Leonardo da Vinci – „Salvatore Mundi“

    Obraz malíře Leonarda da Vinciho „Salvatore Mundi“ – „Ježíš Kristus“ byl na aukci v New Yorku prodán za největší sumu, která kdy byla za Leonardův, a dá se říci, za jakýkoliv obraz vydražena.

    V překladu na Wikipedii zní: „Salvatore Mundi“ - Spasitel světa. Obraz ukazuje Krista v renesančních šatech, který dává požehnání se zdviženou pravou rukou a zkříženými prsty, přičemž drží levou rukou křišťálovou kouli.“

    Zkontrolovali jsme pravost originálu, a zda je opravdu autorem malíř Leonardo da Vinci.. Při malbě obrazu kolem malíře poletovala bílá holubice Ducha Svatého. Leonarda vedl při práci na obraze sám Ježíš Kristus jako Duch Svatý, aby ztvárnil pravdivou podobu Ježíše.

    Koule, kterou Ježíš drží v rukou, není křišťálová koule, jak se snaží mágové podsouvat magickou podstatu Ježíše. Je to duchovní planeta z doby, kdy jedinou pevninou na jejím povrchu byla Pangea. Jinak byly na planetě jen vody oceánu.

    Byla to doba, kdy Ježíš přišel na planetu, aby ji chránil, což symbolizují pozdvižené prsty pravé ruky, jako by přísahal věrnost Otci na nebesích s tím, že bude vždy ochraňovat naši planetu. Současně jde o požehnání celé planetě a životu na ní, který už na planetě byl. Po roztržení kontinentu Pangea vznikly z jeho částí světadíly tak, jak je známe dnes. Černé pozadí obrazu za Ježíšem znázorňuje prostor vesmíru.

    Pozdvižené prsty také symbolizují upozornění či varování těm, kteří chtěli planetu zničit, že je pod nejvyšší ochranou Otce na nebesích. Koule jako planeta obsahuje též veškeré vědění, které tato planeta poskytuje, a tím je veškeré vědění obsaženo v Ježíši – „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život!“ To je duchovní poselství obrazu „Salvatore Mundi“.

    Tvář z obrazu v mnohém připomíná tvář z obrazu Mony Lisy. Domněnka, že někdo stál Leonardovi modelem při kresbě Mony Lisy, není pravdivá. Mona Lisa je ženský princip a Salvatore Mundi - Spasitel světa je mužský princip. Obrazy patří k sobě jako Ježíš Kristus a Marie Magdalena, jako bylo malířem sděleno též v obraze „Večeře páně".

    Bytosti by měly vnímat podobu Ježíše jako pravdivou. Mnoho závistivců však kritizuje, že má prsty zkřížené, že je to obraz církevní, že drží v ruce křišťálovou kouli… Existují kopie obrazu od jiných malířů, kteří na horní část koule namalovali církevní kříž. To si hodně rychle církev pospíšila k pokroucení pravdy.

    Prosili jsme o ochranu originálu obrazu před krádeží, zničením i poškozením. Požehnali jsme zájemcům o jeho zhlédnutí, aby srdcem vnímali pravou podobu Ježíše a jeho poslání na planetě. Poděkování jsme vyslovili Leonardu da Vincimu.

 

           

           Marie Magdalena                                      Ježíš Kristus

 

Datum 20.11.2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace