Eliminace zdroje zla „Kryon“ a otevření průchodu mezi 4. a 5. sférou.

    V červenci roku 2018 na Setkání skupiny Bílý Kužel se zástupci Vesmírné konfederace planet a hvězd a bytostmi ze Světla v čele s Otcem Stvořitelem, Matkou planety Gaii, Strážcem vesmíru a celou plejádou bytostí ze Světla došlo k velmi významným událostem týkající se naší planety a planet a hvězd v minulosti okupovanými agresory pod vedením Jahweho, odpadlého Syna Božího.

    Zásahem Božím došlo ve vesmíru k eliminaci dalšího centrálního zdroje koncentrovaného zla nazývaného mágy „Kryon“, označený též jako „Magnetická služba", včetně jeho gordického uzlu s kamenným krytím a magickými vazbami k jednotlivým okupovaným planetám a hvězdám. Současně byla eliminována magická propojovací síť kolem celé planety napojená na „Kryon“. S magickou sítí byli eliminováni magičtí strážcové zdroje zla (říkali si „Andělé Světla“, byli však z temnot, a svým označením mátli bytosti na planetě), a zatvrzelí mágové a agresoři v souladu s vesmírnými zákony ze Světla. Těmto nenapravitelným mágům a násilníkům, a těm, kteří zneužili či zneužívají informace ze Světla ve prospěch temnot, se na základě jimi vyprodukovaného zla z mnoha životů i životů současných toto jejich zlo navrátilo. Byli zasaženi žhavými jiskrami z probíhající eliminace zdroje zla Bleskem Božím.

    Jejich těla a ztrouchnivělé zbytky stromů života doutnají zevnitř, podobně, jako když dochází k projevu samovznícení Eliášovým ohněm. O ukončení jejich hmotného života rozhoduje Otec na nebesích.

    Po očistě planet a hvězd včetně naší planety Sluncem Spravedlnosti, bylo dovoleno Otcem na nebesích otevřít průchod ze 4. sféry (planeta Země) do 5. sféry (planeta Gaia) pro ty bytosti, které zvládly očistu duchovní, energetickou a hmotnou, pochopily duchovní zákony ze Světla včetně Učení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, a na základě jimi vykazované lásky mohly postoupit ve svém duchovním vývoji.

    Po skončení procesu prostupu byly průchody opět uzavřeny.

    Postupujícím bytostem blahopřejeme a přejeme jim, aby měly neustále na paměti, jak velké Milosti Boží se jim dostalo.

    S láskou Hana Dušková

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace