Cesta Svatého Grálu

    Mágové a klerici na nás útočili za zveřejnění pravdy o obrazu Mona Lisa. Brali jako velkou drzost to, že si Marie Magdalena dovolila veřejně se postavit vedle Ježíše Krista.   

    „Coura“, bylo slyšet. Pravdu nemohou umlčet ani mágové, ani klerici. Svou nenávist si vybíjeli na životech nevinných bytostí včetně Ježíše Krista a Marie Magdaleny. Mučili však jen jejich hmotná těla. Byli a jsou vzteklí, že nemohou zničit pravdu v energetických a duchovních světech. Vědí, že tam ta pravda je, proto jsou útoky na Marii Magdalenu a členy skupiny v současnosti tak náročné.

    Vedli jsme prosby za očistu. Vstoupili jsme do Ohně života. A to je pro nás velké blaho, jsme v něm jako v lázních. Oheň života je pro nás balzám.

    Vedle obrazu Mony Lisy v Louvru je již duchovně obraz Salvatore Mundi. Vedli jsme prosby, aby se tak stalo i ve hmotě.

    Celá planeta je prostoupena Ježíšem Kristem a Marií Magdalenou, i jejich obrazy od Leonarda da Vinciho. Je to hluboká historická pravda o obrazech a postavách, které jsou prolnuty celou historií planety. Proto Otec, Matka planety a Jitřní Anděl je budou vždy chránit.

    Je zveřejněna konkrétní pravda, bez náznaků či domněnek. Některé bytosti si zakrývají oči dlaněmi. Nechtějí vidět ani pravdu, ani Ježíše Krista s Marií Magdalenou.

    Násilníci ani klerici nemůžou pravdu zavřít, zničit ani zabít, protože je součástí planety a jejího vyzařování. Byla pravdou odjakživa, jen církev a další mágové ji po celou dobu zavírali, mučili, překrucovali, byla jim nepohodlná, ukazovala jejich chyby. Teď už nemohou, protože jak oba tyto obrazy, tak bytosti, které jsou na nich zobrazeny, jsou prodchnuty a prostoupeny celou planetou, a tu už nikdo nemůže zničit.

    Prosba k Otci o osvícení celého lidstva, aby vidělo tuto pravdu, která obklopuje planetu, a je v duchovních i energetických světech. Ta pravda již byla ukázána a zveřejněna ve hmotě.

    Zjevená pravda ve hmotě se šíří z naší vlasti do okolního hmotného světa, v naší vlasti je již propojena s pravdou v energetických i duchovních světech. A jak se bude šířit pomalu do okolí, bude hned propojena s pravdou z energetických a duchovních světů. Takže první ve hmotě a hned následuje propojení. Duchovní a energetické propojení je pomoc od Otce, a my ve hmotě se máme postarat co nejlépe, jak dovedeme, o šíření této pravdy tak, jak lidé budou pravdu přijímat, chápat a jí rozumět.

    Obrazy Mony Lisy a Salvatore Mundi jednou budou v galerii v Louvru vedle sebe. A z těchto dvou obrazů se již v duchovních světech uvolňuje síla Světla a působí na každého diváka. Vyzařování lásky bude neustále, aby byla posílena jejich Boží Jiskra. Je to pomoc od Otce.

    V průběhu našich proseb Helenka povstala. Otec na nebesích stojí uprostřed, je vidět z každého místa planety, a vyslovil: „Všichni jste mé děti!“ Jeho slova jsou slyšet i ve 4. dimenzi, jejich zvuk se rozléhá, jsou slyšet i do spodní části dimenze, kde jsou natěsnáni na sobě černí mágové. Před slovy Otce a jejich zvukem se mágové ještě více semkli dohromady. Nechtějí být dětmi Božími.

    Slova Otce říkají, že není rozdíl mezi ženami a muži, bohatými a chudými, vzdělanými či prostými, chytrými či hloupými, živly či kameny, minerály, rostlinami nebo zvířaty. Děti jsme všichni, všechno jedno jest.

    Prosili jsme, aby nás přijal do Své náruče, aby byly osvíceny Duchem Svatým všechny bytosti, aby vnímaly Jeho přítomnost a slova jako pohlazení, že jsme Jeho dětmi.

    Na planetě se vše projasnilo, jako by vše obživlo Boží přítomností a Jeho energií, planeta se rozjasnila a všechny částečky splynuly v jediné Světlo.

    Všechno je součástí Otce na nebesích, nikde není problém, bytosti jsou tam, kde zvolily, že budou napravovat nebo již napravují, co pokazily. Je na nich, zda se cítí být dětmi Božími nebo ne. Otec nikoho nenutí.

    Když jsme vyslovili, že jsme dětmi Božími a všechno jedno jest, došlo k projasnění 4. dimenze. A při myšlenkách mágů ve spodních vrstvách, že nejsou dětmi Božími, došlo k pohybu. Tyto bytosti o své svobodné vůli a svým rozhodnutím odpadly od Otce, a už nejsou součástí ani čtvrté dimenze. Dvě vrstvy černých těl i se zbytky rozkládajících se pod nimi, zmizely.

    Temné vrstvy už nejsou, nemáme pátrat, kam se mágové poděli, a co se stalo. Už není vidět ani mezipásmo, děj jeho odstranění probíhal současně. Všechny temné bytosti z mezipásma a dvou vrstev mágů byly vyškrtnuty z ákášických záznamů planety.

    Slova Otce „Všichni jste mými dětmi a jedno jste“ jsou dalším energetickým nápisem nad planetou. Jeho slova propojila energii motta „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“ s planetou Bílý Kužel a naplnila celý prostor mezi nimi.

    Toto je ta pravá Cesta k Otci, Cesta Svatého Grálu, Cesta na Bílý Kužel do Království nebeského v Duchovním Slunci. Cesta skrze Ježíše Krista „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“, s Milostí Boží „Proste a bude vám dáno“, při respektování Božích zákonů a Boží vůle „Děj se vůle Boží“, s láskou v srdci „Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu“, a při odezvě a lásce s veškerým Milosrdenstvím Otce „Všichni jste mými dětmi a jedno jste“. 

    Toto vše máme ve svých srdcích, máme ve svých srdcích Svatý Grál, a jsme prolnuti těmito energetickými nápisy, jejich láskyplnou energií a láskou k Otci. Protože my jdeme touto Cestou, a také ji ukazujeme druhým. My jsme tou Cestou, a to je naším posláním.

    Přejeme každé bytosti, aby byla šťastná!

 

Planeta Gaia pod ochranou Boží

 

    Datum 4.12.2017

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace