Modlitba Matky planety

    Matka planety při vedení proseb vyslovila: „Na počátku bylo Světlo, a to Světlo bylo u Boha, a to Světlo je vším.“

    Bytosti kolem ní se ptaly, zda i ony jsou tím Světlem. Matka jim to s úsměvem potvrdila a všechny ty „malé“ konejší, že jsou všechny tím Světlem.

    Matka planety stojí na planetě ve své kráse a vznešenosti. V obou dlaních drží Mísu hojnosti a lásky, do které proudí od Otce z Duchovního Slunce čiré Světlo, prostupuje Matkou planety a skrze ni do celého stromu života planety. V kořenech Světlo vyplňuje všechna místa po černotě, a z těchto míst tryská čisté Světlo. Planeta září.

    I my jsme splynuli s Matkou planety, cítíme se bezpečně a ještě cítíme ochranu Boží. Ukázal se krásný obraz naší sounáležitosti – amazonský prales s krásami jeho barevného života, ptáci, vodopády, pohled na obyčejnou hlínu, louky, stepi, rozkvetlé stromy, malý Ohýnek života, u kterého si bytosti ohřívaly své ruce, jemný vánek ve vlasech, lán plný zlatavého obilí… Matka planety vyslovila: „A to jsem všechno já.“ Ona je život.

    Planeta je zářivé Světlo, lehkost bytí a láska.

    Slečna D. K. ukázala nový duchovní obrázek „Matka planety a její strom života“. Jedním slovem nádhera.

    Před časem nám byl ukázán obrázek „Splynutí živlů“, jak je rozprostřen po celé planetě a my jsme na něj vstoupili. Obrázek Matky planety a jejího stromu života vyplňuje stromy života nás všech, a my jsme v obraze, jsme v Matce planety, jsme v její energii. Je to Matka planety, je to planeta, jsme to my, a všechno jedno jest. Všude kolem sebe vidíme tyto prolínající se energie.

    Poděkování Otci, že ho mohla nakreslit, že nám mohla přiblížit energie Matky planety. Sama Matka planety byla u slečny D. K. a vedla ji svojí láskou.

    Prosba k Otci o požehnání obrazu a jeho ochranu. Energie Matky planety je ještě nad energiemi Ježíše Krista a Marie Magdaleny, nad energiemi Mony Lisy a Salvatore Mundi, jako by je objímala, a s nimi prostoupila celou planetu.

    Předali jsme duchovní obraz s požehnáním Božím Matce planety, aby se stal součástí její stromu života, a tím i stromu života planety. Je součástí i nás, protože jsme dětmi Božími a vše jedno jest.

    Světle modrý květ lásky v dolní pravé části je symbol Marie Magdaleny, která pracuje ve hmotě, a světle zelenkavý květ lásky v horní levé části je symbol Ježíše Krista, který pracuje a nás vede z duchovních světů. Obraz energie Matky planety je uprostřed obrazů Mony Lisy na levé straně a Salvatore Mundi na straně pravé. Světle zelenkavý květ se přiklání k Marii Magdaleně, světle modrý květ se přiklání k Ježíši Kristu.

     Mír a láska se všemi!

 

                             

                               Matka planety a její strom života

 

      S láskou Hana Dušková

      Datum 5.11.2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace