Úspěšné skončení „Mise Bílý Kužel“ a počátek „Mise lásky“.

    Na červencovém setkání roku 2018 nám byly ukázány dvě zářivé listiny, jedna rozevřená a jedna srolovaná do svitku.

    Rozevřená listina je popsaná na jedné straně zářivým písmem. A tato listina se pomalu začala stáčet do svitku. Byla to historická dlouhým časem mírně zašlá „Pamětní listina“ skupiny Bílý Kužel. Pochopili jsme, že úkoly „Mise Bílý Kužel“ jsou naplněny a splněny.

    Děkujeme Ježíši Kristu ve všech jeho inkarnacích, kdy byl vždy vedoucím „Mise Bílý Kužel“, byl, je a vždy bude Nejvyšším ochráncem naší planety a Pastýřem pastýřů planet i hvězd. Pod jeho vedením při náročných pracích na očistě planety byla Mise zdárně ukončena.  

    Děkujeme všem členům, kteří během dlouhého času působení této Mise ze Světla pomáhali očišťovat planetu a život na ní v různých etapách jejího historického vývoje, všem, kteří byť i jen malou troškou lásky a pomoci přispěli k očistě planety a k tomuto okamžiku naplnění a splnění úkolu Mise. Všem žehnáme ve věcech dobrých a děkujeme.

    Zářivý svitek se začal pomalu rozvíjet, až před námi ležela čistá nepopsaná zářivá listina. Pochopili jsme, že začíná další nová etapa práce nás, kteří jsme se dostali svými čistými energiemi do 6. sféry na planetu Centauri. Na této duchovní úrovni už není třeba žádného vedoucího skupiny, zde budeme pracovat spolu s Ježíšem Kristem a Marií Magdalenou v lásce a v rovnosti.

    Naše nová Mise se nazývá „Mise lásky“. Do této „Mise lásky“ náleží i všechny části pravých duchů a duší Ježíše Krista a Marie Magdaleny, které jsou již inkarnované na naší planetě, i ty části, které jsou k inkarnaci nachystány a zůstanou věrny Světlu. A je jich opravdu mnoho.

    Celé „Misi lásky“ přejeme, aby i ona splnila úkoly se ctí, a naplnila očekávání a důvěru Otce na nebesích v úspěšnost této Mise.

    Žehnáme všem ve věcech dobrých, přejeme každé bytosti, aby byla šťastná, aby se dostala svým dobrým životem v souladu se zákony lásky skrze 5. sféru mezi nás do 6. sféry na planetu Centauri, na planetu šťastných lidí.

    Zářivou „Pamětní listinu“ stočenou do svitku a zářivou listinu rozevřenou k zapisování naší nové práce jsme odevzdali Otci na nebesích. Oba dokumenty jsou uloženy ve Světle.

    Mír a láska se všemi!

    

 

 

Copyright © 2010 Poselství lásky // Webdesign - www prezentace