Duchovní svět a fyzika

    Dotaz čtenáře:

    „V Kabale jsou popisovány čtyři světy: Acilut, svět emanací, Berija, svět stvoření, Jecira, svět utváření, Asia, svět projevení.  Akademik S. po 20ti letem úsilí vytvořil soustavu diferenciálních rovnic, které popisují sjednocení všech fyzikálních polí. Z řešení těchto rovnic vyplývá, že kromě našeho hmotného světa, kde se hmota nachází ve stavu plynném, kapalném, pevném a jako plazma, existují ještě další tři jemnohmotné úrovně. Jedná se o oblast fyzikálního vakua, kde se hmota nachází v latentním neprojeveném stavu, dále oblast prvotních torzních polí, což lze chápat jako pole vědomí nebo jako informační pole, a oblast absolutního „nic“. Napadlo mě, zda absolutní nic není totožné se světem Acilut, prvotní torzní pole se světem Berija, fyzikální vakuum se světem Jecira a náš projevený svět se světem Asia. Můžete mi prosím, uvedené domněnky potvrdit nebo vyvrátit?“

 

    Odpověď:

   „Naše duchovní vnímání čtyř světů se nedá vyjádřit žádnými fyzikálními zákony ani bádáním, či zaškatulkováním do matematických či fyzikálních rovnic, a už vůbec ne do fyzikálního vakua. Fyzika jako taková se svými zákony se vztahuje jen na svět hmotný, v duchovních světech žádné fyzikální zákony neplatí ani nefungují. To jen vědci se snaží duchovním zákonům (navíc je mnohdy ani neznají) porozumět vyjádřením známých vzorců a fyzikálních rovnic, a vměstnat duchovní rozměr do něčeho, co se dá spočítat nebo zvážit.“

 

    Duchovní obrazy slečny D. k dotazu čtenáře:

  „Myšlenky ruského vědce vedou směrem doprava ze světa Asia. Ve srovnání s naším pojetím Učení pravdy a lásky jsou miniaturní, scvrklé. Myšlenky jsou tmavě modré, jsou postranní.

    Do Učení pravdy a lásky se vejde celý vesmír, velký rozsah myšlenek, nic nekončící. Fyzika je vše scvrklé do malé pravdy. Když někdo něco přidá, je třeba něco uvolnit, je to malý prostor. Pro fyziku je těžké se rozpínat, je omezená. V Učení pravdy a lásky není konec. 

    Učení pravdy a lásky je v odstínech žluté, podobné barvě duchovního obrazu Svatého Grálu. Albert Einstein se snažil do Učení pravdy a lásky přidat modrou barvu, což se mu podařilo. Ale dnešní fyzika je ohraničená církevní fialovou a zneužitou duchovní barvou, uprostřed tmavě modrá až skoro černá, a vevnitř tmavé fleky. Slovo ohraničená je v tomto případě třeba zdůraznit.“

 

    Slova, která vyslovila Helena Šeblová v duchovních světech:

  „Fyzika není příkladem dokonalosti, je potřeba ji pochopit, ale na duchovních principech, které fyziku jako takovou neobsahují.“ 

 

    S láskou Hana Dušková

    Datum 22.10.2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace