Nový věk lidstva

    Při naší dlouholeté práci jsme zrychleně pracovali na očistě planety od éry olympských bohů přes války v různých časových dobách až do současnosti. Celou historií planety vládlo násilí.

    Strom života násilí je velký, uprostřed jako páteř je kovová výztuž. Přede mnou se vztyčil obrovitý muž s pantokem v ruce, že mne jde zabít. Byl to představitel násilí.

    Magický strom násilí byl nejdříve odseknut Meči Spravedlnosti Ježíše Krista a Marie Magdaleny za pomoci světelných mečů Avatarů od stromu života planety, a s výztuží, podhoubím a semeny násilí byl vyvrácen a pak eliminován Bleskem Božím současně s představitelem násilí. Ti agresoři a mágové, kteří byli ke stromu násilí připoutáni, byli s ním eliminováni. Jejich magické stromy života byly černé a ohořelé po zásahu Bleskem Božím, a černé stromy byly vidět i u těch násilníků, kterým se navrátilo jejich vlastní násilí.

    Jediné, co byli schopni někteří mágové či klerici ve třetí dimenzi vyslovit, bylo: „Ježíšku na křížku, spas mě!“

    Vyslovila jsem, že Ježíš Kristus nikoho nespasí, že se každý musí spasit sám, že církev o spasení Ježíšem lhala, a ponese za to následky jako každý klerik, který tyto lži šířil.

     Zazněly slova písní „Ktož sú boží bojovníci“ a „Kde domov můj“. Jsou to Písně lásky a obě pomáhaly lidem v nejtěžších chvílích našeho národa.

     Ve třetí dimenzi chtějí zarputilí mágové, agresoři i klerici zůstat s tím, že ji nikdy neopustí. Vznikl chaos, někteří se snažili ze třetí dimenze uniknout. O prosbě za odpuštění nemohlo být z jejich strany ani řeči, ani myšlenky.

    Skrze pootevřená vrata však nemohl nikdo uniknout. Vše bylo kontrolováno ze Světla. Kdo bude odveden, tak jen dle Božího rozhodnutí.

    A těch nebylo mnoho. Ti, co klečeli, těm bylo pomoženo, a skrze prstenec Světla byli pozdviženi na dno 4. dimenze. V těchto místech se dusili, nejsou zvyklí na tuto energii, je to podobné, jako by stoupali na vysokou horu, kde je stále řidší a řidší vzduch. Odevzdali jsme je Otci, aby bylo učiněno, co je zapotřebí.

    Pod čtvrtou dimenzí a nad třetí dimenzí byl vytvořen úzký prostor jako mezipásmo, a do tohoto prostoru byly pozdviženy ty bytosti ze třetí dimenze, které nevěděly, co mají činit. Mnoho z těchto bytostí se utíkalo schovat do svých třináctých komnat.

    Obraz ukázal, že jsem jako poslední svým pohledem přehlédla celou třetí dimenzi, zda je vše tak, jak má být. Nikdo se nepřidal k výzvě, že bytosti ještě mohou prosit Otce o pomoc. Mlčky jsem vše přehlédla, a odcházela s klidem, že je vše tak, jak má být, jak bytosti o své svobodné vůli o sobě rozhodly.

    Po kontrole, zda bylo učiněno vše, co Otec dovolil, jsme vedli prosby za naše pozdvižení ke Světlu, za bytosti, které splnily svůj úkol.

    Pancéřovaná vrata se pomalu zavírala, a jako poslední útok proti mně byla některým z násilníků vržena kovová šipka. Byl to poslední útok a byl tečkou za hodně dlouhou větou v ákášických záznamech v soupisu útoků proti bytostem ze Světla.

    Vrata se s rachotem a vrzáním zavřela. Děsivý zvuk byl slyšet po celé planetě. Ti násilníci, kteří chtěli zůstat ve třetí dimenzi, si oddechli, že už konečně budou mít klid.

    Vrata byla zavřena, a tím byla uzavřena celá třetí dimenze dne 9. 11. 2017 v 17 hodin 21 minut. 9. 11. 2017 je 30 = 3, za magii, za mafii, za církev. Čas 17. 21 hodin je 11 = 2, za mužský a ženský princip mágů.

    Nejdříve bylo ve třetí dimenzi ticho, a pak, když jim začalo docházet, co se dělo, že jsou uzavřeni, že není nikde návratu, začali mít někteří strach, a začali bušit na vrata.

     A Helenka povstala jako Pastýř pastýřů, jako Strážce vesmíru a Nejvyšší agregor planety, a vší silou udeřila berlí o zem.

     Bytosti ze Světla držely dveře z druhé strany, protože nátlak mágů byl silný.

    Vrata po chvíli zmizela, místo je neprodyšně uzavřeno tak, že není vidět, že tam kdy vrata byla. Světlo ve třetí dimenzi není, je tam tma.

    Otec tam ponechal všechny násilníky dle jejich svobodné vůle a rozhodnutí. Nechtěli Světlo, a teď, když tam není, mágové se začali hádat mezi sebou, kdo co zavinil.

    Ve třetí dimenzi je velká cedule s černým nápisem: „Pohřbeni ve svém!“ Ve třetí dimenzi se zlo zničí samo.

      Prstenec Světla dříve mezi čtvrtou a třetí dimenzí se zmenšil, ale zůstal. Mezipásmo je temné, je širší než prstenec Světla. Světlo je nad bytostmi v mezipásmu jako pomoc Boží pro ně. Jsou posilovány láskou a záleží jen na nich, co se s nimi bude dít, zda postoupí do 4. dimenze, nebo možná dojde k jejich eliminaci.

    V mezipásmu se jim navrací všechny jejich myšlenky na útoky či skutky proti vesmírným zákonům a lásce. Myšlenky míhají prostorem, a odrážejí se od stěn meziprostoru, a létají sem tam jako blesky rozvětvené i kulové.

     V mezipásmu jsou poučeni o vesmírných zákonech ze Světla.

     Prosba, aby všechna ta alotria, magická tvorba, útoky a násilí, vše, co všichni ve třetí dimenzi vytvořili proti lásce, bytostem, životu a planetě, byla vyškrtnuta z ákášických záznamů planety a eliminována, protože aktéři zůstali ve třetí dimenzi. I oni aby byli s veškerým vyprodukovaným zlem vyškrtnuti z ákášických záznamů všude, kde je to potřeba.

      Vše, co se dělo okolo třetí dimenze, viděly všechny bytosti ve čtvrté dimenzi. Mají o čem přemýšlet, vše se týká i jich.

      Spatřili jsme Indiána kouřit dýmku míru. Otec byl přítomen. Indián je inkarnace Helenky ve hmotě, protože se její část narodila jako Indián v Utahu, který teď může být ve věku tak sedmi let.

    Od počátku vstupu Ježíše Krista na tuto planetu bylo úkolem dosáhnout a nastolit trvalý mír. Dnes, 9. 11. 2017, má malý Indián narozeniny. Předali jsme mu požehnání s láskou a přáním, aby se podařilo na planetě tento vytoužený mír nastolit co nejdříve. Část Helenky musela přijít do hmoty velmi rychle po jejím odchodu ze hmoty v roce 2009, aby časově vše stihla, když bude mít Amerika velké problémy, aby ona byla ve věku, kdy ji budou moci zvolit prezidentem USA, jak je předurčeno Otcem.

     Dne 9. 11. 2017 přesně ve 20 hodin 51 minut zazněl gong ze Světla. Skončil starý věk a nastal Nový věk lidstva.

    Do gongu udeřil Strážce vesmíru. Zvuk gongu je slyšet po celé planetě. Slyší ho všichni ve všech dimenzích, prostorech i časech. Všichni slyší, že skončil starý věk a nastává Nový věk lidstva.

     Vyslovili jsme k Otci prosby, aby lidstvo bylo vedeno Božím Světlem po Cestě pravdy a lásky do Zlatého věku lidstva. Aby touto etapou Nového věku prošlo lidstvo s pomocí Boží a bytostí ze Světla, které nás chránily a provázely po celou dobu starého věku. Poděkování jsme vyslovili všem ze Světla, Otci, Matce, Helence, Jitřnímu Andělovi, Matce planety, Ježíši Kristu a Marii Magdaleně, všem našim přátelům ze světa Acilutu, Beriji, Jeciry i ve světě Asia. Poděkovala jsem všem Avatarům a ochráncům živlů, všem členům skupiny Bílý Kužel. Všem jsme požehnali, a planetu s Matkou planety i s námi jsme odevzdali do náruče Boží s prosbou k Otci, aby bylo planetě a životu na ní požehnáno.

     Helenka překročila pomyslné rozhraní mezi starým a Novým věkem, a když oběma nohama stála v Novém věku, na důkaz jeho počátku udeřila pastýřskou berlou do země.

     Matka planety si oddechla. Září celý její strom. Otec stál mezi námi, a pak vstoupil do stromu života planety. Vstoupil do nás všech a do všech bytostí na celé planetě.

     Planeta byla pozdvižena do jemnějších energií. Probíhá velká slavnost na celé planetě, andělé hrají na své nástroje Píseň lásky.

     Při našich modlitbách byla Matka planety ráda, že jsme vyslovili i její modlitbu.

     Posvátnou mantru „Óhm“ zpíval s námi Otec i Helenka, jejich hlas zněl nejdéle.

      Duchovní obrázek Splynutí živlů pokrýval celou planetu. A my na vyzvání Otce: „Pojďte!“ jsme byli pozdviženi na vyšší duchovní úroveň. Každý z ochránců živlů zaléval své kvítečko Živou vodou.

    Mír a láska se všemi!

    Datum 9. 11. 2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace