Čtvrtý energetický nápis nad naší planetou

    Ježíš Kristus vyslovil: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“

    Tato slova nám potvrdil sám Ježíš Kristus ve své kráse a majestátu.

  Tento nápis má být umístěn nad planetou jako první, pod nápisem: „Proste, a bude vám dáno!“

   Otec vyslovil: „Staniž se!“, když Marie Magdalena vyslovila prosbu, aby byla slova Ježíše umístěna nad planetou na správném místě. 

   Při pohledu z planety je nejblíže nápis: Ježíš Kristus: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“, druhý je nápis: „Proste, a bude vám dáno!“, třetí je nápis: „Děj se vůle Boží!“, a  nad všemi nápisy září motto: „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu.“

 

Datum 22.10.2017

 

 

Očista planety jako historicky významný posun k jejímu duchovnímu postupu ke Světlu.

    Patrně jako odezva na vyjádření a výzvu současného papeže k věřícím na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu ohledně Ježíše Krista, zveřejněných na videu na stránkách na internetu, nám byly ze Světla ukázány následující obrazy a děje.

    Byl nám ukázán obraz naší planety. Kolem kořenů stromů života planety, Matky planety, Marie Magdaleny i Ježíše Krista byly omotány církevní růžence. Proto doposud nebyla eliminována svíce života církve tak, jako byly již eliminovány magické svíce života magie a mafie. Události se měly projevit, a my pracovat na očistě planety z páté dimenze, kam již magický vliv církve nemůže proniknout.

     Světelnými meči Strážce vesmíru a Ježíše Krista v jedné osobě a Marie Magdaleny byly růžence odseknuty od stromu života planety a všech stromů života, kde to bylo potřeba a dovoleno. Ze Světla byly zajištěny všechny kuličky růženců, aby se nerozkutálely a nezapadly v planetě. Pomáhala Matka planety a Jitřní Anděl.

     Kříž v planetě byl vytvořen z růžence a byl zakotven ve všech čtyřech živlech a světových stranách. Středem kříže procházela svíce života církve, která byla ještě nedávno zakotvena v podsvětí, které je v současné době již uzavřeno. Její spodní konec není ani v první ani ve druhé dimenzi, které jsou již též uzavřeny. Svíce je jako useknuta a dotýká se dna třetí dimenze. Není zakořeněna.

    Svíce života církve měla v horní části zbytek doutnajícího knotu, který byl uhašen Ohněm života. Svíce s jejím magickým stromem byla eliminována Bleskem Božím ve čtvrté a třetí dimenzi, kterými procházela.

    Magické stromy růženců byly vyvráceny a eliminovány s černými kříži, se lží, kterou šířili klerici, překroucenou pravdou, magickým vlivem církve a vším, čím církev ovlivňovala a magicky působila na planetě.

     V planetě zůstal otisk kříže, který byl též eliminován.

    Vše, co bylo v té chvíli eliminováno, bylo 4x a 4x vyškrtnuto z ákášických záznamů planety a čtyř živlů.

    Po eliminaci kříže něco na planetě prasklo. Kříž byl eliminován uprostřed planety, prasknutí se ozvalo po obvodu planety. Planeta byla sevřena v poutech, které byly kolem rovníku v podobě církevních stuh. Stuhami se spojovaly sňatky v církevních obřadech, ty byly bílé, fialové stuhy byly kardinálské, rudé stuhy symbolizovaly krvavé skutky církve, papežské stuhy byly zlaté, byly tam i stuhy smuteční z černého krajkoví.

    Při této náročné chvíli nás přišli posílit Matka planety, Strážce vesmíru a Nejvyšší ochránce planety Ježíš Kristus, Marie Magdalena, ochránci živlů a planety a Avataři.

     S pomocí Strážce vesmíru, Matky planety a Avatarů byly všechny pouta, škrtidla a stuhy přeťaty a odseknuty Meči Spravedlnosti Ježíše Krista a Marie Magdaleny od planety a stromu života planety, a eliminovány Ohněm života.

    Církevní stuhy byly nejen po obvodu, ale i uvnitř planety, a v ní vytvářely magické osmičky jako symboly magického vlivu církve na vývoj planety, který neměl nikdy skončit, měl působit do nekonečna.

    I zde byly magické symboly eliminovány s magickým působením církve Bleskem Božím. A planeta – v planetě, na planetě i nad planetou -  byla očištěna Sluncem Spravedlnosti a Ohněm života.

    Celá planeta se všemi obyvateli ve všech dimenzích byla prozářena Boží i naší láskou. Vyslovili jsme prosbu, aby se planeta ubírala jen správným směrem vývoje pod vedením Nejvyššího ochránce planety Ježíše Krista a Marie Magdaleny ke Světlu, po Cestě pravdy a lásky, po Cestě Svatého Grálu přímo k Otci na nebesích. Prosili jsme, aby srdce planety, Matky planety, Nejvyššího agregora Ježíše Krista a Marie Magdaleny byla prozářená láskou Boží, aby tyto láskyplné bytosti byly posíleny a prozářeny láskou, aby vedly planetu správným směrem vývoje ke Světlu.

    Prosili jsme, aby magický vliv pout a škrtidel kolem planety a vliv církve byl vyškrtnutý z vývoje planety v minulosti, v současnosti i do budoucnosti, kdyby se někdo pokusil vývoj planety opět zbrzdit působením církve či jinými magickými vlivy.

   Obyvatelé živlových říší a vývojových řad spolupracovali na očistě a toužili pomoci a být u tohoto dění. Celá planeta byla pod ochranou Boží a našich přátel ze Světla.

    Při vedení proseb Marií Magdalenou zazněl zvuk gongu, když se eliminovaly magické osmičky v planetě. Zvuk gongu rezonoval celou planetou. Druhý úder gongu se ozval při závěru proseb, když se začala planeta po eliminaci magické tvorby čistit Sluncem Spravedlnosti a Ohněm života.

   Při dokončení očisty se ozval třetí úder gongu a s jeho zvukem se odlehčená planeta povznesla kousek vzhůru. Z Duchovního Slunce se k ní přibližoval proud Světla a lásky, a ten doslova „nasál“ planetu do své zářivé energie a celou ji prostoupil.

    Do gongu ve Světle třikrát udeřil Strážce vesmíru.

    1. gong ohlašoval konec církve – eliminace svíce, magických osmiček a pout, růženců, kříže, magických stromů, církevního vlivu a působnosti církve a kleriků…, to vše gong ukončil. Zvuk gongu slyšeli všichni klerici na celé planetě, i obyvatelé planety, aby klerici nemohli opět lhát a kamuflovat, kdyby gong slyšeli jen oni.

   2. gong zazněl na důkaz toho, že je planeta zbavena a očištěna od církevního vlivu.

   3. gong zazněl na důkaz, že planeta a její další vývoj je pod přímou ochranou a vedením Otce na nebesích. Už s ní ani s jejími obyvateli nemůže nikdo manipulovat, ani uplatňovat při vývoji planety jakýkoliv nežádoucí vliv.

    Tyto důležité události se odehrály v duchovním světě, a časem z tohoto světa se vše projeví ve světě energetickém a hmotném.

     Ukázal se obraz klerika. Na hlavě měl černý čtyřhranný čepec s bambulí na vrcholu. Je to představitel církve, který „hlídá“ boží světlo církve. Je to však umělé světlo, které církev a klerici vydávají za Boží Světlo. Klerik stojí v místě Vatikánu, a jeho „prostý“ šat ukazuje na faleš církve, která se navenek tvářila a tváří, že je chudá a má na mysli jen blaho svých oveček, ale opak byl a je pravdou. Je to symbol falše a ne majetku církve, jinak by tam stál papež ve zlatě. Symbol byl eliminován.

    Při poděkování Otci a všem ze Světla se snášely na planetu Milosti Boží jako kvítka z duchovního obrazu „Splynutí živlů“ uprostřed s Otcem na nebesích. Planeta je tvořena čtyřmi srdci - planety, Matky planety, Ježíše Krista a Marie Magdaleny -  prolnutými v jedno srdce lásky a vytvářející most lásky.

    S láskou jsme odevzdali planetu do Boží ochrany.

    Ježíš Kristus ve své kráse a zářivé energii vyslovil:  „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“

    Otec vyslovil: „Staniž se!“, když Marie Magdalena vyslovila prosbu, aby byla slova Ježíše umístěna nad planetou na správném místě.Jsou umístěna těsně nad planetou pod nápisem: „Proste, a bude vám dáno!“

 

                                                   

                                              Splynutí živlů

 

 

Datum 7.8.2017

 

 

 

Příklad léčení bytosti

     Slečna N. se rozešla s přítelem. Velmi ji zranil. Viděla jsem hrot v její duši velký asi 20 centimetrů. Převážná část byla od přítele, něco se jí vrátilo z jejích vlastních karem. Trn narostl do velkých rozměrů. Ve hmotě byla rozervaná žalem a bolestí. Po telefonu jsme vedly krátké prosby, ulevilo se jí, v sobotu jsme v prosbách pokračovaly společně s dalšími členy skupiny.

      Slečna D. viděla u slečny N. na jejím duchovním těle obraz červeného záchranného kříže. Červený kříž se vždy rozzáří, když jí připomíná její poslání pomáhat lidem, poskytovat jim „první pomoc“ duchovní i hmotnou. Studuje medicínu.

       Aura slečny N. je přirozeně fialová. Obraz nám ukázal, že sedí na posteli a pláče, uzavírá se do sebe, a aura se mění na růžovou. V případě, kdyby se začala více litovat a uzavírat do sebe, aura bude blednout do starorůžové až do matně bílé, což teď takto není, takže stav je dobrý. Jestliže vše správně pochopí a vyprosí, její myšlenky se utřídí a uspořádají, a z léčení odejde s aurou barvy mezi fialovou a růžovou.  

      V oblasti břicha je zapíchnutý velký trn, který je zašlý, ostrý, šedý, jakoby často používaný. Je od jejího přítele, často tento trn i v minulých životech používal v útocích proti bytostem, když je citově i hmotně zraňoval.

      Slečna A. vidí v levém boku slečny N. dráp jako symbol dravého útoku, je opět od přítele. Od přítele k ní vede tenká šňůra až k její páteři. Přítel je celý černý a přehlíží ji. Slečna A. vidí, že tato přítelova černá aura se nikdy nemůže na základě rovnosti spojit s fialovou, čistou duchovní barvou slečny N.

     Slečna  N. má nerozvolněné vazby z Egypta z dob faraóna Tutanchámona jako jeho manželka Anchesenpaaton k  Ajemu, (po faraónovi jeden z nejvýznamnějších mužů v Egyptě), který se po Tutanchámonově smrti stal faraónem.   Od slečny N. vede silný řetěz k Ajemu, ale je přetnutý, volně visí ve vzduchu. Na krku má černý řetízek s křížem a růžencem, je to velmi slabě vidět, karma je zralá na vyprošení. Před čelem slečny N. je černý kříž, také matný, spíš jako otisk. Souvisí se zabitím Tutanchámonovy přítelkyně, kterou uškrtila a s ní zemřelo i nenarozené dítě v jejím lůně. Kříž je magický vliv Ajeho, velekněze a Haremheba – vrchního velitele vojsk.

      Vazby slečna N. vyprosila, vliv byl stažen, dítě i domorodku odprosila, i Tutanchámona s pomocí Otce na nebesích. Rozvolnila vazby se všemi ostatními z paláce, vyprosila i ty bytosti, které byly upáleny při morové epidemii, aby se mor nešířil mezi obyvatele Egypta. Podepsala stvrzující úpis na jejich upálení, byl zjeven i kalamář a brko. Eliminovala podvod a léčku na domorodce. Byly pročištěny živly, říše i bytosti v nich.  

      Někde okolo břicha je v auře slečny N. žlutá kulička. Jsou to zadržené emoce. To, co se jeví slečně N. krásné, tak ostatním tak nepřipadá, nemůže se projevit, lidé by se jí vysmívali, že je „jiná“. Pomohlo by jí, kdyby si tuto krásu připustila duchovně. Žlutá kulička může symbolizovat také její žárlivost k nové milence od přítele. Slečna N. vše vyprosila, její láskou byl posílen Cit, Krása a Píseň lásky, vyslovila požehnání všem, kterým ublížila, a její pravý duch si uvědomil duchovní poslání a úkoly pro Světlo.  

      Slečna E. viděla, že bývalý přítel slečny N. v některém jejím životě trnem zabil její dítě. Slečna N. vše vyprosila, očistila se v Ohni života, své vejce života předala Otci k ochraně, duch byl očištěn a navrácen do hmotného těla.

    Po skončení proseb a vysvětlení slečně N. její Cesty ke Světlu a úkolu pomáhat druhým, který přijala v duchovních světech ve Světle, cítila, že z ní odpadly tři slupky jako z cibule. To bylo dobré znamení, že vše správně pochopila a vyprosila. Slupka za karmu z Egypta, slupka za vazby k církvi a slupka za vazby k příteli.

     Obraz slečny D. po léčení a vyprošení karem:  „Slečna N. je ještě lepší, než jsme čekali. Aura krásně zfialověla a prozářila se, N. se u Tebe jakoby vyspala, a když se vzbudila, aura byla taková, jako je u ní přirozené.“

    Duchovně se probudila. Blahopřeji jí.

 

    S láskou Hana Dušková

    19.4.2017

 

Nový symbol planety

Odpověď na otázku, proč se klerici a mágové bojí Marie Magdaleny.  

 

     V závěru roku 2016 nám byla ve skupině ukázána kytice klasů, lilie, pomněnky, vavřín a vlčí máky. V kytici klasů byla planeta, jako film probíhal život na planetě, klasy a planeta se spolu prolínaly, pak byly vidět další květy jako symboly Marie Magdaleny.

   Najednou stála před Marií Magdalenou Helenka (Ježíš Kristus) s plnou náručí klasů, které Marii Magdaleně předala. Objaly se s láskou. Kytici klasů Marie Magdalena přijala a uložila ji do svého srdce.

    Klasy se zlatým zrnem, až oči přecházely nad tou krásou, jsou novým symbolem planety Gaii.

    Marie Magdalena má rozevřenou náruč (paže od východu až na západ) a v ní je záplava nádherných klasů. Celá planeta je jedna velká kytice zlatavých zralých klasů, života, neboť každé zrno, každé jadérko v plodech z rajské Boží zahrady v sobě nese život.

    Toto je Dar od Otce na nebesích pro celou planetu, pro nás, pro každou bytost, pro život na planetě. Láskyplné vyzařování duhových energetických nápisů nad planetou se odráží v i těchto klasech. 

    Se svolením Božím Marie Magdalena poklekla před Otce s náručí klasů s prosbou, aby klasům, zrnu a životu požehnal. „Stalo se“, bylo Otcem vysloveno. V každém zrnu je Otec, On je život a Marie Magdalena je nositelka života.

    Poděkovali jsme Otci, Helence, Matce planety a všem ve Světle i na planetě za zjevené Mystérium.

   Z Vatikánu se ozývaly rozkazy, aby všichni chystali cepy, že obilí vymlátí.

 

S láskou Hana Dušková

 

3.1.2017

 

 

 

 

Energetické nápisy nad naší planetou

    Již delší dobu snímáme nad naší planetou čtyři duhové nápisy viditelné ze všech míst naší planety. Při pohledu z planety je nejblíže nápis: Ježíš Kristus: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“, druhý je nápis: „Proste, a bude vám dáno!“, třetí je nápis: „Děj se vůle Boží!“, a  nad všemi nápisy září motto: „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu.“

 

    Prosíme Otce na nebesích o osvícení všech bytostí Duchem Svatým, aby tyto nápisy vnímaly, dokázaly jim porozumět, přijmout je do svých srdcí, a aby začaly podle nich žít v souladu s vesmírnými duchovními zákony lásky a v souladu s Boží vůlí. 


  Přejeme každé bytosti, aby se dokázala tak očistit, aby v sobě našla Jiskru Boží, část Otce na nebesích, a uvědomila si, že mezi svou Jiskrou Boží a Otcem na nebesích nepotřebuje žádného prostředníka. A aby v každé vteřině svého života, v každé své činnosti dokázala rozpoznat Světlo od tmy, dobro od zla, pravdu od nepravdy a pravou lásku od připoutanosti.

S láskou

Hana Dušková

18.9.2016
 
 

 

Vánoční memento Marie Magdaleny

    Středa 21.12.2016 - Dnes po velké očistě planety promluvila Marie Magdalena do celého Stvoření jasným a zvučným hlasem. Nikdo nemá právo ohrožovat bytosti a bránit jim vstoupit na Cestu pravdy a lásky a do Chrámu lásky. Každý, kdo tak činí a porušuje vesmírné zákony lásky, byl předán Otci na nebesích a Radě Nejvyšších. Tři nadpisy nad planetou jsou Poselství Boží pro celou planetu. Modlitby a posvátná mantra „ÓHM“ zněly tak zvučně a jasně, že v té chvíli se žádný klerik nezmohl ani vydechnout.

Vidím nad planetou se vznášet větu:

Proč se klerici a mágové tak bojí Marie Magdaleny?“.

 

S láskou Hana Dušková

 

 

 

„Olověné desky“ – pravda o Ježíši Kristu

 

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši jsou pravé a vrhají tak nové světlo na křesťanství.

Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí.

Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku. Jejich objedvení bylo oficiálně oznámeno až v roce 2011.

Hřbet knihy

Hřbet knihy

 

Olovo, z nějž jsou desky vyrobeny, bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou prohlašují, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom. 

Desky lze označit za kodexy, tedy typ vázaných rukopisů, které se odlišují od svitků. Je mezi nimi i portrét samotného Ježíše. Kroužková vazba

Kroužková vazba

 

Hlavní myšlenkou nalezených kodexů je, že Kristus prosazoval, aby se bohoslužby konaly v  Šalamounově chrámu, kde měla být spatřena tvář samotného Boha. A z toho poté také vzešel příběh o lichvářích, popisovaný v Bibli. Jedna z knih připomíná Zjevení Janovo, protože obsahuje sedm pečetí.

Místo nálezu na severu Jordánska.

Místo nálezu na severu Jordánska.

 

Artefakty byly nalezeny v odlehlé části Jordánska, o které je známo, že byla místem exodu křesťanských uprchlíků po pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l. 

Nyní byly pod vedením profesorů Rogera Webba a Chrise Jeynesema na Univerzitě v Surrey provedeny testy, které prokazují, že desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma. Testována byla řada faktorů, jako radioaktivita, koroze a oxidace. Experti tvrdí, že tyto testy poskytují velmi silný důkaz, že desky jsou opravdu staré až 1800 až 2000 let. Text je napsán v paleohebrejštině.

Text je napsán v paleohebrejštině.

 

Ačkoli na Krista odkazují i jiné texty mimo evangelia, například od římského spisovatele Tacita, tyto desky podle všeho jsou nejstarším a jediným existujícím hebrejsko-křesťanským dokumentem.

Textová analýza kodexů provedená učenci potvrdila, že jsou napsány paleo-hebrejským jazykem. Kodexy jsou pokryty osmicípými hvězdami, které symbolizují příchod mesiáše a zmiňují jméno Ježíš. Obsahují ale také jména apoštolů Jakuba, Petra a Jana. Desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma.

Desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma.

 

Podle Davida a a Jennifer Elkingtonových, kteří za uznání pravosti desek bojují od roku 2009, lze z textů vyčíst, že Ježíš byl členem hebrejské sekty, jejíž původ sahal až k biblickému králi Davidovi. Chtěl obnovit původní jeruzalémský chrám zbudovaný králem Šalamounem. “Vrátit zpátky to, co bylo ztraceno předchozími reformami,” řekl pro deník The Daily Mail David Elkington. Součástí této starší tradice bylo uctívání božského ženství. Už z Bible vyplývá, že měl Ježíš pozitivní vztah k ženám. Vedle matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, matka Jakuba a Jana Salomé a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muži.

 Kniha obsahuje nejstarší vyobrazení Ježíše Krista.

Kniha obsahuje nejstarší vyobrazení Ježíše Krista.

 

“Z evangelií se dovídáme, že na vrcholu svého působení Ježíš napadl lichváře v chrámě. Zdá se, že kodexy odhalují, co následovalo – chybějící kapitolu v evangeliích,” tvrdí Elkington a dodává: “Křesťanství tak vycházelo z toho, co Ježíš dělal v chrámě – místě, o kterém mnoho židů věřilo, že v něm skutečně přebýval Bůh. Ježíš přišel do chrámu obnovit smlouvu s Bohem.”

Tyto závěry tak vrhají nové světlo nejen na Kristův život, ale i na základy jeho učení, které hlásal.

Text převzatý z webových stránek www.extrastory.cz

 

 

 

 

„Kamenné desky“ - lži o Marii Magdaleně

 „To, co nám bylo ze Světla zjeveno, nám bralo dech.

    Š. (inkarnace matky Ježíše před dvěma tisíci lety) je v předvánočním čase nějak v klidu, protože ví, že církev nezahálí a dělá vše pro udržení a posílení jejího kultu matky. Klerici ve svých představách uvažují o vypuštění a zrušení svého učení o Ježíši, stažení všeho, co se týká jeho působení před dvěma tisíci lety. Chtějí vyzdvihnout ještě více kult matky s malým batolátkem v náručí, s malým neškodným Ježíškem. Je to vize tajemníka Vatikánu (inkarnačně apoštol Petr).

    Útoky jsou vedeny na Marii Magdalenu, na naše paralelní bytosti a další církvi a mágům nepohodlné bytosti.

    Slyšeli jsme příkaz: „Padněte na kolena!“ Příkaz pro ty bytosti, které nepřijaly kleriky a lži církve, které jdou Cestou pravdy Ježíše Krista a Marie Magdaleny. Pro vzpupné bytosti. Jedovatý hlas, rozkazy i ozvěny byly eliminovány.

    Uvědomila jsem si, že jako byl Jidáš nařčen a historicky se nařčení a lež, že byl zrádce, stále opakuje, to samé je o Marii Magdaleně, že byla prostitutka. Vnímala jsem, že někde jsou tyto lži vyryty na věky věků.

    Viděli jsme v archívu církve velké kamenné desky, do kterých byly hluboko vyryty nepravdy o Marii Magdaleně. Desky jsou uschovány v sejfu vatikánského archívu. Tyto lži a nepravdy jsou vyryty i do kamenného obelisku, do „morového sloupu“, který stojí na vatikánském náměstí. On tam nestojí, trčí tam jako vrchol kamenného sloupu, který má čtvercovou základnu v podsvětí a prochází všemi dimenzemi až do dimenze čtvrté. Do všech čtyř stěn jsou vyryty tyto lži, aby byly vidět ze čtyř světových stran. Sloup jako jedno chapadlo církve vyplňuje jednu třetinu každé dimenze.

     U jména Marie Magdaleny jsou slova jako „není hodna…, nežádoucí, kacířka…, ze Slovenska vykřikují „k….“. Bylo nám ukázáno, že hanlivá slova o Marii Magdaleně jsou vypálena až do jádra naší planety.

    Sloup byl i s nápisy eliminován Bleskem Božím přes všechny dimenze, prázdný prostor byl vyčištěn a naplněn Světlem, ve Vatikánu klerikům puká zem pod nohama.

     Byly eliminovány insignie moci církevní i magické, útočné a mučicí zbraně, kříže, monstrance…

     Kamenné desky ve Vatikánu pukly a padaly na zem jako kamenná suť. Kamenný obelisk i desky měly kamenné stromy. Semena lží byla všude vyoperována, místa byla naplněna Světlem.

    O Vánocích bude všem zjevena Marie Magdalena spolu s Ježíšem Kristem obyvatelům celé planety. Slavnostní okamžik bude na 1. svátek Vánoční – Hod Boží. Bude probíhat ve všech Chrámech lásky na planetě.

    Vyprosili jsme očistu přístupových cest, ochranu Chrámů, osvícení bytostí, aby tu nádheru uviděly duchovním zrakem a pocítily lásku Ježíše Krista a Marie Magdaleny a jejich Světlo ve svých srdcích.

    Z ákášických záznamů byla vyškrtnuta funkce papežů, protože žádné funkce, papežské stolce a církev tu nemají co pohledávat. „Tak jest!“, slyšeli jsme ze Světla.

     I lež, že Jidáš je zrádce, církev neustále podporovala, aby ublížila Ježíši, protože on ho měl rád, byl to jeho bratr. Klerici stále touto lží „krmí“ své ovečky, a dobře vědí, že to není pravda.

   Čtyři nohy církevního stolce se pod papežem rozjely na všechny strany, papež se otřásl, ztratil stabilitu, ale stále se ještě na stolci udržel. Kdo vědomě hlásá lži, byl předán Otci a Radě Nejvyšších. A klerici pravdu znají.

   Viděla jsem černý obal na CD nebo DVD. Klerici chtějí pošpinit magickým vlivem nahrávky z našeho setkání.

     I oni mají své CD, ale se lží, kterou rozšiřují.

    Tajemník láká věřící, že jim zjeví pravdu, vzbuzuje zájem, každý čeká, co se dozví. Veřejně jsou předány jen neškodné informace, ale podprahově informace o likvidaci Učení Ježíše a všech informací o Ježíši a jeho zásluhách, a vyzdvižení kultu matky s malým neškodným Ježíškem. A CD budou rozdávat jako vánoční dárek na nádvoří Vatikánu nebo prodávat za symbolickou cenu.

    Na okamžik jsem viděla před sebou černý válec přesně opracovaný o velikosti průměru prodávaných CD. Pak byl obraz překrytý matricí. Byl to dlouhý válec jako polotovar, ze kterého se vyrábí disky CD, a do kterých se pak ze základní matrice vytlačí zvuková stopa.

    Š. se narovnala a vyprsila ve své důležitosti, protože očekává, že její doba v církvi teprve nastane.

   Když jsme děkovali Helence, která byla s námi, a prosili o ochranu ze Světla, protože po tak náročných eliminacích vždy jsou velké útoky, přicházelo k Helence jako k Ježíši mnoho bytostí ze všech stran. Byly oděny v šedý režný šat, přicházely v pokoře a lásce, modlily se s námi. Stále jich přibývalo, a stále přicházejí z celé planety. Jsou to bytosti, které se církev snažila srazit na kolena. Poděkovali jsme jim za čistotu jejich duší, za jejich příkladné životy, ve kterých ukazovaly a ukazují druhým Cestu ke Světlu. Vyprosili jsme pro ně požehnání od Otce a odevzdali jsme je do Jeho ochrany. Přijaly naši lásku. Jsou to silní duchové, vyzrálí. Jdou za tím správným a pravým Pastýřem. Půjdou do Chrámu lásky.“

S láskou Hana Dušková

20.12.2016

Království nebeské

 Ježíš Kristus před více jak dvěma tisíci lety přišel ze Světla ukázat světu Království nebeské a Cestu, jak do něho vstoupit. V té době mu nikdo neporozuměl kromě Marie Magdaleny, která z Království nebeského přišla s ním.
  V současné době, jako již mnohokráte, inkarnovaný Ježíš a inkarnovaná Marie Magdalena opět přišli ukázat a ukázali lidstvu Cestu „Učení pravdy a lásky“, Cestu do Království nebeského. Po této Cestě šli s nimi nejdříve Avataři a světelní Fénixové, členové Mise Bílý Kužel, kteří přinesli informace o životě i v jiných dimenzích. Na planetě již mnoho bytostí pochopilo vesmírné zákony lásky, a svým příkladným životem a s láskou v srdci vstoupily do Království nebeského zároveň s nimi i za svého života ve hmotě. Svým příkladem jsou důkazem pro další bytosti, které ještě stojí před branami Království nebeského a vzhlížejí ke Světlu, které z Království nebeského proudí do celého Stvoření. Čekají na svolení vstoupit. K pochopení jim ještě něco málo schází.
   Přeji každé bytosti, aby spočinula v náruči Boží. Studium celého díla „Poselství“ jim náruč Boží přiblíží.
  Přijetím Trojjedinosti Božích Moudrostí se může zachránit každá bytost. Jsou to Osvícení, Poznání a Moudrost, a s nimi ruku v ruce jsou Cit lásky, Krása lásky a Píseň lásky.
    Přeji každé bytosti, aby byla šťastná.
   Jako neoddělitelné části jsou kolem celé planety rozprostřena motta z duhové energie:
„Proste, a bude vám dáno!“
„Děj se vůle Boží!“
„Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu.“
 
Ámen
 
 

10. díl Poselství - "Hvězda Míru"

Milí čtenáři!
 
  Setkáváte se s dílem, které odbourává zkostnatělé myšlenky a vžité tradice, které ne vždy pocházejí ze Světla.
 Svoboda a volnost pravého ducha pochází na počátku jeho životních poutí v hmotných tělech vždy ze Světla. Prozřetelnost a Nejvyšší inteligence dává každé bytosti možnost volby mezi dobrem a zlem v každé vteřině jejího života. A je na ní, jakou cestu zvolí, zda ke Světlu nebo cestu zmaru, odkud pro mnohé bytosti již není návratu zpět ke Světlu pro jejich příliš přebujelé ego a násilí, které se stalo podstatou jejich života místo toho, aby se naplnily Světlem Boží lásky a vstoupily očištěny a plny lásky k Otci na nebesích do Království nebeského.
   Jak náročná je očista od magických záležitostí, které prostoupily a doposud prostupují každodenní život bytostí, a kromě zasvěcenců je skoro nikdo za špatné nepovažuje, ukazují všechny díly „Poselství“.
   Ze strany těch bytostí, které pracují pod ochranou Boží na očistě planety, neuvidíte žádné násilí, jen stálou touhu pomoci láskou tuto planetu očistit, eliminovat láskou zlo a přát každé bytosti, aby byla šťastná.
  Je však mnoho neočištěných bytostí, které touží po moci, a kterým vyhovuje, že mnohé bytosti na planetě neznají zákony lásky, a se kterými pod záštitou „dobra“ manipulují a ovládají jejich myšlení a cítění, a vnucují jim své „cesty“ různě přikrášlené a nebezpečné, které nevedou ke Světlu. Na těchto falešných cestách není zodpovědnost každé bytosti sama za sebe. Na Cestě pravdy a lásky tato zodpovědnost vůči sobě je prioritní.
   Každá bytost v pozemském životě volí směr svého vzdělání. Pro každou bytost by však mělo být základním a přirozeným vzděláním vzdělání duchovní. A všechny doposud zjevené knihy „Poselství“ jsou právě učebnicemi duchovního vzdělání platné pro každou bytost bez rozdílu pohlaví, společenského postavení, barvy pleti či náboženského vyznání. I pro ateisty.
Každé bytosti, do které Otec vdechl svoji Boží Jiskru, dal možnost se duchovně vzdělávat přijetím „Učení pravdy a lásky“, aby se každá bytost mohla po své očistě navrátit zpět do Jeho náruče. To, co prožíváme v jednotlivých životech, jsou jednak zkoušky ze Světla, a jednak nátlaky, léčky a poučení i útoky od těch neočištěných bytostí, které nám brání se k Otci navrátit, osvobodit se od jejich magické nadvlády, a brání nám se osvobodit i od karmických prohřešků.
    Přeji každé bytosti, aby dokázala rozpoznat Světlo od tmy, pravdu od lži, dobro od zla a pravou lásku od připoutanosti, a byla šťastná. Které bytosti se podaří dojít na své cestě očisty a poznání až do 10. dílu, té je otevřeno Království nebeské, a záleží na každé bytosti, zda do něho vstoupí na základě rovnosti energií a vibrací lásky.
 
S láskou
Hana Dušková
 
10. díl Poselství - "Hvězda Míru" je k dispozici ke stažení zde:
 
12.10.2016
 
 

Léčení bytosti

    Aby došlo k léčení bytosti na všech duchovních úrovních, je třeba léčit všechny části bytosti, to jest duchovní, energetickou i hmotnou.

    - Duchovní léčba je soukromou záležitostí nemocné a každé bytosti, je to její víra v Nejvyšší princip lásky a Stvoření, víra ve Světlo, v Nejvyšší inteligenci, víra v Boha Otce.

    - Energetická léčba spočívá v každodenní energetické očistě a léčení skrze léčebné obrázky. „Kniha léčebných obrazů" je k dispozici ke stažení zde: http://www.poselstvilasky.cz/cz/kniha-lecebnych-obrazu/ke-stazeniJe v ní uveden postup pro léčení a léčebné obrázky pro léčení asi 70 diagnóz. Kniha je přeložena do několika světových jazyků. Knihy „Poselství"1. až 7. díl do jazyka anglického. Knihy jsou šířeny do celého světa, 8., 9. a 10.díl jsou zatím jen v jazyce českém.

    - Léčba ve hmotě u bytostí nemocných rakovinou pomocí „Ovosanu". Těžké případy operací, ozařováním, Ovosanemvždy. U karmických nemocí užívání „Ovosanuzpomalí postup nemoci, ale patrně bytosti zcela nevyléčí. Bytost má prožití nemoci v karmickém scénáři, a ani její vlastní duch nejde proti získání potřebných zkušeností skrze nemoc. Ovosan posiluje imunitní systém každé bytosti, a léčení ve hmotě každé závažné nemoci má být v souladu s doporučením léčby lékaře - odborníka. Mnozí z nich pochází ze Světla a pomáhají ve hmotě. Hovoříme zde o „Ovosanu" proto, že tento lék pochází ze Světla.

    S láskou

    Hana Dušková

    4.10.2016

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace