravdy a lásky.

    Květ lásky na duchovním obrazu Chrámu lásky se rozevírá a zvětšuje každým novým poznáním, které pochopíme, a kterému porozumíme.

    Děkujeme.

    Datum 27. 5. 2019

 

Chrám lásky

 

 

 

Dotaz čtenáře - plazmové generátory

    „Prosím o vysvětlení. Z knih „Poselství“ Heleny Šeblové a Hany Duškové je patrné, že karmická zatížení si každý člověk zapříčinil sám, a měl by je pochopit a sám napravit.

    V jiných webových stránkách (zavádějící stránky zde neuvádíme) jsem se dočetl, že je možné s pomocí bio rezonance přístrojem F–SCAN - Zapper změnit karmu a zbavit lidi těžkých nemocí jako je rakovina, roztroušená skleróza…  Údajně léčení probíhá na dálku podle léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ14.

    Žádám vás o vysvětlení a váš názor.“

    Metody léčení, na které upozorňujete, jsou velmi nebezpečné pro bytosti, které se nechají nalákat na rychlé zbavení se svých karmických prohřešků a tím i zátěží v důsledku porušování duchovních zákonů v minulosti i v současnosti, kdy náročné nemoci jsou již závažným upozorněním právě na porušování těchto zákonů. Používané metody léčení jsou nebezpečné především pro ty „léčitele“, kteří nemají k léčení svolení Boží, a právě podle duchovních zákonů ze Světla se jim vše, čím vědomě narušili tyto zákony, navrátí v tomto životě, případně v životech příštích. Jakýkoliv magický způsob léčení na naší planetě je nepřípustný.

    Paměť magických kódů „xx“ používaných „léčitelem“ k magickému léčení byla uložena v antisvětě. Mág svou magickou tvorbou a svými znaky „xx“ narušuje chromozómy v DNA bytostí. Podle něho u všech léčených bytostí dochází k velké změně energetické rovnováhy v těle. Jsou to velké manipulace a zasahování do duchovního vývoje bytostí. Když bytosti nepochopí příčinu svých nemocí, nemohou být nikým „vyléčeny“, protože když bytost něco sama pokazila, sama musí pochopit a napravit. Mág narušil energetickou rovnováhu nejen u svých „pacientů“, ale i celé planety včetně živlů, a zasahuje do karmických záznamů planety. Jde o závažné porušení vůle Boží, neboť provádět záznamy smí jen Pán karmy, a to je Otec na nebesích.

    Podle tvrzení „léčitele“ je univerzální kalibrační mřížka totožná s kvantovou energií a kosmická mřížka je vědomí boha a láska.

    Toto je snad největší nehoráznost namířená proti Světlu, proti Bohu, když jsou nejvyšší cit a nejčistší energie lásky a Otce na nebesích, Stvořitele všeho živého, označeny jako „mřížka“. Mřížky, se kterými pracuje „léčitel“, jsou mříže černého grálu, nejvyšší magické tvorby, kterou na planetu zavlekl odpadlý Syn Boží Jahwe. V současnosti antisvět vytvořený mágy je eliminován dle Božího rozhodnutí, a s ním všichni, kteří v něm měli „domovy“.

    Albert Einstein, zakladatel kvantové fyziky a inkarnace autorky Heleny Šeblové, nám svou rovnicí relativity vysvětlil duchovní zákony. Mágové chtěli ovlivnit kvantovou energii a přetvořit ji k obrazu svému a k manipulacím.

    Autor magického způsobu léčení zmanipuloval myšlenky ze Světla, aby se projevilo jeho ego a jeho důležitost, že pochází ze stejné planety jako Ježíš Kristus, Syn Boží, Jahve. Název planety Empharis Elohima přinesla autorka knih „Poselství“ a je uveden v prvním dílu.

    V kapitole „Kdo jsou Elohimové?“ autorka popisuje příchod Spasitele: „Nyní opět nastal čas, kdy je Ježíš mezi námi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně. Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena, a bude poznán teprve až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je podle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšších sfér. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.“

    V době Ježíše Krista neměly ženy rovnoprávné postavení. Žena by apoštoly nebyla přizvána, proto se Marie Magdalena po určitou dobu vydávala za apoštola Jana, takto to bylo s Ježíšem Kristem domluveno. Po určitou dobu tedy byla mužem a ji líbal Ježíš Kristus na ústa.  

    Spasitel Jan, který přišel šířit lásku na naši planetu a jehož totožnost měla být do poslední chvíle utajena, je Marie Magdalena. Její totožnost byla odhalena i při Večeři páně, jak ve svém obraze znázornil Leonardo da Vinci. 

    „Léčitel“ a autor zavádějících stránek zneužil informace z prvního dílu „Poselství“ a postavil se do role Spasitele Jana.

    Vyslovili jsme prosby k Otci na nebesích, ke Strážci vesmíru a k Velkému léčiteli, aby bylo napraveno vše, co tento mág způsobil, a všude aby platily a naplnily se Boží zákony ze Světla. S manipulátory nechť je naloženo dle vůle Boží. Prosby byly vedeny za všechny planety, kde agresoři působili a kde přinášeli jen zmar, utrpení a bolest. Kdo od „léčitele“ přijal dobrovolně magické programy, byly mu pro poučení ponechány. Každá bytost má svobodnou vůli a volbu. Kdo byl „léčen“ a na koho bylo namířeno záření z magických přístrojů bez svolení a na dálku, byl očištěn, magická tvorba byla Milostí Boží zrušena, a proběhlo léčení Světlem z Nejvyššího principu lásky a Stvoření.

    Tolik naše vysvětlení, které můžeme poskytnout.

    Datum 20.10.2018

    

 

Astrální svět, antisvět a dutá planeta

    Od doby, kdy agresoři vstoupili na naši planetu jako mágové, ovládli i energetický obal těsně kolem naší planety. Mohli tak snáze ovládat myšlení a cítění všech bytostí na planetě. Sami tento prostor nazvali antisvětem. V tomto pásmu s pomocí magnetické sítě kolem planety „operoval Kryon“. Černí jezdci Apokalypsy v čele s Jahwem na základě jejich megalomanického myšlení všude prohlašovali, že planeta je dutá a bytosti jsou v ní vězněny. Mágové je měli jako vězně, protože s nimi mohli manipulovat a zneužívat je ke svým účelům.

    Pásmo temných myšlenek, manipulací a jedovaté energie mágů bránilo prostupu Světla od Otce na nebesích na povrch planety, kde je život, aby nikdo nevnímal Otce a Jeho lásku.

    Autorka knih „Poselství“ pro pochopení čtenářů znázornila na svislé stupnici stupně vývoje naší planety, od planety Gonga přes Zemi, Gaiu…a výše (1. díl, strana 147). Pod planetou Gongo označila antisvět.

    Kde končí naše aura, tam začíná astrální svět. Totéž platí i o auře planety. Astrální svět není antisvět. Ten se roztahuje nad astrálním světem. Astrální svět a antisvět vytvářejí dva široké pásy nad planetou.

    Mágové ovládali astrální svět, aby jim byli ku „pomoci“ pro útoky a k magickým alotriím i duchové, kteří neodešli k Otci nebo tam, kam měli, a zůstali v tomto astrálním světě, v jeho pásmu. Zde je všeho chuť – myšlenky dobré i zlé, proudy různorodých energií, larvy duchů po opuštění hmotných těl, magická tvorba, spirituální média, i nepoučitelní a zbloudilí duchové…

    Mágové vytvořili antisvět, ten byl a je pro mnohé mágy „domovem“. Zde jsou běsi a démoni, a antisvět je místem s nejtěžší špínou a černými energiemi, zárodečnou masou s duchovními parazity…

Číst dál...

Příchod Buddhy

    Ze Světla nám byla zpřístupněna informace, že se do hmotného světa inkarnoval Buddha. Jeho posláním v tomto životě je sjednotit východní a západní náboženství do jednoho náboženství, a to je do „Náboženství lásky“.

    S láskou Hana Dušková

    Datum 26. 8. 2018

 

Buddha

 

 

Modlitby a jejich energie

    Modlitby jednotlivých sfér naší planety, ve kterých je aktivní život hmotných bytostí:

Modlitba Ježíše Krista „Otče náš“ náleží planetě Zemi ve 4. sféře.

Modlitba Marie Magdaleny „Světlo“ náleží planetě Gaii v 5. sféře.

Modlitba Matky planety náleží planetě Centauri v 6. sféře.

Posvátná mantra „Óhm“ všechny modlitby propojuje a harmonizuje včetně naší planety v těchto třech vývojových stupních.

 

     

  Modlitba Ježíše Krista „Otče náš“ 

 

Modlitba Marie Magdaleny „Světlo“ 

 

 

  Modlitba Matky planety 

 

Ámen

 

   Posvátná mantra „Óhm“ 

 

Jednotlivé modlitby jsou uvedeny v kategorii „O nás“ v článku „Modlitby“.

    S láskou Hana Dušková

    Datum 11.8.2018

 

 

Úspěšné skončení „Mise Bílý Kužel“ a počátek „Mise lásky“.

    Na červencovém setkání roku 2018 nám byly ukázány dvě zářivé listiny, jedna rozevřená a jedna srolovaná do svitku.

    Rozevřená listina je popsaná na jedné straně zářivým písmem. A tato listina se pomalu začala stáčet do svitku. Byla to historická dlouhým časem mírně zašlá „Pamětní listina“ skupiny Bílý Kužel. Pochopili jsme, že úkoly „Mise Bílý Kužel“ jsou naplněny a splněny.

    Děkujeme Ježíši Kristu ve všech jeho inkarnacích, kdy byl vždy vedoucím „Mise Bílý Kužel“, byl, je a vždy bude Nejvyšším ochráncem naší planety a Pastýřem pastýřů planet i hvězd. Pod jeho vedením při náročných pracích na očistě planety byla Mise zdárně ukončena.  

    Děkujeme všem členům, kteří během dlouhého času působení této Mise ze Světla pomáhali očišťovat planetu a život na ní v různých etapách jejího historického vývoje, všem, kteří byť i jen malou troškou lásky a pomoci přispěli k očistě planety a k tomuto okamžiku naplnění a splnění úkolu Mise. Všem žehnáme ve věcech dobrých a děkujeme.

    Zářivý svitek se začal pomalu rozvíjet, až před námi ležela čistá nepopsaná zářivá listina. Pochopili jsme, že začíná další nová etapa práce nás, kteří jsme se dostali svými čistými energiemi do 6. sféry na planetu Centauri. Na této duchovní úrovni už není třeba žádného vedoucího skupiny, zde budeme pracovat spolu s Ježíšem Kristem a Marií Magdalenou v lásce a v rovnosti.

    Naše nová Mise se nazývá „Mise lásky“. Do této „Mise lásky“ náleží i všechny části pravých duchů a duší Ježíše Krista a Marie Magdaleny, které jsou již inkarnované na naší planetě, i ty části, které jsou k inkarnaci nachystány a zůstanou věrny Světlu. A je jich opravdu mnoho.

    Celé „Misi lásky“ přejeme, aby i ona splnila úkoly se ctí, a naplnila očekávání a důvěru Otce na nebesích v úspěšnost této Mise.

    Žehnáme všem ve věcech dobrých, přejeme každé bytosti, aby byla šťastná, aby se dostala svým dobrým životem v souladu se zákony lásky skrze 5. sféru mezi nás do 6. sféry na planetu Centauri, na planetu šťastných lidí.

    Zářivou „Pamětní listinu“ stočenou do svitku a zářivou listinu rozevřenou k zapisování naší nové práce jsme odevzdali Otci na nebesích. Oba dokumenty jsou uloženy ve Světle.

    Mír a láska se všemi!

    

 

 

Pomoc Jitřního Anděla

    Naše velké poděkování náleží Jitřnímu Andělovi, Synu Božímu, za ochranu před nenávistí, zlobou a násilím mágů a agresorů. Láska Jitřního Anděla a vážnost jeho duchovního postu, je Pánem a dohlížitelem nad temnotami, nás chránila ve všech sférách a dimenzích, kde na nás byly neustále vyvíjeny silné nátlaky negativity, útoky mágů a agresorů, kteří si nepřáli, aby o nich, o jejich magické tvorbě a produkovaném zlu, byla zjevena pravda.

    Vnímali jsme a pociťovali jen tolik negativity, abychom útoky mágů zvládli, abychom nic nepřehlédli a správně pochopili, že mágové a agresoři jsou schopni všeho, abychom útočníky rozpoznali, a jejich útoky a zbraně dokázali eliminovat. Převážnou část negativity a projevy agrese útočníků eliminoval Jitřní Anděl sám a jeho pomocníci ze Světla.

    Post Jitřního Anděla také zaručoval a ručí, že se každému útočníkovi navrátilo a navrátí to, čím ubližoval ostatním a čím porušoval vesmírné zákony ze Světla, co sám sobě připravil, protože Otec na nebesích nikoho netrestá, a na základě rovnosti energií a vesmírných zákonů se každému navrátí to, co vyšle. A víme, že se zlo zničí samo.

    Obyvatelé naší planety i našemu Setkání přítomná Vesmírná konfederace planet a hvězd přihlíželi eliminaci centrálního koncentrovaného zdroje zla ve vesmíru – „Kryona“ a všeho s ním souvisejícího, a také návrat zla těm, kteří ho vytvořili a jím ničili planetu, její obyvatele a život na planetě.

    Pomoc Jitřního Anděla byla a je tak velká, že bez ní bychom nemohli pracovat a plnit důležité úkoly, které jsou nám předkládány ze Světla Otcem, Radou Nejvyšších, Strážcem vesmíru a dalšími kompetentními bytostmi Světla.

    S láskou v pokoře a úctě děkujeme.

 

Jitřní Anděl

 

 

Eliminace zdroje zla „Kryon“ a otevření průchodu mezi 4. a 5. sférou.

    V červenci roku 2018 na Setkání skupiny Bílý Kužel se zástupci Vesmírné konfederace planet a hvězd a bytostmi ze Světla v čele s Otcem Stvořitelem, Matkou planety Gaii, Strážcem vesmíru a celou plejádou bytostí ze Světla došlo k velmi významným událostem týkající se naší planety a planet a hvězd v minulosti okupovanými agresory pod vedením Jahweho, odpadlého Syna Božího.

    Zásahem Božím došlo ve vesmíru k eliminaci dalšího centrálního zdroje koncentrovaného zla nazývaného mágy „Kryon“, označený též jako „Magnetická služba", včetně jeho gordického uzlu s kamenným krytím a magickými vazbami k jednotlivým okupovaným planetám a hvězdám. Současně byla eliminována magická propojovací síť kolem celé planety napojená na „Kryon“. S magickou sítí byli eliminováni magičtí strážcové zdroje zla (říkali si „Andělé Světla“, byli však z temnot, a svým označením mátli bytosti na planetě), a zatvrzelí mágové a agresoři v souladu s vesmírnými zákony ze Světla. Těmto nenapravitelným mágům a násilníkům, a těm, kteří zneužili či zneužívají informace ze Světla ve prospěch temnot, se na základě jimi vyprodukovaného zla z mnoha životů i životů současných toto jejich zlo navrátilo. Byli zasaženi žhavými jiskrami z probíhající eliminace zdroje zla Bleskem Božím.

    Jejich těla a ztrouchnivělé zbytky stromů života doutnají zevnitř, podobně, jako když dochází k projevu samovznícení Eliášovým ohněm. O ukončení jejich hmotného života rozhoduje Otec na nebesích.

    Po očistě planet a hvězd včetně naší planety Sluncem Spravedlnosti, bylo dovoleno Otcem na nebesích otevřít průchod ze 4. sféry (planeta Země) do 5. sféry (planeta Gaia) pro ty bytosti, které zvládly očistu duchovní, energetickou a hmotnou, pochopily duchovní zákony ze Světla včetně Učení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, a na základě jimi vykazované lásky mohly postoupit ve svém duchovním vývoji.

    Po skončení procesu prostupu byly průchody opět uzavřeny.

    Postupujícím bytostem blahopřejeme a přejeme jim, aby měly neustále na paměti, jak velké Milosti Boží se jim dostalo.

    S láskou Hana Dušková

 

Král Šalomoun a Královna ze Sáby

    Byl mi ukázán prsten s velkým oválným jantarovým okem, ze kterého vystupovalo mnoho paprsků na všechny strany. Zjevený prsten patří Královně ze Sáby. Obdržela ho, když přijela ke Králi Šalomounovi obdivovat a poklonit se jeho moudrosti, a on jí prsten věnoval za dary a kadidlo, které mu přivezla. Kadidlo bylo vzácné, nejčistší, v té době v Izraeli neznámé.

    Oko prstenu bylo oválné, barva mezi světlým a tmavším jantarem. Obvod kamene lemovalo mnoho krátkých paprsků – duchovně jsem je viděla velké, silně zářící, oko bylo tyrkysové – modro zelené.

    Africká Královna ze Sáby se narodila v Etiopii, pak žila nějakou dobu na jihu Arábie. Byla velmi bohatá a v Arábii nechala postavit rozlehlý komplex budov včetně chrámu v okolí současného Jemenu. V dospělosti se vydala na cestu do Jeruzaléma za Šalomounem. Bylo to její poslání už v 10. století před naším letopočtem.    

    Obyvatelé Etiopie a kmeny v Jižní Arábii se hlásí mezi národy vyvolených. Mají stejný vztah ke Královně, uznávají ji jako duchovní podstatu svých rozdílných kultur a tradic.

    Sabatejka a Žid, africká Královna a židovský Král, byli Otcem na nebesích vyvolení k tomu, aby se setkali jako později Ježíš Kristus a Marie Magdalena v posvátné komoře Hieros Gamos a zplodili potomka Menelika I. Poslední známý 225. potomek ze strany Královny ze Sáby byl etiopský císař Haile Selassie (význam jména „Moc svaté Trojice“).

    Už tehdy byla naplněna a splněna historická etapa a úkol spojení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, v té době Šalomouna a Královny ze Sáby, v posvátném svazku Syna a Dcery Otce na nebesích.

    Nejen Židé v době Šalomouna byli národem vyvoleným Bohem, ale i Etiopané a Arabové jsou ze strany Královny ze Sáby vyvolení Bohem. Židé z větve Ježíše Krista, Etiopané a Arabové z větve Marie Magdaleny.   

    Setkání africké Královny ze Sáby s židovským Králem Šalomounem v dávné minulosti bylo již tehdy velmi důležité. Šlo o harmonické spojení vyrovnaného ženského a mužského principu bytostí ze Světla a o předzvěst harmonického spojení planet Gaii a Jantaru v budoucnosti. (V roce 2018 jde o současnost.)

    Darovaný prsten od Šalomouna jsem odevzdala Otci a s poděkováním Šalomounovi. Prsten je uložen ve Světle. Vyzařování jeho modro zelenkavého drahokamu prostupuje do celého prostoru vesmíru.

     Jeden z černých jezdců Apokalypsy věděl o darovaném prstenu, a chtěl ho mít, chtěl ho ukrást Královně. To se mu nepodařilo, a tak si ihned nechal zhotovit kopii a vydával ji za originál. V Arábii byl bohatým šejkem, už tehdy nepřijal ženy jako rovnocenný princip. Ženy ho musí poslouchat, on je pánem!

    Jasné a čisté vyzařování pravého drahokamu v prstenu Královny se mu nikdy nepodařilo napodobit, přestože své kameny do prstenů moci nechával vybrušovat nejlepšími zlatníky, aby vrhaly podobné paprsky. Ale nikdy se mu nepodařilo získat podobný kámen ani napodobit vyzařování drahokamu. Nikdy se nepřiblížil k originálu prstenu. 

    S láskou Hana Dušková

    Datum 29.7.2018

 

Kniha duchovních obrazů - "Úvod"

    „Já jsem ty a ty jsi já“, slova Ježíše Krista ke své manželce Marii Magdaleně byla vyslovena s velkou láskou.

    V duchovních světech je Ježíš Kristus Synem Božím, Strážcem vesmíru a v něm Nejvyšším ochráncem planet a hvězd včetně naší planety. Je také Pastýřem pastýřů těch planet a hvězd, které Otec na nebesích svěřil do péče jednotlivým pastýřům. Je Adamem, Archandělem Sandalfonem v úpatí a Archandělem Metatronem v Koruně Keter na stromu života, Adamem Kadmonem, Mesiášem i Enochem, je Zeus i bůh Mithra…

    Je Alfou i Omegou celého duchovního, energetického i hmotného světa.

    Ježíš Kristus pomáhal svými životy naplňovat karmy planety, národů, jejich obyvatel, i své vlastní. Jeho inkarnace vždy přinášely duchovní i hmotný pokrok ve vývoji lidstva, a v historické době měl vždy velký význam, ať byl přínos v prožívané či historické době pochopen nebo ne.

     Jeho poslední hmotná inkarnace byla léčitelka, duchovní učitelka, zakladatelka a vedoucí skupiny Bílý Kužel paní Helena Šeblová. Je autorkou duchovních knih „Poselství“, „Knihy léčebných obrazů“ a nyní vám předložené „Knihy duchovních obrazů“.

    Hmotné inkarnace Ježíše Krista, Heleny Šeblové v časové historické ose od života na Atlantidě až po současnost, ty inkarnace, které nám byly zjeveny, vám s láskou přiblížím.  

    Historický význam jednotlivých inkarnací nám byl zjevován postupně a v pravdě, která je mnohdy diametrálně odlišná od pro veřejnost publikovaných historických osobností a jejich životů. O pravdivých duchovních rozměrech jednotlivých inkarnací Ježíše Krista doposud nikde nebyla žádná zmínka. Mnohé je vysvětleno v knihách „Poselství“ publikovaných pro veřejnost, i v těch, které jsou zjeveny jen zasvěcencům.

    Marie Magdalena byla vždy Ježíši Kristu nablízku nebo s ním přímo vytvářela tyto láskyplné, i když velmi náročné bytosti.

     Ježíš Kristus a Marie Magdalena nám byli zjeveni jako jedna společná bytost v době rozkvětu Atlantidy, a to v bytosti, kterou svět zná jako filosofa, duchovního učence a myslitele Herma Trismegista. Jeho hlavním a nejdůležitějším přínosem pro celé lidstvo je přinesení ze Světla „Učení pravdy a lásky“, přiblížení a ukázání Cesty Svatého Grálu k Otci na nebesích. Ve všech svých následných inkarnacích ukazoval, a především jako Ježíš Kristus, že lze vstoupit skrze lásku a čistotu duše a ducha do Království nebeského.

    Hermes Trismegistos nám byl zjeven jako moudrý bělovlasý kmet s jemnými rysy v obličeji, který před výbuchem a zničením Atlantidy z ní odešel a šel vstříc dalším životům na planetě s láskou a pravdou v srdci. A tuto Cestu ukazoval celému lidstvu ve svých následných životech.

    Herma Trismegista a jeho duchovní části jsme poznali v inkarnacích egyptského boha Thovta, Noeho, židovského Abraháma, faraona Achnatona, Mojžíše, Šalomouna i Davida, básníka Homéra, Buddhy, krále Mínose, mistra Lao-c´e, čínského Konfucia, krále Artuše. Byl Sókratés, Alexandr Veliký, Archimédés, Julius Caesar, Ježíš Kristus, svatý Jan z Patmosu, Mohamed, Praotec Čech.

    Spolu s Marií Magdalenou vytvářeli postavy Cyrila a Metoděje, byl svatý Václav, Čingischán, Karel IV., Jan Hus, byl Kryštof Kolumbus, Leonardo da Vinci, Sulejman I. Nádherný, Alžběta I., byl Galileo Galilei, Jan Ámos Komenský, Isaac Newton. S Marií Magdalenou vytvářeli nejdůležitější postavy Otců zakladatelů USA – Washingtona, Jeffersona a Franklina. Byl Marií Terezií, Kateřinou I., Wolfgangem Amádeem Mozartem, Honoré de Balzacem, byl Boženou Němcovou, Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem, Albertem Einsteinem …, a poslední nám známá je inkarnace v bytosti paní Heleny Šeblové.

    V každé inkarnaci, i v těch nezjevených, plnil Hermes Trismegistos i v bytosti Ježíše Krista vůli Boží. Mnohdy byly konce životů těchto láskyplných bytostí ze Světla náročné, bolestivé, někdy násilné, ale stále šlo o koloběhy životů Syna Božího. A stále nabádal bytosti, aby rozpoznaly Světlo od tmy, dobro od zla, pravdu od lži a lásku od připoutanosti. 

    „Já jsem ty a ty jsi já,“ s úsměvem vyslovila Marie Magdalena ke svému muži Ježíši Kristu, a s láskou splynula se svým mužským principem. Jsou v harmonii, jsou Jedno, jsou propojeni s Duchovním Sluncem Nejvyššího principu lásky a Stvoření, jsou propojeni s Otcem Stvořitelem. Jejich láska a energie Svatého Grálu v jejich srdcích je vždy svede dohromady, vždy se poznají. Čistších energií na této planetě není.  

    A tak to bylo od počátku věků, je to i v současnosti a bude tomu tak i v budoucnosti, neboť je to vůle Boží. Ježíš Kristus a Marie Magdalena jsou Synem a Dcerou Božími.

    Přeji každé bytosti, aby pochopila „Učení pravdy a lásky“, osvobodila se a byla šťastná!

    S láskou Hana Dušková, inkarnace Marie Magdaleny.    

 

        

                Ježíš Kristus                                      Marie Magdalena

 

        Datum 13.4.2018

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace