Král Šalomoun a Královna ze Sáby

    Byl mi ukázán prsten s velkým oválným jantarovým okem, ze kterého vystupovalo mnoho paprsků na všechny strany. Zjevený prsten patří Královně ze Sáby. Obdržela ho, když přijela ke Králi Šalomounovi obdivovat a poklonit se jeho moudrosti, a on jí prsten věnoval za dary a kadidlo, které mu přivezla. Kadidlo bylo vzácné, nejčistší, v té době v Izraeli neznámé.

    Oko prstenu bylo oválné, barva mezi světlým a tmavším jantarem. Obvod kamene lemovalo mnoho krátkých paprsků – duchovně jsem je viděla velké, silně zářící, oko bylo tyrkysové – modro zelené.

    Africká Královna ze Sáby se narodila v Etiopii, pak žila nějakou dobu na jihu Arábie. Byla velmi bohatá a v Arábii nechala postavit rozlehlý komplex budov včetně chrámu v okolí současného Jemenu. V dospělosti se vydala na cestu do Jeruzaléma za Šalomounem. Bylo to její poslání už v 10. století před naším letopočtem.    

    Obyvatelé Etiopie a kmeny v Jižní Arábii se hlásí mezi národy vyvolených. Mají stejný vztah ke Královně, uznávají ji jako duchovní podstatu svých rozdílných kultur a tradic.

    Sabatejka a Žid, africká Královna a židovský Král, byli Otcem na nebesích vyvolení k tomu, aby se setkali jako později Ježíš Kristus a Marie Magdalena v posvátné komoře Hieros Gamos a zplodili potomka Menelika I. Poslední známý 225. potomek ze strany Královny ze Sáby byl etiopský císař Haile Selassie (význam jména „Moc svaté Trojice“).

    Už tehdy byla naplněna a splněna historická etapa a úkol spojení Ježíše Krista a Marie Magdaleny, v té době Šalomouna a Královny ze Sáby, v posvátném svazku Syna a Dcery Otce na nebesích.

    Nejen Židé v době Šalomouna byli národem vyvoleným Bohem, ale i Etiopané a Arabové jsou ze strany Královny ze Sáby vyvolení Bohem. Židé z větve Ježíše Krista, Etiopané a Arabové z větve Marie Magdaleny.   

    Setkání africké Královny ze Sáby s židovským Králem Šalomounem v dávné minulosti bylo již tehdy velmi důležité. Šlo o harmonické spojení vyrovnaného ženského a mužského principu bytostí ze Světla a o předzvěst harmonického spojení planet Gaii a Jantaru v budoucnosti. (V roce 2018 jde o současnost.)

    Darovaný prsten od Šalomouna jsem odevzdala Otci a s poděkováním Šalomounovi. Prsten je uložen ve Světle. Vyzařování jeho modro zelenkavého drahokamu prostupuje do celého prostoru vesmíru.

     Jeden z černých jezdců Apokalypsy věděl o darovaném prstenu, a chtěl ho mít, chtěl ho ukrást Královně. To se mu nepodařilo, a tak si ihned nechal zhotovit kopii a vydával ji za originál. V Arábii byl bohatým šejkem, už tehdy nepřijal ženy jako rovnocenný princip. Ženy ho musí poslouchat, on je pánem!

    Jasné a čisté vyzařování pravého drahokamu v prstenu Královny se mu nikdy nepodařilo napodobit, přestože své kameny do prstenů moci nechával vybrušovat nejlepšími zlatníky, aby vrhaly podobné paprsky. Ale nikdy se mu nepodařilo získat podobný kámen ani napodobit vyzařování drahokamu. Nikdy se nepřiblížil k originálu prstenu. 

    S láskou Hana Dušková

    Datum 29.7.2018

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace