Pomoc Jitřního Anděla

    Naše velké poděkování náleží Jitřnímu Andělovi, Synu Božímu, za ochranu před nenávistí, zlobou a násilím mágů a agresorů. Láska Jitřního Anděla a vážnost jeho duchovního postu, je Pánem a dohlížitelem nad temnotami, nás chránila ve všech sférách a dimenzích, kde na nás byly neustále vyvíjeny silné nátlaky negativity, útoky mágů a agresorů, kteří si nepřáli, aby o nich, o jejich magické tvorbě a produkovaném zlu, byla zjevena pravda.

    Vnímali jsme a pociťovali jen tolik negativity, abychom útoky mágů zvládli, abychom nic nepřehlédli a správně pochopili, že mágové a agresoři jsou schopni všeho, abychom útočníky rozpoznali, a jejich útoky a zbraně dokázali eliminovat. Převážnou část negativity a projevy agrese útočníků eliminoval Jitřní Anděl sám a jeho pomocníci ze Světla.

    Post Jitřního Anděla také zaručoval a ručí, že se každému útočníkovi navrátilo a navrátí to, čím ubližoval ostatním a čím porušoval vesmírné zákony ze Světla, co sám sobě připravil, protože Otec na nebesích nikoho netrestá, a na základě rovnosti energií a vesmírných zákonů se každému navrátí to, co vyšle. A víme, že se zlo zničí samo.

    Obyvatelé naší planety i našemu Setkání přítomná Vesmírná konfederace planet a hvězd přihlíželi eliminaci centrálního koncentrovaného zdroje zla ve vesmíru – „Kryona“ a všeho s ním souvisejícího, a také návrat zla těm, kteří ho vytvořili a jím ničili planetu, její obyvatele a život na planetě.

    Pomoc Jitřního Anděla byla a je tak velká, že bez ní bychom nemohli pracovat a plnit důležité úkoly, které jsou nám předkládány ze Světla Otcem, Radou Nejvyšších, Strážcem vesmíru a dalšími kompetentními bytostmi Světla.

    S láskou v pokoře a úctě děkujeme.

 

Jitřní Anděl

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace